Win32 support for av_file_map()
[ffmpeg.git] / libavutil / file.c
2011-01-05 Daniel VerkampWin32 support for av_file_map()
2010-12-22 Stefano SabatiniFix av_file_map(): replace stat(filename, &st) with...
2010-12-22 Stefano SabatiniReplace lstat() with stat() in av_file_map(). The lstat...
2010-12-22 Stefano SabatiniAdd av_file_map() and av_file_unmap() functions.