cb8d7dd8a075ec5040ee8ba6c588165bf91e744a
[mplayer.git] / DOCS / man / cs / mplayer.1
1 .\" Synced with r24573
2 .\" MPlayer (C) 2000-2009 MPlayer Team
3 .\" Tuto man stránku napsali/píší Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
4 .\" Překlad (translation): Jiří Heryán
5 .\" Kódování (encoding): UTF-8
6 .\"
7 .
8 .\" --------------------------------------------------------------------------
9 .\" Definice maker
10 .\" --------------------------------------------------------------------------
11 .
12 .\" definice odsazení pro pododstavce
13 .nr SS 5
14 .\" přidat novou podvolbu
15 .de IPs
16 .IP "\\$1" \n(SS
17 ..
18 .\" začátek první úrovně podvoleb, ukončeno pomocí .RE
19 .de RSs
20 .RS 10
21 ..
22 .\" začátek druhé úrovně podvoleb
23 .de RSss
24 .PD 0
25 .RS \n(SS+3
26 ..
27 .\" konec druhé úrovně podvoleb
28 .de REss
29 .RE
30 .PD 1
31 ..
32 .
33 .\" --------------------------------------------------------------------------
34 .\" Název
35 .\" --------------------------------------------------------------------------
36 .
37 .TH MPlayer 1 "2007-06-01" "The MPlayer Project" "The Movie Player"
38 .
39 .SH NÁZEV
40 mplayer  \- přehrávač filmů
41 .br
42 mencoder \- filmový enkodér
43 .
44 .\" --------------------------------------------------------------------------
45 .\" Použití
46 .\" --------------------------------------------------------------------------
47 .
48 .SH POUŽITÍ
49 .na
50 .nh
51 .B mplayer
52 .RI [volby][soubor|URL|playlist|\-]
53 .
54 .br
55 .B mplayer
56 (volby) soubor1
57 [volby k souboru1] [soubor2] [volby k souboru2]
58 .
59 .br
60 .in
61 .B mplayer
62 [volby]
63 {skupina souborů a voleb k nim}
64 [volby pro skupinu]
65 .
66 .br
67 .B mplayer
68 [dvd|dvdnav]://[titul|[první_titul]\-poslední_titul ]
69 [volby]
70 .
71 .br
72 .B mplayer
73 vcd://stopa[/zařízení]
74 .
75 .br
76 .B mplayer
77 tv://[kanál][/id_vstupu]
78 [volby]
79 .
80 .br
81 .B mplayer
82 radio://[kanál|frekvence][/capture]
83 [volby]
84 .
85 .br
86 .B mplayer
87 pvr://
88 [volby]
89 .
90 .br
91 .B mplayer
92 dvb://[číslo_karty@]kanál
93 [volby]
94 .
95 .br
96 .B mplayer
97 mf://(souborová_maska|@seznam_v_souboru)
98 [\-mf volby] [volby]
99 .
100 .br
101 .B mplayer
102 [cdda|cddb]://stopa[\-poslední_stopa][:rychlost][/zařízení]
103 [volby]
104 .
105 .br
106 .B mplayer
107 cue://soubor[:stopa]
108 [volby]
109 .
110 .br
111 .B mplayer
112 [ soubor|mms[t]|http|http_proxy|rt[s]p|ftp|udp|unsv|smb]://
113 [uživatel:heslo@]URL[:port] [volby]
114 .
115 .br
116 .B mplayer
117 sdp://soubor
118 [volby]
119 .
120 .br
121 .B mplayer
122 mpst://počítač[:port]/URL
123 [volby]
124 .
125 .br
126 .B mplayer
127 tivo://počítač/(list|llist|fsid)
128 [volby]
129 .
130 .br
131 .B gmplayer
132 [volby]
133 [\-skin\ skin]
134 .
135 .br
136 .B mencoder
137 [volby] soubor
138 [soubor|URL|\-] [\-o soubor | file://soubor | smb://[user:pass@]host/filepath]
139 .
140 .br
141 .B mencoder
142 [volby] soubor1
143 [volby pro soubor1] [soubor2] [volby pro soubor2]
144 .ad
145 .hy
146 .
147 .\" --------------------------------------------------------------------------
148 .\" Popis
149 .\" --------------------------------------------------------------------------
150 .
151 .SH POPIS
152 .B mplayer
153 je filmový přehrávač pro Linux (běží na mnoha platformách a CPU
154 architekturách, viz dokumentace).
155 Přehraje většinu MPEG/\:VOB, AVI, ASF/\:WMA/\:WMV, RM, QT/\:MOV/\:MP4, Ogg/\:OGM,
156 MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM a RoQ souborů s podporou mnoha
157 nativních i binárních kodeků.
158 Můžete sledovat Video CD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX\ 3/4/5 a dokonce
159 i WMV filmy.
160 .PP
161 MPlayer podporuje velké množství výstupních audio a video rozhraní.
162 Pracuje s X11, XV, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB,
163 Quartz, Mac OS X CoreVideo, také můžete použít GGI, SDL (a všechny její
164 ovladače), VESA (na všech VESA-kompatibilních kartách, dokonce bez X11),
165 některé nízkoúrovňové ovladače
166 (pro Matrox, 3dfx a ATI) a některé hardwarové MPEG dekódovací karty, jako je
167 Siemens DVB, Hauppauge PVR (IVTV), DXR2 a DXR3/\:Hollywood+.
168 Mnoho z\ nich podporuje hardwarové nebo softwarové škálování, takže si můžete
169 užít film na celé obrazovce.
170 .PP
171 MPlayer má displej na obrazovce (OSD) pro stavové informace, krásné velké
172 vyhlazené a stínované titulky a vizuální odezvu na povely z\ klávesnice.
173 Podporovány jsou Evropské/\:ISO8859\-1,2 (Bulharské, Anglické, České, atd),
174 Cyrilické a Korejské fonty spolu s 12 formáty titulků (MicroDVD, SubRip, OGM,
175 SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS a náš vlastní: MPsub) a
176 také DVD titulky (SPU proudy, VOBsub a Closed Captions).
177 .PP
178 .B mencoder
179 (MPlayerův filmový Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér navržený pro převod
180 MPlayerem přehratelných filmů (viz výš) do jiného formátu přehratelného
181 MPlayerem (viz níž).
182 Enkóduje video do MPEG-4 (DivX/Xvid), některého z libavcodec kodeků a PCM/\:MP3/\:VBRMP3
183 audio v 1, 2 nebo 3 průchodech.
184 Dále umí kopírovat datový proud (stream copy) a má rozsáhlý systém filtrů (crop,
185 expand, flip, postprocess, rotate, scale, noise, konverze RGB/\:YUV) a mnoho
186 dalších.
187 .PP
188 Abyste mohli rychle začít, naleznete příklady použití na konci této manuálové
189 stránky.
190 .PP
191 .B gmplayer
192 je MPlayer s grafickým uživatelským rozhraním (GUI).
193 Má stejné volby jako MPlayer.
194 .PP
195 .B Přečtěte si také HTML dokumentaci!
196 .
197 .
198 .\" --------------------------------------------------------------------------
199 .\" Interaktivní ovládání
200 .\" --------------------------------------------------------------------------
201 .
202 .SH "INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ"
203 MPlayer má plně nastavitelnou, příkazově orientovanou ovládací vrstvu,
204 která jej umožňuje ovládat pomocí klávesnice, myši, joysticku
205 nebo dálkového ovládače (s pomocí LIRC).
206 .br
207 Možnosti přizpůsobení ovládání naleznete v nápovědě k volbě \-input.
208 .
209 .TP
210 .B Ovládání klávesnicí
211 .PD 0
212 .RS
213 .IPs "<\- a \->"
214 Převine zpět/\:vpřed o 10 sekund.
215 .IPs "dolů a nahoru"
216 Převine zpět/\:vpřed o 1 minutu.
217 .IPs "pgdown a pgup"
218 Převine zpět/\:vpřed o 10 minut.
219 .IPs "[ a ]"
220 Sníží/\:zvýší aktuální rychlost přehrávání o 10%.
221 .IPs "{ a }"
222 Zpomalí na polovinu/\:zdvojí aktuální rychlost přehrávání.
223 .IPs "backspace (mazátko)"
224 Vrátí rychlost přehrávání na normál.
225 .IPs "< a >"
226 Přejde zpět/\:vpřed v playlistu.
227 .IPs "ENTER"
228 Přejde vpřed v playlistu, dokonce i přes konec.
229 .IPs "HOME a END"
230 Přejde na další/\:předchozí podstrom v rodičovském playlistu.
231 .IPs "INS a DEL (pouze ASX playlist)"
232 Přejde na další/\:předchozí alternativní zdroj.
233 .IPs "p / MEZERNÍK"
234 Pauza přehrávání (další stisk odpauzuje).
235 .IPs ".\ \ \ \ "
236 Krok vpřed.
237 Prvním stiskem pozastavíte přehrávání, s\ každým dalším stiskem se přehraje jeden
238 snímek a opět zastaví (libovolná jiná klávesa odpauzuje).
239 .IPs "q / ESC"
240 Stop přehrávání a ukončení programu.
241 .IPs "+ a -"
242 Nastavení zpoždění zvuku po +/\- 0.1 sekundy.
243 .IPs "/ a *"
244 Ztlumení/\:zesílení hlasitosti
245 .IP "9 a 0"
246 Ztlumení/\:zesílení hlasitosti
247 .IPs "( a )"
248 Nastavení stereováhy k levému nebo pravému kanálu.
249 .IPs "m\ \ \ \ "
250 Vypnutí zvuku.
251 .IPs "_ (pouze MPEG-TS a libavformat)"
252 Cykluje dostupné video stopy.
253 .IPs "# (pouze DVD, MPEG, Matroska, AVI a libavformat)"
254 Přepíná mezi dostupnými zvukovými stopami.
255 .IPs "TAB (pouze MPEG-TS)"
256 Cykluje dostupnými programy.
257 .IPs "f\ \ \ \ "
258 Přepínač na celou obrazovku a zpět (viz také volbu \-fs).
259 .IPs "T\ \ \ \ "
260 Přepínač funkce vždy-nahoře (stay-on-top) (viz také volbu \-ontop).
261 .IPs "w a e"
262 Snížení/\:zvýšení rozsahu pan-and-scan (lupa).
263 .IPs "o\ \ \ \ "
264 Přepínač zobrazení OSD: nic / posuvník / posuvník + čas /
265 posuvník + čas + celkový čas.
266 .IPs "d\ \ \ \ "
267 Přepínač zahazování snímků:  nic / zruš zobrazení / zruš dekódování
268 (viz volby \-framedrop a \-hardframedrop).
