Merge commit 'e71b747e9dc56cb84f8a06ec8214d5f3bd98bb6d'
authorHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Sat, 2 Jan 2016 11:38:46 +0000 (12:38 +0100)
committerHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Sat, 2 Jan 2016 11:38:46 +0000 (12:38 +0100)
commitd882c0b9f9f1d81194a6ec0608c2ccac33ade0a1
tree3c68921efac41b5c01a2071cd9dd807d41626002
parent0c7ade547ad8aeaee0e1afd5b6730087b6c97da2
parente71b747e9dc56cb84f8a06ec8214d5f3bd98bb6d
Merge commit 'e71b747e9dc56cb84f8a06ec8214d5f3bd98bb6d'

* commit 'e71b747e9dc56cb84f8a06ec8214d5f3bd98bb6d':
  checkasm: add tests for dcadsp

Merged-by: Hendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
tests/checkasm/Makefile
tests/checkasm/checkasm.c
tests/checkasm/checkasm.h
tests/checkasm/dcadsp.c