replace some deprecated defines
authorPaul B Mahol <onemda@gmail.com>
Sat, 6 Jul 2013 05:37:31 +0000 (05:37 +0000)
committerPaul B Mahol <onemda@gmail.com>
Sat, 6 Jul 2013 05:43:24 +0000 (05:43 +0000)
Signed-off-by: Paul B Mahol <onemda@gmail.com>
libavcodec/g2meet.c
libavcodec/sgirledec.c
libavcodec/smvjpegdec.c
libavfilter/vf_vignette.c
libavformat/avisynth.c

index 09ed7ce7c41ee0073eb485c4d44f0077c6b7e177..bc01dfafc850e786bd984415a199784905ff760b 100644 (file)
@@ -840,7 +840,7 @@ static av_cold int g2m_decode_init(AVCodecContext *avctx)
         return AVERROR(ENOMEM);
     }
 
-    avctx->pix_fmt     = PIX_FMT_RGB24;
+    avctx->pix_fmt     = AV_PIX_FMT_RGB24;
 
     return 0;
 }
index a7fdac82b8d6cf1d693a7cc9e7fcb14bff188159..af149d14e9d0470af07172f6ac7cfcaa314e2b61 100644 (file)
@@ -42,7 +42,7 @@ static av_cold int sgirle_decode_init(AVCodecContext *avctx)
 }
 
 /**
- * Convert SGI RGB332 pixel into PIX_FMT_BGR8
+ * Convert SGI RGB332 pixel into AV_PIX_FMT_BGR8
  * SGI RGB332 is packed RGB 3:3:2, 8bpp, (msb)3R 2B 3G(lsb)
  */
 #define RGB332_TO_BGR8(x) (((x << 3) & 0xC0) | ((x << 3) & 0x38) | ((x >> 5) & 7))
index d7178d77c37b74e06e003465e0879e0ba87fc00f..7d848394fb0958114d33539421dcac500538eabf 100644 (file)
@@ -56,7 +56,7 @@ static inline void smv_img_pnt(uint8_t *dst_data[4], uint8_t *src_data[4],
     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(pix_fmt);
     int i, planes_nb = 0;
 
-    if (desc->flags & PIX_FMT_HWACCEL)
+    if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_HWACCEL)
         return;
 
     for (i = 0; i < desc->nb_components; i++)
index ef3179967281db1b8926880eb7e98e8d4271a953..181999327af0265a755f6c5ab9ecd50ef0476841 100644 (file)
@@ -213,7 +213,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
     if (s->eval_mode == EVAL_MODE_FRAME)
         update_context(s, inlink, in);
 
-    if (s->desc->flags & PIX_FMT_RGB) {
+    if (s->desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_RGB) {
         uint8_t       *dst = out->data[0];
         const uint8_t *src = in ->data[0];
         const float *fmap = s->fmap;
index 35b66f1ff83db55c728bd95e470d4ecd59d1f2d7..ef54b9b7509392cc9695d0fbab259d0905bfbfcd 100644 (file)
@@ -239,37 +239,37 @@ static int avisynth_create_stream_video(AVFormatContext *s, AVStream *st) {
     switch (avs->vi->pixel_type) {
 #ifdef _WIN32
     case AVS_CS_YV24:
-        st->codec->pix_fmt = PIX_FMT_YUV444P;
+        st->codec->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P;
         planar = 1;
         break;
     case AVS_CS_YV16:
-        st->codec->pix_fmt = PIX_FMT_YUV422P;
+        st->codec->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P;
         planar = 1;
         break;
     case AVS_CS_YV411:
-        st->codec->pix_fmt = PIX_FMT_YUV411P;
+        st->codec->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV411P;
         planar = 1;
         break;
     case AVS_CS_Y8:
-        st->codec->pix_fmt = PIX_FMT_GRAY8;
+        st->codec->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GRAY8;
         planar = 2;
         break;
 #endif
     case AVS_CS_BGR24:
-        st->codec->pix_fmt = PIX_FMT_BGR24;
+        st->codec->pix_fmt = AV_PIX_FMT_BGR24;
         break;
     case AVS_CS_BGR32:
-        st->codec->pix_fmt = PIX_FMT_RGB32;
+        st->codec->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB32;
         break;
     case AVS_CS_YUY2:
-        st->codec->pix_fmt = PIX_FMT_YUYV422;
+        st->codec->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUYV422;
         break;
     case AVS_CS_YV12:
-        st->codec->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
+        st->codec->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
         planar = 1;
         break;
     case AVS_CS_I420: // Is this even used anywhere?
-        st->codec->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
+        st->codec->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
         planar = 1;
         break;
     default: