Some VQA v1 files don't have audio stream
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 3 Dec 2006 05:29:00 +0000 (05:29 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 3 Dec 2006 05:29:00 +0000 (05:29 +0000)
commitdfbb76d3730c38a2d36af3e9181be49b09a07d30
tree3149da2d241c66fe62f9d8ea4da51278984eda8b
parent10f865c9b753c296055c3d86060bd98411fb4f68
Some VQA v1 files don't have audio stream

Originally committed as revision 7216 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavformat/westwood.c