Merge commit '2d2a92f72199823a92e4e226c32e42a27ec801c0'
authorMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Sun, 17 Nov 2013 00:07:37 +0000 (01:07 +0100)
committerMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Tue, 7 Jan 2014 02:31:20 +0000 (03:31 +0100)
* commit '2d2a92f72199823a92e4e226c32e42a27ec801c0':
  dxa: use the AVFrame API properly.
  qpeg: use the AVFrame API properly.
  cin video: use the AVFrame API properly.
  msvideo1: use the AVFrame API properly.

Conflicts:
libavcodec/dsicinav.c
libavcodec/dxa.c
libavcodec/msvideo1.c
libavcodec/qpeg.c

Merged-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
(cherry picked from commit 5219afc09d8e97e18917738cbc052f903df9a619)

Author of the merged code: Anton Khirnov
Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
libavcodec/dsicinav.c
libavcodec/dxa.c
libavcodec/msvideo1.c
libavcodec/qpeg.c

index 14bba55..2d06ad8 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@ typedef enum CinVideoBitmapIndex {
 
 typedef struct CinVideoContext {
     AVCodecContext *avctx;
-    AVFrame frame;
+    AVFrame *frame;
     unsigned int bitmap_size;
     uint32_t palette[256];
     uint8_t *bitmap_table[3];
@@ -118,7 +118,9 @@ static av_cold int cinvideo_decode_init(AVCodecContext *avctx)
     cin->avctx = avctx;
     avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_PAL8;
 
-    avcodec_get_frame_defaults(&cin->frame);
+    cin->frame = av_frame_alloc();
+    if (!cin->frame)
+        return AVERROR(ENOMEM);
 
     cin->bitmap_size = avctx->width * avctx->height;
     if (allocate_buffers(cin))
@@ -315,20 +317,20 @@ static int cinvideo_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
         break;
     }
 
-    if ((res = ff_reget_buffer(avctx, &cin->frame)) < 0)
+    if ((res = ff_reget_buffer(avctx, cin->frame)) < 0)
         return res;
 
-    memcpy(cin->frame.data[1], cin->palette, sizeof(cin->palette));
-    cin->frame.palette_has_changed = 1;
+    memcpy(cin->frame->data[1], cin->palette, sizeof(cin->palette));
+    cin->frame->palette_has_changed = 1;
     for (y = 0; y < cin->avctx->height; ++y)
-        memcpy(cin->frame.data[0] + (cin->avctx->height - 1 - y) * cin->frame.linesize[0],
+        memcpy(cin->frame->data[0] + (cin->avctx->height - 1 - y) * cin->frame->linesize[0],
                cin->bitmap_table[CIN_CUR_BMP] + y * cin->avctx->width,
                cin->avctx->width);
 
     FFSWAP(uint8_t *, cin->bitmap_table[CIN_CUR_BMP],
                       cin->bitmap_table[CIN_PRE_BMP]);
 
-    if ((res = av_frame_ref(data, &cin->frame)) < 0)
+    if ((res = av_frame_ref(data, cin->frame)) < 0)
         return res;
 
     *got_frame = 1;
@@ -340,7 +342,7 @@ static av_cold int cinvideo_decode_end(AVCodecContext *avctx)
 {
     CinVideoContext *cin = avctx->priv_data;
 
-    av_frame_unref(&cin->frame);
+    av_frame_free(&cin->frame);
 
     destroy_buffers(cin);
 
index 2704852..1d96f10 100644 (file)
@@ -321,12 +321,12 @@ static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
 {
     DxaDecContext * const c = avctx->priv_data;
 
-    avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_PAL8;
-
     c->prev = av_frame_alloc();
     if (!c->prev)
         return AVERROR(ENOMEM);
 
+    avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_PAL8;
+
     c->dsize = avctx->width * avctx->height * 2;
     c->decomp_buf = av_malloc(c->dsize);
     if (!c->decomp_buf) {
index 83c50ac..970c67c 100644 (file)
@@ -47,7 +47,7 @@
 typedef struct Msvideo1Context {
 
     AVCodecContext *avctx;
-    AVFrame frame;
+    AVFrame *frame;
 
     const unsigned char *buf;
     int size;
@@ -72,7 +72,9 @@ static av_cold int msvideo1_decode_init(AVCodecContext *avctx)
         avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB555;
     }
 
-    avcodec_get_frame_defaults(&s->frame);
+    s->frame = av_frame_alloc();
+    if (!s->frame)
+        return AVERROR(ENOMEM);
 
     return 0;
 }
@@ -93,8 +95,8 @@ static void msvideo1_decode_8bit(Msvideo1Context *s)
     unsigned short flags;
     int skip_blocks;
     unsigned char colors[8];
-    unsigned char *pixels = s->frame.data[0];
-    int stride = s->frame.linesize[0];
+    unsigned char *pixels = s->frame->data[0];
+    int stride = s->frame->linesize[0];
 
     stream_ptr = 0;
     skip_blocks = 0;
@@ -174,7 +176,7 @@ static void msvideo1_decode_8bit(Msvideo1Context *s)
 