269 .IPs "v\ \ \ \ "
270 Přepínač viditelnosti titulků.
271 .IPs "j\ \ \ \ "
272 Cykluje dostupné titulky.
273 .IPs "y / g"
274 Krok vpřed/zpět v titulcích.
275 .IPs "F\ \ \ \ "
276 Přepínač zobrazení "vynucených titulků".
277 .IPs "a\ \ \ \ "
278 Přepínač zarovnání titulků: vrch / střed / spodek.
279 .IPs "x a z"
280 Nastavení zpoždění titulků po +/\- 0.1 sekundy.
281 .IPs "r a t"
282 Posun titulků nahoru/dolů.
283 .IPs "i (pouze režim \-edlout)"
284 Nastaví začátek a konec EDL bloku k vynechání a zapíše jej do daného souboru.
285 .IPs s (pouze \-vf screenshot)
286 Pořídí snímek obrazovky.
287 .IPs "S (pouze \-vf screenshot)"
288 Start/stop snímání screenshotů.
289 .IPs "I\ \ \ \ "
290 Zobrazí jméno souboru na OSD.
291 .IPs "! a @"
292 Převine na začátek předchozí/následující kapitoly.
293 .IPs "D (pouze \-vo xvmc, \-vf yadif, \-vf kerndeint)"
294 Aktivuje/deaktivuje odstraňovač prokladu.
295 .RE
296 .PD 1
297 .PP
298 .RS
299 Následující klávesy jsou činné pouze pokud používáte hardwarově akcelerovaný
300 video výstup (xv, (x)vidix, (x)mga, atd), nebo softwarový ekvalizér
301 (\-vf eq nebo \-vf eq2) nebo filtr hue (\-vf hue).
302 .RE
303 .PP
304 .PD 0
305 .RS
306 .IPs "1 a 2"
307 Nastavení kontrastu.
308 .IPs "3 a 4"
309 Nastavení jasu.
310 .IPs "5 a 6"
311 Nastavení barevného tónu (hue).
312 .IPs "7 a 8"
313 Nastavení sytosti barev (saturation).
314 .RE
315 .PD 1
316 .PP
317 .RS
318 (Následující klávesy jsou činné pouze pokud používáte výstupní video rozhraní
319 Quartz nebo corevideo.)
320 .RE
321 .PP
322 .PD 0
323 .RS
324 .IPs "command + 0"
325 Zmenší video okna na polovinu původní velikosti.
326 .IPs "command + 1"
327 Nastaví velikost video okna na původní velikost.
328 .IPs "command + 2"
329 Zvětší video okno na dvojnásobek původní velikosti.
330 .IPs "command + f"
331 Přepínač na celou obrazovku a zpět (viz také volbu \-fs).
332 .IPs "command + [ a command + ]"
333 Nastaví alfa-kanál okna.
334 .RE
335 .PD 1
336 .PP
337 .RS
338 (Následující klávesy jsou platné pouze pokud používáte výstupní video
339 rozhraní sdl.)
340 .RE
341 .PP
342 .PD 0
343 .RS
344 .IPs "c\ \ \ \ "
345 Cykluje dostupné celoobrazovkové režimy.
346 .IPs "n\ \ \ \ "
347 Obnoví původní režim.
348 .RE
349 .PD 1
350 .PP
351 .RS
352 (Následující klávesy jsou platné, pokud máte klávesnici
353 s multimediálními tlačítky.)
354 .RE
355 .PP
356 .PD 0
357 .RS
358 .IPs "PAUSE"
359 Pauza.
360 .IPs "STOP\ "
361 Ukončení přehrávání a skončí.
362 .IPs "PŘEDCHOZÍ a DALŠÍ"
363 Převíjení zpět/\:vpřed o 1 minutu.
364 .RE
365 .PD 1
366 .PP
367 .RS
368 (Následující klávesy jsou platné, pokud jste zakompilovali podporu GUI
369 a dostanou přednost před výše uvedenými definicemi tlačítek.)
370 .RE
371 .PP
372 .PD 0
373 .RS
374 .IPs "ENTER"
375 Start přehrávání.
376 .IPs "ESC\ \ "
377 Stop přehrávání.
378 .IPs "l\ \ \ \ "
379 Načtení souboru.
380 .IPs "t\ \ \ \ "
381 Načtení titulků.
382 .IPs "c\ \ \ \ "
383 Otevře volič skinů.
384 .IPs "p\ \ \ \ "
385 Otevře playlist.
386 .IPs "r\ \ \ \ "
387 Otevře předvolby.
388 .RE
389 .PD 1
390 .PP
391 .RS
392 (Následující klávesy jsou platné, pokud jste zakompilovali podporu vstupu z TV
393 nebo DVB a dostanou přednost před výše uvedenými definicemi tlačítek.)
394 .RE
395 .PP
396 .PD 0
397 .RS
398 .IPs "h a k"
399 Volba předchozího/\:dalšího kanálu.
400 .IPs "n\ \ \ \ "
401 Změna normy.
402 .IPs "u\ \ \ \ "
403 Změna seznamu kanálů.
404 .RE
405 .PD 1
406 .PP
407 .RS
408 (Následující klávesy jsou platné pouze pokud jste zakompilovali podporu
409 dvdnav: Používají se pro navigaci v nabídkách.)
410 .RE
411 .PP
412 .PD 0
413 .RS
414 .IPs "keypad 8"
415 Tlačítko nahoru.
416 .IPs "keypad 2"
417 Tlačítko dolů.
418 .IPs "keypad 4"
419 Tlačítko doleva.
420 .IPs "keypad 6"
421 Tlačítko doprava.
422 .IPs "keypad 5"
423 Návrat do hlavní nabídky.
424 .IPs "keypad 7"
425 Návrat do nejbližší nabídky (řazení přednosti je: kapitola->titul->hlavní).
426 .IPs "keypad ENTER"
427 Potvrzení volby.
428 .RE
429 .PD 1
430 .PP
431 .RS
432 .
433 (Následující klávesy jsou platné pouze pokud byla zvolena podpora teletextu při
434 kompilaci: Používají se pro ovládání teletextu televize.)
435 .RE
436 .PP
437 .PD 0
438 .RS
439 .IPs "X"
440 Zapnutí/\:vypnutí teletextu.
441 .IPs "Q a W"
442 Přechod na další/\:předchozí teletextovou stránku.
443 .RE
444 .PD 1
445 .PP
446 .RS
447 .
448 .TP
449 .B Ovládání myší
450 .PD 0
451 .RS
452 .IPs "tlačítko 3 a tlačítko 4"
453 Převíjení zpět/\:vpřed o 1 minutu.
454 .IPs "tlačítko 5 a tlačítko 6"
455 Snížení/\:zvýšení hlasitosti.
456 .RE
457 .PD 1
458 .
459 .TP
460 .B Ovládání joystickem
461 .PD 0
462 .RS
463 .IPs "doleva a doprava"
464 Převíjení zpět/\:vpřed o 10 sekund.
465 .IPs "nahoru a dolů"
466 Převíjení vpřed/\:zpět o 1 minutu.
467 .IPs "tlačítko 1"
468 Pauza
469 .IPs "tlačítko 2"
470 Cykluje stav OSD: nic / převíjení / převíjení + počitadlo /
471 převíjení + počitadlo + celkový čas.
472 .IPs "tlačítko 3 a tlačítko 4"
473 Snížení/\:zvýšení hlasitosti.
474 .RE
475 .PD 1
476 .
477 .
478 .\" --------------------------------------------------------------------------
479 .\" Použití
480 .\" --------------------------------------------------------------------------
481 .
482 .SH "POUŽITÍ OBECNĚ"
483 Každá 'flag' volba má svůj 'noflag' protějšek, čili\& protějškem volby \-fs je
484 \-nofs.
485 .PP
486 Pokud je volba označená jako (pouze XXX), pak bude pracovat jen v kombinaci
487 s volbou XXX nebo pokud je XXX zakompilováno.
488 .PP
489 .I POZNÁMKA:
490 Parser podvoleb (používaný např. podvolbami \-ao pcm) podporuje
491 zvláštní druh eskejpování řetězce zamýšlený pro použití externími GUI.
492 .br
493 Formát je následující:
494 .br
495 %n%řetězec_délky_n
496 .br
497 .I PŘÍKLADY:
498 .br
499 mplayer \-ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi
500 .br
501 Nebo ve skriptu:
502 .br
503 mplayer \-ao pcm:file=%`expr length "$NAME"`%"$NAME" test.avi
504 .PP
505 .
506 .\" --------------------------------------------------------------------------
507 .\" Konfigurační soubory
508 .\" --------------------------------------------------------------------------
509 .
510 .SH "KONFIGURAČNÍ SOUBORY"
511 Můžete umístit všechny své volby do konfiguračních souborů, které budou načteny
512 při každém spuštění MPlayeru/MEncoderu.
513 Systémový konfigurační soubor 'mplayer.conf' je v konfiguračním adresáři
514 (zpravidla\& /etc/\:mplayer nebo /usr/\:local/\:etc/\:mplayer), uživatelský
515 konfigurační soubor je pak '~/\:.mplayer/\:config'.
516 Konfigurační soubor MEncoderu je 'mencoder.conf' v konfiguračním adresáři
517 (např\& /etc/\:mplayer nebo /usr/\:local/\:etc/\:mplayer), uživatelský
518 je pak '~/\:.mplayer/\:mencoder.conf'.
519 Uživatelské volby přebijí systémové volby a příkazový řádek přebije vše.
520 Syntax konfiguračního souboru je 'volba=<hodnota>', všecko za '#' je považováno
521 za komentář.
522 Volby které nemají hodnoty jsou povoleny nastavením na 'yes' nebo '1' nebo
523  'true' a zakázány nastavením na 'no' nebo '0' nebo 'false'.
524 I podvolby mohou být takto nastavovány.
525 .PP
526 Rovněž můžete napsat konfigurační soubory k jednotlivým filmům.
527 Pokud chcete mít konfigurační soubor pro film s názvem 'film.avi', vytvořte
528 soubor s názvem 'film.avi.conf' s volbami pro tento film a umístěte jej do
529 ~/.mplayer/.
530 Můžete rovněž vložit konfigurační soubor do stejného adresáře jako přehrávaný
531 soubor, jestliže uvedete volbu \-use\-filedir\-conf (na příkazovém řádku nebo
532 v globálním konfiguračním souboru).
533 .PP
534 .I PŘÍKLAD KONFIGURAČNÍHO SOUBORU MPLAYERU:
535 .sp 1
536 .nf
537 # Jako výchozí použijeme video výstup Matrox.
538 vo=xmga
539 # Rád dělám stojky když se dívám na video.
540 flip=yes
541 # Dekódování/enkódování z několika PNG souborů,
542 # začneme mf://maska_souboru
543 mf=type=png:fps=25
544 # Strašidelné negativy jsou boží.
545 vf=eq2=1.0:\-0.8
546 .fi
547 .PP
548 .I "PŘÍKLAD KONFIGURAČNÍHO SOUBORU MENCODERU:"
549 .sp 1
550 .nf
551 # Nastaví výchozí soubor pro výstup z MEncoderu.
552 o=encoded.avi
553 # Následující 4 řádky umožní příkazu mencoder tv:// začít okamžitě zachytávat.
554 oac=pcm=yes
555 ovc=lavc=yes
556 lavcopts=vcodec=mjpeg
557 tv=driver=v4l2:input=1:width=768:height=576:device=/dev/video0:audiorate=48000
558 # komplexnější výchozí nastavení enkódování
559 lavcopts=vcodec=mpeg4:autoaspect=1
560 lameopts=aq=2:vbr=4
561 ovc=lavc=1
562 oac=lavc=1
563 passlogfile=pass1stats.log
564 noautoexpand=1
565 subfont-autoscale=3
566 subfont-osd-scale=6
567 subfont-text-scale=4
568 subalign=2
569 subpos=96
570 spuaa=20
571 .fi
572 .
