vqa: check palette chunk size before reading data.