Merge commit 'c33c1fa8af2b2e82418a06901b6ad17b3d61b73e'
authorHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Sat, 2 Jan 2016 10:10:24 +0000 (11:10 +0100)
committerHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Sat, 2 Jan 2016 10:10:24 +0000 (11:10 +0100)
commitde3a33784cb79c35fadb6fc22a0b406450bdef7c
tree9e28539b8e77f2196fb3a009fb60dbd36ff94fff
parente754c8e8caa78d75efff5cb2d979635477c20378
parentc33c1fa8af2b2e82418a06901b6ad17b3d61b73e
Merge commit 'c33c1fa8af2b2e82418a06901b6ad17b3d61b73e'

* commit 'c33c1fa8af2b2e82418a06901b6ad17b3d61b73e':
  arm64: convert dcadsp neon asm from arm

Merged-by: Hendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
libavcodec/aarch64/dcadsp_init.c
libavcodec/aarch64/dcadsp_neon.S
libavcodec/dcadsp.c
libavcodec/dcadsp.h