avformat/libquvi: Forward whitelists to subdemuxer