573 .\" --------------------------------------------------------------------------
574 .\" Profily
575 .\" --------------------------------------------------------------------------
576 .
577 .SH "PROFILY"
578 Pro usnadnění práce s\ odlišnými konfiguracemi si můžete definovat profily
579 v\ konfiguračních souborech.
580 Profil začnete uvedením jeho jména v\ hranatých závorkách, např.\& '[muj-profil]'.
581 Všechny konfigurační volby budou součástí profilu.
582 Popis (zobrazený pomocí \-profile help) si můžete definovat pomocí volby
583 profile-desc.
584 Profil ukončíte započetím nového, nebo použitím profilu 'default' pro
585 pokračování běžného nastavení.
586 .fi
587 .PP
588 .I "PŘÍKLAD PROFILU MENCODERU:"
589 .sp 1
590 .nf
591
592 [mpeg4]
593 profile-desc="Enkódování do MPEG4"
594 ovc=lacv=yes
595 lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
596
597 [mpeg4\-hq]
598 profile-desc="Enkódování do MPEG4 s vysokou kvalitou"
599 profile=mpeg4
600 lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
601 .fi
602 .
603 .\" --------------------------------------------------------------------------
604 .\" Volby
605 .\" --------------------------------------------------------------------------
606 .
607 .SH "ZÁKLADNÍ VOLBY"
608 .
609 .TP
610 .B \-codecs\-file <soubor> (viz také volby \-afm, \-ac, \-vfm, \-vc)
611 Přeskočí standardní vyhledávání a použije <soubor> namísto vestavěného souboru
612 codecs.conf.
613 .
614 .TP
615 .B \-include <konfigurační soubor>
616 Zadaný <konfigurační\ soubor> bude zpracován po ostatních konfiguračních souborech.
617 .
618 .TP
619 .B \-list\-options
620 Vypíše všechny dostupné volby.
621 .
622 .TP
623 .B \-msgcharset <znaková_sada>
624 Převádí terminálové zprávy na zadanou znakovou sadu (výchozí: autodetekce).
625 Text bude ve znakové sadě nastavené configure volbou \-\-charset.
626 Nastavte ji na "noconv" pro potlačení konverze (např. kvůli potížím s iconv).
627 .br
628 .I POZNÁMKA:
629 Volba začne pracovat až po zpracování příkazového řádku.
630 Proměnná prostředí MPLAYER_CHARSET vám pomůže zbavit se prvních řádek
631 vadného výstupu.
632 .
633 .TP
634 .B \-msglevel <all=<úroveň>:<module>=<úroveň>:...>
635 Ovládá upovídanost každého modulu přímo.
636 Modul 'all' změní upovídanost všech modulů neuvedených explicitně
637 na příkazovém řádku.
638 Seznam všech dostupných modulů získáte pomocí '\-msglevel help'.
639 .br
640 .I POZNÁMKA:
641 Některé zprávy jsou vypsány ještě před zpracováním příkazového řádku a
642 nejsou tedy ovlivněny volbou \-msglevel.
643 Tyto zprávy lze ovládat proměnnou prostředí MPLAYER_VERBOSE,
644 podrobnosti naleznete níže v popisu k ní.
645 .br
646 Dostupné úrovně:
647 .PD 0
648 .RSs
649 .IPs \-1
650 úplné ticho
651 .IPs 0
652 pouze kritické zprávy
653 .IPs 1
654 chybové zprávy
655 .IPs 2
656 varování
657 .IPs 3
658 krátké tipy
659 .IPs 4
660 informační sdělení
661 .IPs 5
662 stavové informace (výchozí)
663 .IPs 6
664 obsáhlá sdělení
665 .IPs 7
666 debug úroveň 2
667 .IPs 8
668 debug úroveň 3
669 .IPs 9
670 debug úroveň 4
671 .RE
672 .PD 1
673 .
674 .TP
675 .B "\-quiet\ "
676 Méně upovídaný výstup na konzoli; konkrétně potlačí zobrazování stavového řádku
677 (tedy\ A:   0.7 V:   0.6 A-V:  0.068 ...).
678 Volba je užitečná na pomalých nebo vadných terminálech, které nezvládají
679 návrat vozíku (tedy\& \\r).
680 .
681 .TP
682 .B \-priority <prio> (pouze Windows)
683 Nastaví prioritu procesu pro MPlayer odpovídající předdefinovaným prioritám
684 dostupným pod Windows.
685 Možné hodnoty <prio>:
686 .RSs
687 idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime
688 .RE
689 .sp 1
690 .RS
691 .I VAROVÁNÍ:
692 Použití priority realtime může způsobit zamrznutí systému.
693 .RE
694 .
695 .TP
696 .B \-really\-quiet (viz také \-quiet)
697 Zobrazovat ještě méně výstupních a stavových informací než s\ \-quiet.
698 Potlačí také GUI chybová okna.
699 .
700 .TP
701 .B \-profile <profil1,profil2,...>
702 Použije zadaný(é) profil(y). Seznam zadaných profilů vypíše \-profile help.
703 .
704 .TP
705 .B \-show\-profile <profil>
706 Vypíše popis a obsah profilu.
707 .
708 .TP
709 .B \-use\-filedir\-conf
710 Poohlédne se po konfiguračním souboru k filmu ve stejném adresáři
711 kde je přehrávaný film.
712 .br
713 .I VAROVÁNÍ:
714 Může být nebezpečné, přehráváme-li z nedůvěryhodného média.
715 .
716 .TP
717 .B "\-v\ \ \ \ \ "
718 Zvyšuje úroveň upovídanosti o jednu úroveň na každé \-v
719 nalezené na příkazové řádce.
720 .
721 .
722 .
723 .SH "VOLBY PŘEHRÁVAČE (POUZE MPLAYER)"
724 .
725 .TP
726 .B \-autoq <číslo> (použijte s \-vf [s]pp)
727 Dynamicky mění úroveň postprocesingu v závislosti na vytížení procesoru.
728 Zadané číslo vyjadřuje maximální úroveň.
729 Obvykle zde použijete velké číslo.
730 Pro zprovoznění funkce můžete použít \-vf\ [s]pp bez parametrů.
731 .
732 .TP
733 .B \-autosync <faktor>
734 Postupně upravuje synchronizaci A/V podle naměřeného zpoždění zvuku.
735 Volba \-autosync 0 (výchozí) nastaví časování snímků
736 výhradně podle měření zpoždění zvuku.
737 Uvedení \-autosync 1 provede to samé, ale s určitými změnami v A/V
738 korekčním algoritmu.
739 Nerovnoměrné snímkové rychlosti obrazu ve filmech které hrají dobře
740 s \-nosound může často pomoci nastavení této volby na celé číslo větší než 1.
741 Čím vyšší hodnota, tím více se bude časování blížit \-nosound.
742 Zkuste \-autosync 30 pro zamaskování problémů se zvukovými ovladači které
743 neposkytují perfektní měření zpoždění zvuku.
744 Pokud se při tomto nastavení vyskytne velký posun mezi video a audio složkou,
745 zabere korekce jen asi 1 nebo 2 sekundy.
746 Tato zpožděná reakce na náhlý rozpad A/V synchronizace by měla být jediným
747 průvodním jevem zapnutí této volby pro všechny ovladače zvuku.
748 .
749 .TP
750 .B \-benchmark
751 Po skončení přehrávání vypíše statistiku o využití CPU a zahozených snímcích.
752 Volbu použijte v kombinaci s \-nosound a \-vo null pro benchmark pouze
753 video kodeku.
754 .br
755 .I POZNÁMKA:
756 Pokud MPlayer s touto volbou přehrává pouze video, pak ignoruje snímkovou
757 rychlost (můžete to brát jako nekonečné fps).
758 .
759 .TP
760 .B \-colorkey <číslo>
761 Změní klíčovací barvu na RGB hodnotu podle vašeho uvážení.
762 0x000000 je černá a 0xffffff je bílá.
763 Podporováno pouze cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix,
764 xover, xv (viz \-vo xv:ck), xvmc (viz \-vo xv:ck) a directx video výstupy.
765 .
766 .TP
767 .B \-nocolorkey
768 Zakáže klíčování.
769 Podporováno pouze video výstupy cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga,
770 xvidix, xover, xv (viz \-vo xv:ck), xvmc (viz \-vo xv:ck) a directx.
771 .
772 .TP
773 .B \-correct\-pts (experimentální)
774 Přepne MPlayer do experimentálního režimu, ve kterém jsou časové značky
775 video snímků počítány odlišně a jsou podporovány filtry, které přidávají nové
776 snímky, nebo mění časové značky stávajících.
777 Přesnější časování může být viditelné například při přehrávání titulků časovaných
778 na změnu scény pomocí volby \-ass.
779 Bez \-correct\-pts bude časování titulků obvykle mimo o několik snímků.
780 Tato volba nepracuje správně s některými demuxery a kodeky.
781 .
782 .TP
783 .B \-crash\-debug (DEBUG KÓD)
784 Automaticky připojí gdb při pádu nebo SIGTRAP.
785 Podpora musí být zakompilována pomocí konfigurační volby \-\-enable\-crash\-debug.
786 .
787 .TP
788 .B \-doubleclick\-time
789 Čas v milisekundách, během kterého se rozpoznají dva stisky tlačítka jako
790 dojklik (výchozí: 300).
791 Nastavením na 0 necháte dvoukliky rozpoznávat váš okenní systém
792 (pouze \-vo directx).
793 .br
794 .I POZNÁMKA:
795 Chování může být mírně odlišné v závislosti na tom, jestli přebíráte
796 MOUSE_BTN0_DBL nebo MOUSE_BTN0\-MOUSE_BTN0_DBL.
797 .
798 .TP
799 .B \-edlout <soubor>
800 Vytvoří nový soubor a zapíše do něj editační (EDL) záznamy.
801 Během přehrávání stiskne uživatel 'i' pro označení začátku a konce vystřiženého
802 bloku.
803 Takto získáte základ pro pozdější jemné doladění editačního souboru (EDL).
804 Detaily viz http://www.mplayerhq.hu/\:DOCS/\:HTML/\:cs/\:edl.html.
805 .
806 .TP
807 .B \-enqueue (Pouze GUI)
808 Zařadí soubory zadané příkazovou řádkou do playlistu namísto okamžitého
809 přehrání.
810 .
811 .TP
812 .B \-fixed\-vo
813 Vynutí stejný videosystém (okno) pro více souborů (jedna (od)inicializace pro
814 všechny soubory).
815 Pro všechny soubory bude použito pouze jednou otevřené okno.
816 Takto lze lze přehrávat film rozdělený do více souborů bez prodlev mezi
817 jednotlivými částmi.
818 V současnosti umožňují fixed-vo jen tyto video výstupy: gl, gl2, mga, svga, x11,
819 xmga, xv, xvidix a dfbmga.
820 .
821 .TP
822 .B \-framedrop (viz též \-hardframedrop)
823 Nezobrazí některé snímky, aby zachoval A/V synchronizaci na pomalých strojích.
824 Na zahozené snímky nejsou použity video filtry.
825 B-snímky se ani nedekódují.
826 .
