rpza: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:27:07 +0000 (13:27 +0100)
commite8ef8a328c81daf03e9c7fb90553e38330b97d2c
tree452d42e62597690cc2dca375e422a46b62480186
parente52f38bc2ea6da0f15d05b4b0e8ddb1245073d43
rpza: use the AVFrame API properly.
libavcodec/rpza.c