vf_fps: switch to an AVOptions-based system.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 25 Feb 2013 20:21:29 +0000 (21:21 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 9 Apr 2013 17:04:15 +0000 (19:04 +0200)
commitf13ab29925883b4245da4129694af3af378d67be
tree02869ec1f184f9cff82952d575a2122d7f7c9086
parenta39c154049a2d0c4fb02a5c74f58d6986ec21cec
vf_fps: switch to an AVOptions-based system.
libavfilter/vf_fps.c