827 .TP
828 .B \-(no)gui
829 Zapne nebo vypne grafické rozhraní (výchozí závisí na názvu binárky).
830 Pracuje pouze jako první argument na příkazové řádce.
831 Nepracuje jako volby konfiguračního souboru.
832 .
833 .TP
834 .B \-h, \-help, \-\-help
835 Vypíše krátké shrnutí dostupných voleb.
836 .
837 .TP
838 .B \-hardframedrop
839 Intenzivnější zahazování snímků (přeruší dekódování).
840 Vede ke zkreslení obrazu!
841 .
842 .TP
843 .B \-identify
844 Zkratka pro \-msglevel identify=4.
845 Vypíše parametry souboru ve snadno zpracovatelném formátu.
846 Rovněž vypíše mnohem podrobnější informace o titulcích, jazycích zvukových proudů
847 a ID.
848 V\ některých případech dostanete více informací použitím \-msglevel identify=6.
849 Například pro DVD vypíše délku (čas) každého titulu, stejně jako
850 ID disku.
851 Skript TOOLS/\:midentify.sh potlačí ostatní výstup MPlayeru a (s\ trochou štěstí)
852 upraví jména souborů pro shell.
853 .
854 .TP
855 .B \-idle (viz také \-slave)
856 Nechá MPlayer nečinně čekat, místo skončení, pokud již nemá další soubor
857 k přehrání. Většinou to využijete v závislém režimu, kdy lze MPlayer ovládat
858 pomocí zasílání příkazů.
859 .
860 .TP
861 .B \-input <příkazy>
862 Tato volba se používá pro nastavení různých částí vstupního systému.
863 Cesty jsou relativní k ~/.mplayer/.
864 .br
865 .I POZNÁMKA:
866 Autorepeat je v současnosti podporován pouze pro joysticky.
867 .sp 1
868 Dostupné příkazy:
869 .sp 1
870 .PD 0
871 .RSs
872 .IPs conf=<soubor>
873 Nastaví použití jiného konfiguračního souboru než je výchozí
874 ~/\:.mplayer/\:input.conf.
875 Není-li zadána plná cesta, předpokládá se ~/\:.mplayer/\:<soubor>.
876 .IPs ar-delay
877 Zpoždění v milisekundách než začne autorepeat klávesy (0 pro zrušení).
878 .IPs ar-rate
879 Počet stisků klávesy za sekundu generovaných funkcí autorepeat.
880 .IPs keylist
881 Vypíše všechny klávesy, kterým mohou být přiřazeny příkazy.
882 .IPs cmdlist
883 Vypíše všechny příkazy, které lze přiřadit klávesám.
884 .IPs js-dev
885 Nastaví zadaný joystick pro použití (výchozí: /dev/\:input/\:js0).
886 .IPs file=<soubor>
887 Čte příkazy ze zadaného <souboru>.
888 Nejpoužitelnější s\ FIFO (pojmenovaná roura).
889 .br
890 .I POZNÁMKA:
891 Pokud je zadaný soubor FIFO, MPlayer otevře oba konce, takže můžete provést
892 několik 'echo "seek 10" > mp_pipe' a roura bude stále platná.
893 .RE
894 .PD 1
895 .
896 .TP
897 .B \-key\-fifo\-size <2\-65000>
898 Nastavuje velikost vyrovnávací paměti FIFO pro události klávesnice (výchozí: 7).
899 FIFO velikosti n může uchovat (n-1) událostí.
900 Pokud je paměť příliš malá, některé události mohou být ztraceny
901 (to vede k "zaseknutým tlačítkům myši" a podobným efektům).
902 Pokud je příliš velká, může se zdát že MPlayer zatuhnul zatímco zpracovává
903 nastřádané události.
904 Chcete-li dosáhnout stejného chování jako v době před existencí této volby,
905 nastavte ji na 2 v Linuxu nebo 1024 ve Windows.
906 .
907 .TP
908 .B \-lircconf <soubor> (Pouze LIRC)
909 Určuje konfigurační soubor pro LIRC (výchozí: ~/.lircrc).
910 .
911 .TP
912 .B \-list\-properties
913 Vypíše seznam dostupných nastavení.
914 .
915 .TP
916 .B \-loop <číslo>
917 Přehraje film <číslo> krát.
918 0 znamená pořád.
919 .
920 .TP
921 .B \-menu (Pouze OSD menu)
922 Zapne podporu OSD menu.
923 .
924 .TP
925 .B \-menu\-cfg <soubor> (Pouze OSD menu)
926 Použije náhradní menu.conf.
927 .
928 .TP
929 .B \-menu\-chroot <cesta> (pouze OSD menu)
930 Přesune kořen menu výběru souboru na zadané místo.
931 .sp 1
932 .I PŘÍKLAD:
933 .PD 0
934 .RSs
935 .IPs "\-menu\-chroot=/home"
936 Omezí výběr souboru na adresář /\:home a níže (čili.\& nebude
937 možný přístup na /, ale na /home/jméno_uživatele bude).
938 .RE
939 .PD 1
940 .
941 .TP
942 .B \-menu\-keepdir (pouze OSD menu)
943 Souborový prohlížeč startuje z poslední známé pozice, místo pracovního
944 adresáře.
945 .
946 .TP
947 .B \-menu\-root <hodnota> (Pouze OSD menu)
948 Určí hlavní menu.
949 .
950 .TP
951 .B \-menu\-startup (pouze OSD menu)
952 Zobrazí hlavní menu při startu MPlayeru.
953 .
954 .TP
955 .B \-mouse\-movements
956 Povolí MPlayeru dostávat události ukazatele hlášené výstupním
957 video rozhraním (zatím jsou podporovány pouze odvozeniny X11).
958 Nutné pro volbu tlačítek v DVD nabídkách.
959 .
960 .TP
961 .B \-noconsolecontrols
962 Zamezí MPlayeru číst stisky kláves ze standardního vstupu.
963 Použitelné pokud načítáte data ze standardního vstupu.
964 Tato volba je automaticky zapnutá když je '\-' nalezen na příkazovém řádku.
965 Zde máte příklad kdy je nutné nastavit volbu ručně:\&
966 pokud otevřete /dev/\:stdin (nebo ekvivalent na vašem systému), použijete stdin
967 v playlistu nebo plánujete číst stdin později příkazem loadfile nebo
968 loadlist v závislém režimu.
969 .
970 .TP
971 .B \-nojoystick
972 Vypne ovládání joystickem.
973 .
974 .TP
975 .B \-nolirc
976 Vypne ovládání pomocí dálkového ovládače.
977 .
978 .TP
979 .B \-nomouseinput
980 Vypne ovládání pomocí myši (kontextové menu mozplayerxp spoléhá na
981 tuto volbu).
982 .
983 .TP
984 .B \-rtc (pouze RTC)
985 Zapne použití Linuxového RTC (hodiny reálného času \- /dev/\:rtc) jako
986 časové základny.
987 Toto vzbudí proces každou 1/1024 sekundy pro zjištění aktuálního času.
988 Nepotřebné s moderními Linuxovými jádry konfigurovanými pro použití na
989 desktopech, jelikož ty již budí proces s podobnou přesností při použití
990 normálně časovaného spánku.
991 .
992 .TP
993 .B \-playing\-msg <řetězec>
994 Vypíše <řetězec> před začátkem přehrávání.
995 Podporovány jsou následující expanze:
996 .RSs
997 .IPs ${NÁZEV}
998 Expanduje na hodnotu parametru NÁZEV.
999 .IPs $(NÁZEV:TEXT)
1000 Expanduje TEXT jen pokud je dostupný parametr NÁZEV.
1001 .RE
1002 .
1003 .TP
1004 .B \-playlist <soubor>
1005 Přehraje soubory uvedené v playlistu (ASX, Winamp, SMIL, nebo
1006 ve formátu název-souboru-na-samostatném-řádku).
1007 .br
1008 .I POZNÁMKA:
1009 Playlist je zpracován jako vstup. Volby nalezené za touto volbou
1010 budou tedy uplatněny pouze pro soubory v playlistu.
1011 .br
1012 DODĚLAT: Volba musí být důkladně objasněna a dokumentována.
1013 .
1014 .TP
1015 .B \-rtc\-device <zařízení>
1016 Použije zadané <zařízení> hodin reálného času jako časovou základnu.
1017 .
1018 .TP
1019 .B \-shuffle
1020 Přehraje soubory v náhodném pořadí.
1021 .
1022 .TP
1023 .B \-skin <jméno> (pouze GUI)
1024 Nahraje skin z adresáře <jméno>. Zde jsou výchozí
1025 adresáře se skiny:\& /usr/\:local/\:share/\:mplayer/\:skins/\: a ~/.mplayer/\:skins/.
1026 .sp 1
1027 .I PŘÍKLAD:
1028 .PD 0
1029 .RSs
1030 .IPs "\-skin fittyfene"
1031 Zkouší /usr/\:local/\:share/\:mplayer/\:skins/\:fittyfene
1032 a poté ~/.mplayer/\:skins/\:fittyfene.
1033 .RE
1034 .PD 1
1035 .
1036 .TP
1037 .B \-slave (viz též \-input)
1038 Přepne do závislého režimu. V něm MPlayer slouží jako podkladová aplikace
1039 (backend) pro jiné programy.
1040 MPlayer čte příkazy oddělené novým řádkem(\\n) ze std. vstupu, nezpracovává však
1041 vstupy z klávesnice apod.
1042 .br
1043 .I POZNÁMKA:
1044 Prostudujte si volbu \-input cmdlist pro seznam příkazů a DOCS/tech/slave.txt
1045 pro jejich popis.
1046 .
1047 .TP
1048 .B \-softsleep
1049 Časové rámce jsou získávány opakovaným zjišťováním přesného času namísto
1050 požadavku na jádro o včasné probuzení MPlayeru.
1051 To je užitečné, pokud je časování jádrem nepřesné a nemůžete ani použít RTC.
1052 Cenou je větší zátěž CPU.
1053 .
1054 .TP
1055 .B \-sstep <sek>
1056 Přeskočí <sek> sekund po každém snímku.
1057 Udržuje se normální snímková rychlost, přehrávání je tedy zrychlené.
1058 Přeskakování může být nepřesné, protože MPlayer umí převíjet pouze na další klíčový snímek.
1059 .
1060 .
1061 .SH "VOLBY PRO DEMUXER/DATOVÝ PROUD"
1062 .
1063 .TP
1064 .B \-a52drc <úroveň>
1065 Vybere dynamickou kompresní úroveň pro AC-3 zvukové proudy, kde
1066 <úroveň> je desetinné číslo v rozsahu od 0 do 1. Úroveň 0 znamená bez komprese
1067 a 1 (což je výchozí) znamená plná komprese (tiché pasáže jsou ještě tišší
1068 a naopak).
1069 Tato volba se projeví pouze pokud AC-3 proud obsahuje informaci o požadovaném
1070 kompresním rozsahu.
1071 .