     /* make the palette available on the way out */
     if (s->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_PAL8)
-        memcpy(s->frame.data[1], s->pal, AVPALETTE_SIZE);
+        memcpy(s->frame->data[1], s->pal, AVPALETTE_SIZE);
 }
 
 static void msvideo1_decode_16bit(Msvideo1Context *s)
@@ -193,8 +195,8 @@ static void msvideo1_decode_16bit(Msvideo1Context *s)
     unsigned short flags;
     int skip_blocks;
     unsigned short colors[8];
-    unsigned short *pixels = (unsigned short *)s->frame.data[0];
-    int stride = s->frame.linesize[0] / 2;
+    unsigned short *pixels = (unsigned short *)s->frame->data[0];
+    int stride = s->frame->linesize[0] / 2;
 
     stream_ptr = 0;
     skip_blocks = 0;
@@ -298,7 +300,7 @@ static int msvideo1_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
     s->buf = buf;
     s->size = buf_size;
 
-    if ((ret = ff_reget_buffer(avctx, &s->frame)) < 0)
+    if ((ret = ff_reget_buffer(avctx, s->frame)) < 0)
         return ret;
 
     if (s->mode_8bit) {
@@ -306,7 +308,7 @@ static int msvideo1_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
 
         if (pal) {
             memcpy(s->pal, pal, AVPALETTE_SIZE);
-            s->frame.palette_has_changed = 1;
+            s->frame->palette_has_changed = 1;
         }
     }
 
@@ -315,7 +317,7 @@ static int msvideo1_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
     else
         msvideo1_decode_16bit(s);
 
-    if ((ret = av_frame_ref(data, &s->frame)) < 0)
+    if ((ret = av_frame_ref(data, s->frame)) < 0)
         return ret;
 
     *got_frame      = 1;
@@ -328,7 +330,7 @@ static av_cold int msvideo1_decode_end(AVCodecContext *avctx)
 {
     Msvideo1Context *s = avctx->priv_data;
 
-    av_frame_unref(&s->frame);
+    av_frame_free(&s->frame);
 
     return 0;
 }
index edde937..da2d3b9 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 typedef struct QpegContext{
     AVCodecContext *avctx;
-    AVFrame pic, ref;
+    AVFrame *pic, *ref;
     uint32_t pal[256];
     GetByteContext buffer;
 } QpegContext;
@@ -255,8 +255,8 @@ static int decode_frame(AVCodecContext *avctx,
 {
     uint8_t ctable[128];
     QpegContext * const a = avctx->priv_data;
-    AVFrame *  p = &a->pic;
-    AVFrame * ref= &a->ref;
+    AVFrame * const p = a->pic;
+    AVFrame * const ref = a->ref;
     uint8_t* outdata;
     int delta, ret;
     const uint8_t *pal = av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, NULL);
@@ -273,26 +273,26 @@ static int decode_frame(AVCodecContext *avctx,
 
     if ((ret = ff_get_buffer(avctx, p, AV_GET_BUFFER_FLAG_REF)) < 0)
         return ret;
-    outdata = a->pic.data[0];
+    outdata = p->data[0];
     bytestream2_skip(&a->buffer, 4);
     bytestream2_get_buffer(&a->buffer, ctable, 128);
     bytestream2_skip(&a->buffer, 1);
 
     delta = bytestream2_get_byte(&a->buffer);
     if(delta == 0x10) {
-        qpeg_decode_intra(a, outdata, a->pic.linesize[0], avctx->width, avctx->height);
+        qpeg_decode_intra(a, outdata, p->linesize[0], avctx->width, avctx->height);
     } else {
-        qpeg_decode_inter(a, outdata, a->pic.linesize[0], avctx->width, avctx->height, delta, ctable, a->ref.data[0]);
+        qpeg_decode_inter(a, outdata, p->linesize[0], avctx->width, avctx->height, delta, ctable, ref->data[0]);
     }
 
     /* make the palette available on the way out */
     if (pal) {
-        a->pic.palette_has_changed = 1;
+        p->palette_has_changed = 1;
         memcpy(a->pal, pal, AVPALETTE_SIZE);
     }
-    memcpy(a->pic.data[1], a->pal, AVPALETTE_SIZE);
+    memcpy(p->data[1], a->pal, AVPALETTE_SIZE);
 
-    if ((ret = av_frame_ref(data, &a->pic)) < 0)
+    if ((ret = av_frame_ref(data, p)) < 0)
         return ret;
 
     *got_frame      = 1;
@@ -312,6 +312,16 @@ static void decode_flush(AVCodecContext *avctx){
         a->pal[i] = 0xFFU<<24 | AV_RL32(pal_src+4*i);
 }
 
+static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
+{
+    QpegContext * const a = avctx->priv_data;
+
+    av_frame_free(&a->pic);
+    av_frame_free(&a->ref);
+
+    return 0;
+}
+
 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx){
     QpegContext * const a = avctx->priv_data;
 
@@ -322,18 +332,12 @@ static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx){
 
     decode_flush(avctx);
 
-    avcodec_get_frame_defaults(&a->pic);
-
-    return 0;
-}
-
-static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx){
-    QpegContext * const a = avctx->priv_data;
-    AVFrame * const p = &a->pic;
-    AVFrame * const ref= &a->ref;
-
-    av_frame_unref(p);
-    av_frame_unref(ref);
+    a->pic = av_frame_alloc();
+    a->ref = av_frame_alloc();
+    if (!a->pic || !a->ref) {
+        decode_end(avctx);
+        return AVERROR(ENOMEM);
+    }
 
     return 0;
 }