Fix RV40 chroma MC
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 27 Nov 2008 07:26:26 +0000 (07:26 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 27 Nov 2008 07:26:26 +0000 (07:26 +0000)
commitf653095bdd5f6c25960f75b81b138dd78f73ca37
tree84daa26d4b068453fd75c32581901b02c81a653c
parent5bc8ebd3eaa2f6f11e9fad9beeddf98c28fd45de
Fix RV40 chroma MC

Originally committed as revision 15943 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/rv34.c