1072 .TP
1073 .B \-aid <ID> (viz také volbu \-alang)
1074 Vybere audio kanál (MPEG: 0\-31 AVI/\:OGM: 1\-99 ASF/\:RM: 0\-127,
1075 VOB(AC-3): 128\-159 VOB(LPCM): 160\-191 MPEG-TS 17\-8190).
1076 MPlayer vypíše dostupná audio ID pokud běží v upovídaném (\-v) režimu.
1077 Při přehrávání MPEG-TS proudu, použije MPlayer/\:Mencoder první program
1078 (pokud je) se zvoleným audio proudem.
1079 .
1080 .TP
1081 .B \-alang <kód jazyka[, kód jazyka,...]> (viz také volbu \-aid)
1082 Nastaví seznam jazyků zvuku k použití podle priority.
1083 Různé nosné formáty souborů používají různé kódy jazyka.
1084 DVD používají dvoupísmenné kódy jazyka podle ISO 639\-1, Matroska, MPEG-TS a NUT
1085 používají trojpísmenné kódy podle ISO 639\-2, zatímco OGM používá volnou formu
1086 identifikace.
1087 MPlayer vypíše dostupné jazyky pokud běží v upovídaném (\-v) režimu.
1088 .sp 1
1089 .I PŘÍKLAD:
1090 .PD 0
1091 .RSs
1092 .IPs "\-alang hu,en"
1093 .IPs "mplayer dvd://1 \-alang hu,en"
1094 Vybere zvukovou stopu v bulharštině, pokud není k dispozici, použije stopu v angličtině.
1095 .IPs "mplayer \-alang jpn example.mkv"
1096 Přehraje Matroska soubor v japonštině.
1097 .RE
1098 .PD 1
1099 .
1100 .TP
1101 .B \-audio\-demuxer <[+]jméno> (pouze \-audiofile)
1102 Vynutí zadaný typ audio demuxeru pro \-audiofile.
1103 Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy!
1104 Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí \-audio\-demuxer help.
1105 Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v
1106 libmpdemux/\:demuxer.h.
1107 Například \-audio\-demuxer audio nebo \-audio\-demuxer 17 vynutí MP3.
1108 .
1109 .TP
1110 .B \-audiofile <soubor>
1111 Přehraje video se zvukem z externího souboru (WAV, MP3 nebo Ogg Vorbis).
1112 .
1113 .TP
1114 .B \-audiofile\-cache <kBajtů>
1115 Povolí vyrovnávací paměť zvukového proudu z \-audiofile a použije pro ni zadané
1116 množství paměti.
1117 .
1118 .TP
1119 .B \-reuse\-socket (pouze udp://)
1120 Umožní, aby byl socket použitelný jinými procesy, jakmile bude uzavřen.
1121 .
1122 .TP
1123 .B \-bandwidth <hodnota> (pouze síť)
1124 Nastaví maximální šířku pásma pro přehrávání ze sítě (pro servery které
1125 umí poslat obsah v různých datových tocích (bitrate)).
1126 Použitelné když chcete sledovat živé vysílání a máte pomalé připojení.
1127 Při Real RTST streamování je volba rovněž použita pro nastavení maximální
1128 vysílací šířku pásma, což umožňuje rychlejší plnění vyrovnávací paměti a
1129 ukládání datového proudu (streamdump).
1130 .
1131 .TP
1132 .B \-cache <kBajtů>
1133 Tato volba nastavuje kolik paměti (v kilobajtech) bude použito pro vyrovnávací paměť
1134 souboru nebo URL.
1135 Zvláště vhodné pro pomalá média.
1136 .
1137 .TP
1138 .B \-nocache
1139 Vypne vyrovnávací paměť.
1140 .
1141 .TP
1142 .B \-cache\-min <procento>
1143 Přehrávání začne jakmile byla vyrovnávací paměť naplněna z více <procent> než
1144 je zde nastavený práh.
1145 .
1146 .TP
1147 .B \-cache\-seek\-min <procento>
1148 Pokud se má převinout na pozici mimo <procento> velikosti vyrovnávací paměti
1149 z aktuální pozice, MPlayer pozastaví přehrávání do doby,
1150 než se vyrovnávací paměť doplní alespoň na tuto pozici, místo aby provedl
1151 převíjení v datovém proudu (výchozí: 50).
1152 .
1153 .TP
1154 .B \-cdda <volba1:volba2> (pouze CDDA)
1155 Tato volba se používá na vyladění čtení z Audio CD v MPlayeru.
1156 .sp 1
1157 Dostupné volby jsou:
1158 .RSs
1159 .IPs speed=<hodnota>
1160 Nastaví rychlost otáčení CD.
1161 .IPs paranoia=<0\-2>
1162 Nastaví úroveň pro paranoiu.
1163 Zdá se, že jiné hodnoty než 0 znemožní přehrát vše kromě první stopy.
1164 .RSss
1165 0: zákaz testování (výchozí)
1166 .br
1167 1: pouze kolizní test
1168 .br
1169 2: plné ověřování a korekce dat
1170 .REss
1171 .IPs generic-dev=<hodnota>
1172 Použije zadané obecné SCSI zařízení.
1173 .IPs sector-size=<hodnota>
1174 Nastaví velikost sektoru pro atomické čtení.
1175 .IPs overlap=<hodnota>
1176 Vynutí minimální přesah <hodnota> sektorů prohledávaných při verifikaci.
1177 .IPs toc-bias
1178 předpokládá že zaváděcí ofset stopy 1 uvedený v TOC bude adresován jako
1179 LBA 0.
1180 Tuto volbu vyžadují některé mechaniky Toshiba abychom dostali správné hranice stop.
1181 .IPs toc-offset=<počet>
1182 Přidá <počet> sektorů k získaným hodnotám při adresování stop.
1183 Může být záporné.
1184 .IPs (no)skip
1185 (Ne)přijmi nedokonale opravená data.
1186 .RE
1187 .
1188 .TP
1189 .B \-cdrom\-device <cesta k zařízení>
1190 Nastaví jméno CD-ROM zařízení (výchozí: /dev/\:cdrom).
1191 .
1192 .TP
1193 .B \-channels <počet> (viz také \-af channels)
1194 Nastavuje požadavek na počet přehrávaných audiokanálů (výchozí: 2).
1195 MPlayer požádá dekodér o dekódování zvuku do požadovaného počtu kanálů a
1196 od této chvíle je na dekodéru, aby si s tím poradil.
1197 To je zpravidla důležité pouze pokud přehráváte video s AC-3 zvukem (jako DVD).
1198 V tom případě liba52 provede dekódování a automaticky smíchá zvuk do
1199 požadovaného počtu kanálů.
1200 Pro přímou kontrolu počtu výstupních kanálů nezávisle na počtu dekódovaných
1201 kanálů použijte filtr channels.
1202 .br
1203 .I POZNÁMKA:
1204 Tato funkce je zajištěna pomocí kodeků (pouze AC-3), filtrů (surround) a
1205 zvukových rozhraní (minimálně OSS).
1206 .sp 1
1207 Dostupné volby jsou:
1208 .sp 1
1209 .PD 0
1210 .RSs
1211 .IPs 2
1212 stereo
1213 .IPs 4
1214 surround
1215 .IPs 6
1216 plný 5.1
1217 .RE
1218 .PD 1
1219 .
1220 .TP
1221 .B \-chapter <ID kapitoly>[\-<poslední ID kapitoly>] (pouze dvd:// a dvdnav://)
1222 Určí počáteční kapitolu pro přehrávání.
1223 Volitelně lze určit také poslední přehrávanou kapitolu (výchozí: 1).
1224 .
1225 .TP
1226 .B \-cookies (pouze síť)
1227 Posílá cookies při odesílání HTTP požadavků.
1228 .
1229 .TP
1230 .B \-cookies\-file <soubor> (pouze síť)
1231 Čte HTTP cookies ze <soubor> (výchozí: ~/.mozilla/ a ~/.netscape/)
1232 a zruší čtení z výchozích míst.
1233 Předpokládá se že soubor má formát Netscape.
1234 .
1235 .TP
1236 .B \-delay <sekund>
1237 Zpoždění audia v sekundách (kladné či záporné desetinné číslo)
1238 .br
1239 Záporné hodnoty zpožďují zvuk a kladné hodnoty zpožďují video.
1240 Povšimněte si, že je to přesný opak volby \-audio\-delay pro MEncoder.
1241 .br
1242 .I POZNÁMKA:
1243 Pokud je volba použita v MEncoderu, nezaručujeme správnou funkci
1244 s \-ovc copy; místo toho použijte \-audio\-delay.
1245 .
1246 .TP
1247 .B \-ignore\-start
1248 Ignoruje nastavené časy startu proudů v AVI souborech.
1249 V MPlayeru se tak vynulují veškerá zpoždění ze souborů enkódovaných s volbou
1250 \-audio\-delay.
1251 Během enkódování tato volba zabrání MEncoderu převést originální startovní
1252 pozice do nového souboru; volba \-audio\-delay tím není ovlivněna.
1253 Poznamenejme, že MEncoder občas nastavuje startovní časy automaticky, aby
1254 kompenzoval očekávané zpoždění dekódování, proto tuto volbu nepoužívejte bez
1255 předchozího otestování.
1256 .
1257 .TP
1258 .B \-demuxer <[+]jméno>
1259 Vynutí typ demuxeru.
1260 Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy!
1261 Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí \-demuxer help.
1262 Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v
1263 libmpdemux/\:demuxer.h.
1264 .
1265 .TP
1266 .B \-dumpaudio (pouze MPlayer)
1267 Uloží surový komprimovaný audio proud do ./stream.dump (použitelné s MPEG/\:AC-3,
1268 ve většině ostatních případů nebude výsledný soubor přehratelný).
1269 Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb \-dumpaudio, \-dumpvideo
1270 nebo \-dumpstream, použije se pouze ta poslední.
1271 .
1272 .TP
1273 .B \-dumpfile <soubor> (pouze MPlayer)
1274 Určí soubor do kterého bude MPlayer ukládat.
1275 Může být použito s \-dumpaudio / \-dumpvideo / \-dumpstream.
1276 .
1277 .TP
1278 .B \-dumpstream (pouze MPlayer)
1279 Uloží surový datový proud do ./stream.dump.
1280 Použitelné když ripujete z DVD nebo sítě.
1281 Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb \-dumpaudio, \-dumpvideo
1282 nebo \-dumpstream, použije se pouze ta poslední.
1283 .
1284 .TP
1285 .B \-dumpvideo (pouze MPlayer)
1286 Uloží surový komprimovaný video datový proud do ./stream.dump
1287 (nijak zvlášť užitečné).
1288 Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb \-dumpaudio, \-dumpvideo
1289 nebo \-dumpstream, použije se pouze ta poslední.
1290 .
1291 .TP
1292 .B \-dvbin <volby> (pouze DVB)
1293 Předá zadané volby vstupnímu modulu DVB, čímž nahradí výchozí volby:
1294 .sp 1
1295 .PD 0
1296 .RSs
1297 .IPs card=<1\-4>
1298 Určí číslo karty k použití 1\-4 (výchozí: 1).
1299 .IPs file=<soubor>
1300 Dá pokyn MPlayeru aby četl kanály ze <souboru>.
1301 Výchozím je ~/.mplayer/\:channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc} (podle typu vaší karty)
1302 nebo ~/.mplayer/\:channels.conf jako poslední záchrana.
1303 .IPs timeout=<1\-30>
1304 Maximální počet sekund po který se bude MPlayer pokoušet vyladit
1305 frekvenci, než to vzdá (výchozí: 30).
1306 .RE
1307 .PD 1
1308 .
1309 .TP
1310 .B \-dvd\-device <cesta k zařízení> (pouze DVD)
1311 Nastaví jméno DVD mechaniky (výchozí: /dev/\:dvd).
1312 Rovněž můžete zadat adresář do kterého jste předtím přímo zkopírovali soubory
1313 z DVD (např.\& pomocí vobcopy).
1314 Poznamenejme že především použití \-dumpstream je obvykle lepší způsob
1315 kopírování DVD (viz příklady).
1316 .
1317 .TP
1318 .B \-dvd\-speed <násobek rychlosti v KB/s> (pouze DVD)
1319 Pokusí se omezit rychlost DVD (výchozí: 0, beze změny).
1320 Základní rychlost DVD je asi 1350KB/s, takže mechanika 8x dokáže číst až
1321  rychlostí 10800KB/s.
1322 Menší rychlosti poskytujíé tišší chod. Pro sledování DVD by 2700KB/s mělo být
1323 tiché i dostatečně rychlé.
1324 MPlayer resetuje při zavření rychlost mechaniky na výchozí nastavení.
1325 Hodnoty menší než 100 znamenají násobky 1350KB/s, čili \-dvd\-speed 8 nastaví
1326 10800KB/s.
1327 .br
1328 .I POZNÁMKA:
1329 Pro změnu rychlosti musíte mít právo zápisu k DVD zařízení.
1330 .
1331 .TP
1332 .B \-dvdangle <ID úhlu> (pouze DVD)
1333 Některé DVD disky obsahují scény, které mohou být pozorovány z několika úhlů.
1334 Zde můžete sdělit MPlayeru které úhly použít (výchozí: 1).
1335 .
1336 .TP
1337 .B \-edl <soubor>
1338 Zapne editační akce (EDL) ze souboru během přehrávání.
1339 Video bude přeskakováno, zvuk bude vypínán a zapínán podle vstupů ze zadaného
1340 souboru.
1341 Detaily jak EDL použít naleznete na
1342 http://www.mplayerhq.hu/\:DOCS/\:HTML/\:en/\:edl.html.
1343 .
1344 .TP
1345 .B \-endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|velikost[b|kb|mb]> (viz také \-ss a \-sb)
1346 Stop na zadané časové značce nebo bajtové pozici.
1347 .br
1348 .I POZNÁMKA:
1349 Bajtová pozice je dostupná pouze pro MEncoder a nebude přesná, jelikož
1350 dokáže zastavit pouze na kraji snímku.
1351 Použije-li se v kombinaci s volbou \-ss, posune se \-endpos o počet sekund
1352 zadaných pomocí \-ss.
1353 .sp 1
1354 .I PŘÍKLAD:
1355 .PD 0
1356 .RSs
1357 .IPs "\-endpos 56"
1358 Stop na 56 sekundách.
1359 .IPs "\-endpos 01:10:00"
1360 Stop na 1 hodině a 10 minutách.
1361 .IPs "\-ss 10 \-endpos 56"
1362 Stop na 1 minutě a 6 sekundách.
1363 .IPs "\-endpos 100mb"
1364 Enkóduje pouze 100 MB.
1365 .RE
1366 .PD 1
1367 .
1368 .TP
1369 .B \-forceidx
1370 Vynutí obnovu indexu.
1371 Použitelné pro soubory s vadným indexem (video se rozchází se zvukem, apod.\&).
1372 Umožní převíjení v souborech, kde to nebylo možné.
1373 Index můžete opravit trvale pomocí MEncoderu (viz dokumentace).
1374 .br
1375 .I POZNÁMKA:
1376 Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožňuje převíjení
1377 (čili\ ne se standardním vstupem, rourou, atd.\&).
1378 .
1379 .TP
1380 .B \-fps <desetinné_číslo>
1381 Přepíše snímkovou rychlost (framerate) videa.
1382 Užitečné pokud je originální hodnota špatná nebo úplně chybí.
1383 .
1384 .TP
1385 .B \-frames <číslo>
1386 Přehraje/\:konvertuje pouze prvních <číslo> snímků, pak skončí.
1387 .
1388 .TP
1389 .B \-hr\-mp3\-seek (pouze MP3)
1390 Přesné převíjení MP3.
1391 Zapnuto při přehrávání externího MP3 souboru, jelikož musíme
1392 převíjet velmi přesně abychom udrželi A/V synchronizaci.
1393 Převíjení může být velmi pomalé (zvláště zpětné) jelikož musíme převinout
1394 až na začátek, abychom našli požadovaný snímek.
1395 .
1396 .TP
1397 .B \-idx (viz též \-forceidx)
1398 Vytvoří index pro soubory, které ho nemají,
1399 což umožní jejich převíjení.
1400 Použitelné u vadných/\:nekompletních downloadů nebo špatně vytvořených souborů.
1401 .br
1402 .I POZNÁMKA:
1403 Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožňuje převíjení
1404 (čili\ ne se standardním vstupem, rourou, atd.\&).
1405 .
1406 .TP
1407 .B \-noidx
1408 Přeskočí znovusestavení indexového souboru.
1409 S touto volbou MEncoder nezapíše index.
1410 .
1411 .TP
1412 .B \-ipv4\-only\-proxy (pouze síť)
1413 Nepoužije proxy pro IPv6 adresy.
1414 Pro IPv4 bude stále proxy používána.
1415 .
1416 .TP
1417 .B \-loadidx <soubor_obsahující_index>
1418 Soubor ze kterého budou načtena indexová data video souboru uložená volbou \-saveidx.
1419 Tento index se použije pro převíjení a nahradí jakákoli indexová data
1420 z původního AVI.
1421 MPlayer vám nezabrání v načtení indexu ze souboru který byl vygenerován
1422 pro jiné AVI, pak ovšem bude výsledek žalostný.
1423 .br
1424 .I POZNÁMKA:
1425 MPlayer má již podporu OpenDML, což činí tuto volbu zastaralou.
1426 .
1427 .TP
1428 .B \-mc <sekund/snímek>
1429 maximální korekce A-V synchronizace na snímek (v sekundách)
1430 .
1431 .TP
1432 .B \-mf <volba1:volba2:...>
1433 Používá se při dekódování z více PNG nebo JPEG souborů.
1434 .sp 1
1435 Dostupné volby jsou:
1436 .sp 1
1437 .PD 0
1438 .RSs
1439 .IPs w=<hodnota>
1440 šířka vstupního souboru (výchozí: autodetekce)
1441 .IPs h=<hodnota>
1442 výška vstupního souboru (výchozí: autodetekce)
1443 .IPs fps=<hodnota>
1444 snímková rychlost výstupu (výchozí: 25)
1445 .IPs type=<hodnota>
1446 typy vstupních souborů (možnosti: jpeg, png, tga, sgi)
1447 .RE
1448 .PD 1
1449 .
1450 .TP
1451 .B \-ni (pouze AVI)
1452 Vynutí použití AVI parseru navrženého pro neprokládané soubory
1453 (umožní přehrávání některých vadných AVI souborů).
1454 .
1455 .TP
1456 .B \-nobps (pouze AVI)
1457 Nepoužívat průměrnou hodnotu byte/\:sekunda pro A-V synchronizaci (AVI).
1458 Pomůže u některých AVI souborů s vadnou hlavičkou.
1459 .
1460 .TP
1461 .B \-noextbased
1462 Potlačí volbu demuxeru podle přípony souboru.
1463 Normálně když nemůže být s jistotou určen nosný formát souboru (demuxer)
1464 (soubor nemá hlavičku, nebo z ní nelze typ určit), je použita
1465 přípona pro výběr demuxeru.
1466 V případě selhání je vždy použit kontextový výběr demuxeru.
1467 .
1468 .TP
1469 .B \-passwd <heslo> (viz též volbu \-user) (pouze síť)
1470 Nastaví heslo pro HTTP autentifikaci.
1471 .
1472 .TP
1473 .B \-prefer\-ipv4 (pouze síť)
1474 Použije se IPv4 protokol pro síťové spojení.
1475 Při selhání použije automaticky IPv6.
1476 .
1477 .TP
1478 .B \-prefer\-ipv6 (pouze IPv6 síť)
1479 Použije se IPv6 protokol pro síťové spojení.
1480 Při selhání použije automaticky IPv4.
1481 .TP
1482 .B \-psprobe <pozice v bytech>
1483 Při přehrávání MPEG-PS proudu slouží tato volby k určení počtu bytů
1484 v proudu, které má MPlayer prohledat, aby určil použitý video kodek.
1485 Tato volby je nutná pro přehrávání EVO souborů obsahujících H.264 proudy.
1486 .
1487 .TP
1488 .B \-pvr <volba1:volba2:...> (Pouze PVR)
1489 Tato volba dolaďuje různé parametry enkódování zachytávacího modulu PVR.
1490 Volba by měla být použitelná s jakoukoli kartou postavenou na  hardwarovém MPEG
1491 enkodéru podporovaném V4L2 ovladači.
1492 Hauppauge WinTV PVR\-150/250/350/500 a všechny karty založené na IVTV
1493 jsou známy jako PVR zachytávací karty.
1494 Upozorňujeme, že pouze jádro Linux 2.6.18 a vyšší
1495  je schopno obsluhovat MPEG proud přes vrstvu V4L2.
1496 Pro hardwarové zachytávání MPEG proudu a jeho sledování pomocí
1497 MPlayeru/MEncoderu, použijte 'pvr://' jako URL filmu.
1498 .sp 1
1499 Dostupné volby jsou:
1500 .RSs
1501 .IPs aspect=<0\-3>
1502 Nastavuje poměr stran vstupu:
1503 .RSss
1504 0: 1:1
1505 .br
1506 1: 4:3 (výchozí)
1507 .br
1508 2: 16:9
1509 .br
1510 3: 2.21:1
1511 .REss
1512 .IPs arate=<32000\-48000>
1513 Nastavuje vzorkovací kmitočet enkódovaného zvuku (výchozí: 48000 Hz, dostupné: 32000, 44100
1514 a 48000 Hz).
1515 .IPs alayer=<1\-3>
1516 Nastavuje kódování zvuku (MPEG audio layer)(výchozí: 2).
1517 .IPs abitrate=<32\-448>
1518 Nastavuje datový tok zvuku v kbps (výchozí: 384 kbps).
1519 .IPs amode=<hodnota>
1520 Nastavuje zvukový režim.
1521 Dostupné přednastavené režimy jsou 'stereo', 'joint_stereo', 'dual' a 'mono'
1522 (výchozí: stereo).
1523 .IPs vbitrate=<hodnota>
1524 Nastaví průměrný datový tok pro enkódování videa v  Mbps (výchozí: 6).
1525 .IPs vmode=<hodnota>
1526 Nastaví režim enkódování videa:
1527 .RSss
1528 vbr: proměnný datový tok  (výchozí)
1529 .br
1530 cbr: konstantní datový tok
1531 .REss
1532 .IPs vpeak=<hodnota>
1533 Nastavuje horní mez datového toku videa v Mbps
1534 (použitelné pouze pro VBR enkódování, výchozí: 9.6). 
1535 .IPs fmt=<hodnota>
1536 Vybere MPEG formét pro enkódování:
1537 .RSss
1538 ps:    MPEG 2 Program Stream  (výchozí)
1539 .br
1540 ts:    MPEG 2 Transport Stream
1541 .br
1542 mpeg1: MPEG 1 System Stream
1543 .br
1544 vcd:   Video CD compatible stream
1545 .br
1546 svcd:  Super Video CD compatible stream
1547 .br
1548 dvd:   DVD compatible stream
1549 .REss
1550 .RE
1551 .PD 1
1552 .
1553 .TP
1554 .B \-radio <volba1:volba2:...> (pouze radio)
1555 Tyto volby nastavují různé parametry zachytávacího mudulu rádia.
1556 Chcete-li poslouchat rádio pomocí MPlayeru, použijte 'radio://<kmitočet>'
1557 (není-li zadána volba channels) nebo 'radio://<číslo_kanálu>'
1558 (je-li zadána volba channels) jako URL filmu.
1559 Spustíte-li MPlayer s '\-v', uvidíte povolený kmitočtový rozsah.
1560 Pro start zachytávacího podsystému použijte 'radio://<kmitočet nebo kanál>/capture'.
1561 Pokud není zadáno klíčové slovo capture, můžete rádio poslouchat pouze pomocí
1562 line-in kabelu.
1563 Použití capture pro poslech nedoporučujeme, kvůli potížím se synchronizací, které činí
1564 proces nepohodlným.
1565 .sp 1
1566 Dostupné volby jsou:
1567 .RSs
1568 .IPs device=<hodnota>
1569 Rádio zařízení k použití (výchozí: /dev/radio0 pro Linux a /dev/tuner0 pro *BSD).
1570 .IPs driver=<hodnota>
1571 Rádio rozhraní k použití (výchozí: v4l2 pokud je, jinak v4l).
1572 V současnosti jsou podporována rozhraní v4l a v4l2.
1573 .IPs volume=<0..100>
1574 Hlasitost zvuku rádio zařízení (výchozí 100)
1575 .IPs "freq_min=<hodnota> (pouze *BSD BT848)"
1576 minimální povolený kmitočet (výchozí: 87.50)
1577 .IPs "freq_max=<hodnota> (pouze *BSD BT848)"
1578 maximální povolený kmitočet (výchozí: 108.00)
1579 .IPs channels=<kmitočet>\-<název>,<kmitočet>\-<název>,...
1580 Nastaví seznam kanálů.
1581 Ve jménech použijte _ místo mezer (nebo si pohrajte s uvozovkami ;-).
1582 Názvy kanálů budou vypisovány pomocí OSD a příkazy závislého režimu
1583 radio_step_channel a radio_set_channel se vám budou hodit pro dálkové
1584 ovládání (viz LIRC).
1585 Je-li zadáno, bude číslo v URL fimu považováno za pozici kanélu v seznamu.
1586 .br
1587 .I PŘÍKLAD:
1588 radio://1, radio://104.4, radio_set_channel 1
1589 .IPs "adevice=<hodnota> (s povoleným radio capture)"
1590 Jméno zařízení ze kterého se bude zachytávat zvuk.
1591 Bez příslušného jména bude zachytávání zakázáno
1592 i přes to, že v URL je klíčové slovo capture.
1593 Pro ALSA zařízení použijte formu hw=<karta>.<zařízení>.
1594 Pokud jméno zařízení obsahuje  '=', modul použije k zachytávání
1595 ALSA, jinak OSS.
1596 .IPs "arate=<hodnota> (s povoleným radio capture)"
1597 Rychlost ve vzorcích za sekundu (výchozí: 44100).
1598 .br
1599 .I POZNÁMKA:
1600 Používáte-li audio capture nastavte také volbu \-rawaudio rate=<hodnota>
1601 se stejnou hodnotou jako arate.
1602 Máte-li potíže s rychlostí zvuku (běží příliš rychle), zkuste přehrávat
1603 s odlišnými vzorkovacími kmitočty (např.\& 48000,44100,32000,...).
1604 .IPs "achannels=<hodnota> (s povoleným radio capture)"
1605 Počet zachytávaných zvukových kanálů.
1606 .RE
1607 .
1608 .TP
1609 .B \-rawaudio <volba1:volba2:...>
1610 Tato volba umožní přehrát surový (raw) zvukový soubor.
1611 Rovněž budete muset použít \-demuxer rawaudio.
1612 Volba může být použita pro přehrávání audio CD které nejsou 44kHz 16-bitů
1613 stereo. K přehrávání surových AC-3 proudů
1614 použijte \-rawaudio on:format=0x2000 \-demuxer rawaudio.
1615 .sp 1
1616 Dostupné volby jsou:
1617 .sp 1
1618 .PD 0
1619 .RSs
1620 .IPs channels=<hodnota>
1621 počet kanálů
1622 .IPs rate=<hodnota>
1623 rychlost ve vzorcích za sekundu
1624 .IPs samplesize=<hodnota>
1625 velikost vzorku v bajtech
1626 .IPs bitrate=<hodnota>
1627 datový tok (bitrate) pro rawaudio soubory
1628 .IPs format=<hodnota>
1629 fourcc v hexadecimálním tvaru
1630 .RE
1631 .PD 1
1632 .
1633 .TP
1634 .B \-rawvideo <volba1:volba2:...>
1635 Tato volba umožní přehrát surový (raw) video soubor.
1636 Budete rovněž muset použít \-demuxer rawvideo.
1637 .sp 1
1638 Dostupné volby jsou:
1639 .sp 1
1640 .PD 0
1641 .RSs
1642 .IPs fps=<hodnota>
1643 rychlost ve snímcích za sekundu (výchozí: 25.0)
1644 .IPs sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc
1645 nastaví standardní rozměry snímku
1646 .IPs w=<hodnota>
1647 šířka obrázku v pixelech
1648 .IPs h=<hodnota>
1649 výška obrázku v pixelech
1650 .IPs i420|yv12|yuy2|y8
1651 nastaví barevnou hloubku
1652 .IPs format=<hodnota>
1653 barevná hloubka (fourcc) v hexadecimální nebo řetězcové konstantě.
1654 Použijte \-rawvideo format=help pro seznam možných řetězců.
1655 .IPs size=<hodnota>
1656 velikost snímku v bajtech
1657 .REss
1658 .sp 1
1659 .RS
1660 .I PŘÍKLAD:
1661 .RE
1662 .PD 0
1663 .RSs
1664 .IPs "mplayer foreman.qcif -demuxer rawvideo -rawvideo qcif"
1665 Přehraje věhlasné "foreman" vzorkové video.
1666 .IPs "mplayer sample-720x576.yuv -demuxer rawvideo -rawvideo w=720:h=576"
1667 Přehraje surový YUV sampl.
1668 .RE
1669 .PD 1
1670 .
1671 .TP
1672 .B \-rtsp\-port
1673 Používá se s 'rtsp://' URL pro vynucení čísla portu klienta.
1674 To se může hodit, pokud jste připojeni za routerem a chcete přeposílat RTSP
1675 datový proud ze serveru konkrétnímu klientu.
1676 .
1677 .TP
1678 .B \-rtsp\-destination
1679 Používá se v kombinaci s 'rtsp://' adresami URL pro vynucení cílové IP adresy
1680 pro spojení. Tato volba se může hodit s některými RTSP servery, které
1681 neposílají RTP pakety do správného rozhraní.
1682 Pokud spojení s RTSP serverem selže, použijte \-v pro zjištění,
1683 přes kterou IP adresu se navazuje spojení a zkuste místo ní vynutit
1684 některou z adres vašeho počítače.
1685 .
1686 .TP
1687 .B \-rtsp\-stream\-over\-tcp (pouze LIVE555)
1688 Používá se v kombinaci s 'rtsp://' URL pro určení že pakety odpovědi
1689 protokolu RTP a RTCP budou tunelovány přes TCP (pro TCP i RTSP se použije stejné spojení).
1690 Tato volba je užitečná, jestliže vaše internetové připojení nepropouští příchozí
1691 UDP pakety (viz http://www.live555.com/\:mplayer/).
1692 .
1693 .TP
1694 .B \-saveidx <soubor>
1695 Vynutí sestavení indexu a ten pak uloží do externího <souboru>.
1696 V současné době tato volba pracuje pouze u AVI souborů.
1697 .br
1698 .I POZNÁMKA:
1699 MPlayer má již podporu OpenDML, což činí tuto volbu zastaralou.
1700 .
1701 .TP
1702 .B \-sb <bajtová pozice> (viz též volbu \-ss)
1703 Převine na zadanou bajtovou pozici.
1704 Použitelné při přehrávání z CD-ROM obrazů nebo .VOB souborů s bincem na začátku.
1705 .
1706 .TP
1707 .B \-speed <0.01\-100>
1708 Zpomalí nebo zrychlí přehrávání násobkem zadaným jako parametr.
1709 V kombinaci s \-oac copy není zaručena správná funkčnost.
1710 .
1711 .TP
1712 .B \-srate <Hz>
1713 Vybere vzorkovací kmitočet zvuku, který bude použit
1714 (zvukové karty zde samozřejmě mají své limity).
1715 Pokud je vybraný vzorkovací kmitočet odlišný od zdrojového,
1716 bude se rozdíl kompenzovat vložením zvukového filtru resample nebo lavcresample
1717 do vrstvy audio filtrů.
1718 Způsob převzorkování je možné nastavit pomocí volby \-af\-adv.
1719 Jako výchozí se používá rychlé převzorkování, které může způsobit zkreslení.
1720 .
1721 .TP
1722 .B \-ss <čas> (viz též volbu \-sb)
1723 Převine na zadanou časovou značku.
1724 .sp 1
1725 .I PŘÍKLAD:
1726 .PD 0
1727 .RSs
1728 .IPs "\-ss 56"
1729 Převine na 56 sekundu.
1730 .IPs "\-ss 01:10:00"
1731 Převine na pozici 1 hodina 10 minut.
1732 .RE
1733 .PD 1
1734 .
1735 .TP
1736 .B \-tskeepbroken
1737 Řekne MPlayeru aby nezahazoval TS pakety označené jako poškozené.
1738 Občas nutné pro přehrání vadných MPEG-TS souborů.
1739 .
1740 .TP
1741 .B \-tsprobe <bajtová pozice>
1742 Když přehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou zvolit kolik
1743 bajtů v datovém proudu má MPlayer prohledat na požadovaná
1744 audio a video ID.
1745 .
1746 .TP
1747 .B \-tsprog <1\-65534>
1748 Když přehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou určit který
1749 program (pokud je) chcete sledovat.
1750 Lze použít s \-vid a \-aid.
1751 .
1752 .TP
1753 .B \-tv <volba1:volba2:...> (pouze TV/\:PVR)
1754 Touto volbou nastavíte různé volby pro TV zachytávací kartu.
1755 K\ přehrávání TV pomocí MPlayeru, použijte 'tv://' nebo 'tv://<číslo_kanálu>'
1756 případně 'tv://<jméno_kanálu> (viz níž volbu channels pro jméno_kanálu)
1757 jako URL filmu.
1758 Také můžete použít 'tv:///<vstupní_id>' pro sledování
1759 filmu z kompozitního S-Video vstupu (detaily viz volba input).
1760 .sp 1
1761 Dostupné volby jsou:
1762 .RSs
1763 .IPs noaudio
1764 Vypne zvuk.
1765 .IPs "automute=<0\-255> (pouze v4l a v4l2)"
1766 Pokud je síla signálu hlášená zařízením menší než tato hodnota,
1767 audio i video budou stlumeny.
1768 Ve většině případů stačí automute=100.
1769 Výchozí je 0 (automute vypnuto).
1770 .IPs driver=<hodnota>
1771 Viz \-tv driver=help pro seznam zakompilovaných vstupních TV ovladačů.
1772 Možnosti: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848 (výchozí: autodetekce)
1773 .IPs device=<hodnota>
1774 Nastaví TV zařízení (výchozí: /dev/\:video0).
1775 .I POZNÁMKA:
1776 Při použití ovladače bsdbt848 můžete zadat jméno zařízení bktr i tuner.
1777 Oddělte je čárkou, tuner až po bktr
1778 (čili -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
1779 .IPs input=<hodnota>
1780 Nastaví vstup (výchozí: 0 (TV), viz seznam vypsaný na konzoli).
1781 .IPs freq=<hodnota>
1782 Nastaví kmitočet kanálového voliče přijímače (např.\& 511.250).
1783 Není kompatibilní s parametrem chanels.
1784 .IPs outfmt=<hodnota>
1785 Nastaví výstupní formát obrazu přijímače na přednastavenou hodnotu podporovanou
1786 V4L ovladačem (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15, uyvy, yuy2, i420) nebo
1787 libovolný formát zadaný hexadecimálně.
1788 Zkuste outfmt=help pro seznam dostupných formátů.
1789 .IPs width=<hodnota>
1790 Nastaví šířku výstupního okna.
1791 .IPs height=<hodnota>
1792 Nastaví výšku výstupního okna.
1793 .IPs fps=<hodnota>
1794 Nastaví snímkovou rychlost zachytávaného videa (snímky za sekundu).
1795 .IPs buffersize=<hodnota>
1796 Nastaví maximální velikost vyrovnávací paměti pro zachytávání (výchozí: dynamicky).
1797 .IPs norm=<hodnota>
1798 Při použití bsdbt848 a v4l, jsou dostupné normy PAL, SECAM a NTSC.
1799 Při použití v4l2 je seznam dostupných norem vypsán na konzoli, viz také níže
1800 uvedenou volbu normid.
1801 .IPs normid=<hodnota> (pouze v4l2)
1802 Nastaví TV normu na zadané číselné ID.
1803 TV norma je závislá na použité zachytávací kartě.
1804 Seznam dostupných TV norem je vypsán na konzoli.
1805 .IPs channel=<hodnota>
1806 Nastaví přijímač na kanál číslo <hodnota>.
1807 .IPs chanlist=<hodnota>
1808 Dostupné jsou: europe-east, europe-west, us-bcast, us-cable, atd.
1809 .IPs channels=<kanál>\-<jméno>,<kanál>\-<jméno>,...
1810 Nastaví jména kanálů.
1811 .I POZNÁMKA:
1812 Je-li <kanál> celé číslo vyšší než 1000, bude považován za kmitočet (v kHz)
1813 spíše než jméno kanálu z kmitočtové tabulky.
1814 .br
1815 Použijte _ místo mezer ve jménech (nebo si pohrajte s citacemi ;-).
1816 Jména kanálů budou pak zapsány pomocí OSD. Příkazy závislého režimu
1817 tv_step_channel, tv_set_channel a tv_last_channel jsou zase užitečné pro
1818 ovládání pomocí DO (viz lirc).
1819 Volba není kompatibilní s volbou frekvence.
1820 .br
1821 .I POZNÁMKA:
1822 Číslo kanálu označuje pozici v seznamu 'channels' a začíná od 1.
1823 .br
1824 .I PŘÍKLAD:
1825 tv://1, tv://2, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel 2,
1826 tv_set_channel TV1, atd.
1827 .IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<\-100\-100>
1828 Nastavení obrazového ekvalizéru na kartě.
1829 .IPs audiorate=<hodnota>
1830 Nastavení datového toku (bitrate) zachytávaného zvuku.
1831 .IPs forceaudio
1832 Zachytávat zvuk i když ve v4l nejsou k dispozici žádné zdroje zvuku.
1833 .IPs "alsa\ "
1834 Zachytávat z ALSA.
1835 .IPs amode=<0\-3>
1836 Zvolí audio režim:
1837 .RSss
1838 0: mono
1839 .br
1840 1: stereo
1841 .br
1842 2: jazyk 1
1843 .br
1844 3: jazyk 2
1845 .REss
1846 .IPs forcechan=<1\-2>
1847 Ve výchozím stavu je počet audio kanálů získán automaticky dotazem na audio režim
1848 TV karty.
1849 Tato volba umožňuje vynutit stereo/\:mono záznam navzdory volbě amode
1850 a hodnotám vráceným z v4l.
1851 Může být použita pro řešení problémů když TV karta není schopna sdělit
1852 aktuální audio režim.
1853 .IPs adevice=<hodnota>
1854 Nastaví audio zařízení.
1855 <hodnota> může být /dev/\:xxx pro OSS a ID hardwaru pro ALSA.
1856 V hardwarovém ID pro ALSA musíte nahradit veškeré ':' za '.'.
1857 .IPs audioid=<hodnota>
1858 Vybere zvukový výstup zachytávací karty, pokud je jich více než jeden.
1859 .IPs "[volume|bass|treble|balance]=<0\-65535> (v4l1)"
1860 .IPs "[volume|bass|treble|balance]=<0\-100>  (v4l2)"
1861 Tyto volby nastavují zvukový směšovač video zachytávací karty.
1862 Pokud vaše karta nemá směšovač, nebudou mít žádný vliv.
1863 Ve v4l2 je hodnota 50 je přednastavenou hodnotou
1864 regulátoru tak, jak ji sděluje ovladač.
1865 .IPs "gain=<0\-100> (v4l2)"
1866 Nastavení ovladače gain pro video zařízení (obvykle webkamery) na požadovanou
1867 hodnotu s vyloučením automatu.
1868 Hodnota 0 zapíná automat.
1869 Je-li volba vynechána, ovládání gain zůstává na původní hodnotě.
1870 .IPs immediatemode=<logická_hodnota>
1871 Logická 0 znamená: zachytávání videa i zvuku najednou
1872 (výchozí pro MEncoder).
1873 Logická 1 (výchozí pro MPlayer) znamená: zachytávání pouze videa, zvuk
1874 je posílán přes loopback kabel z TV karty přímo do zvukové karty.
1875 .IPs mjpeg
1876 Použije hardwarovou MJPEG kompresi (pokud to karta umožňuje).
1877 Při použití této volby nemusíte zadávat šířku a výšku výstupního okna.
1878 MPlayer si ji odvodí automaticky z hodnoty decimation (viz níže).
1879 .IPs decimation=<1|2|4>
1880 Vybere velikost obrazu který bude komprimován hardwarovou
1881 MJPEG kompresí:
1882 .RSss
1883 1: plná velikost
1884     704x576    PAL
1885     704x480    NTSC
1886 .br
1887 2: poloviční velikost
1888     352x288    PAL
1889     352x240    NTSC
1890 .br
1891 4: čtvrtinová velikost
1892     176x144    PAL
1893     176x120    NTSC
1894 .REss
1895 .IPs quality=<0\-100>
1896 Nastavení kvality JPEG komprese
1897 (< 60 doporučujeme pro plnou velikost)
1898 .IPs tdevice=<hodnota>
1899 Nastavuje zařízení pro TV teletext (příklad: /dev/\:vbi0) (výchozí: žádné).
1900 .IPs tformat=<formát>
1901 Nastavuje formát zobrazení  TV teletextu (výchozí: 0):
1902 .RSss
1903 0: neprůhledné pozadí
1904 .br
1905 1: transparentní
1906 .br
1907 2: neprůhledné s invertovanými barvami
1908 .br
1909 3: transparentní s invertovanými barvami
1910 .REss
1911 .IPs tpage=<100\-899>
1912 Nastaví číslo úvodní stránky TV teletextu (výchozí: 100).
1913 .IPs tlang=<\-1\-127>
1914 Nastaví výchozí kód jazyka teletextu (výchozí: 0), který bude použit
1915 jako hlavní jazyk dokud nebude přijat paket typu 28.
1916 Vhodné pokud teletextový systém používá nelatinkovou znakovou sadu, ale
1917 kódy jazyka nejsou z nějakého důvodu přenášeny teletextovými pakety typu 28.
1918 Seznam podporovaných kódů jazyků dostanete nastavením této volby na \-1.
1919 .RE
1920 .
1921 .TP
1922 .B \-tvscan <parametr1:parametr2:...> (pouze TV a MPlayer)
1923 Doladí scanner TV kanálu.
1924 MPlayer rovněž vypíše hodnotu pro volbu "-tv channels="
1925 a to pro existující i právě nalezené kanály.
1926 .sp 1
1927 Dostupné parametry jsou:
1928 .RSs
1929 .IPs autostart
1930 Zahájí ladění kanálů ihned po startu (výchozí: vypnuto).
1931 .IPs period=<0.1\-2.0>
1932 Nastaví zpoždění v sekundách před přepnutím na další kanál (výchozí: 0.5).
1933 Nižší hodnoty vedou k rychlejšímu ladění, ale mohou detekovat
1934 neaktivní TV kanály jako aktivní.
1935 .IPs threshold=<1\-100>
1936 Práh síly signálu (v procentech), jak je hlášen
1937 zařízením (výchozí: 50).
1938 Signál silnější než tato hodnota znamená, že
1939 aktuálně naladěný kanál je aktivní.
1940 .RE
1941 .
1942 .TP
1943 .B \-user <uživatelské jméno> (viz též volbu \-passwd) (pouze síť)
1944 Nastaví uživatelské jméno pro HTTP autentifikaci.
1945 .
1946 .TP
1947 .B \-user\-agent <řetězec>
1948 Použije zadaný <řetězec> jako jméno prohlížeče (user agent) pro HTTP přenos.
1949 .
1950 .TP
1951 .B \-vid <ID>
1952 Vybere video kanál (MPG: 0\-15 ASF: 0\-255 MPEG-TS: 17\-8190).
1953 Z\ přehrávaného MPEG-TS proudu použije MPlayer/\:MEncoder první program
1954 (pokud je) s\ vybraným video proudem.
1955 .
1956 .TP
1957 .B \-vivo <parametr> (LADÍCÍ KÓD)
1958 Vynutí audio parametry pro VIVO demuxer (pro účely ladění).
1959 DODĚLAT: Dokumentovat.
1960 .
1961 .
1962 .
1963 .SH "VOLBY PRO OSD/TITULKY"
1964 .I POZNÁMKA:
1965 Viz také volbu \-vf expand.
1966 .
1967 .TP
1968 .B \-ass (pouze FreeType)
1969 Zapne SSA/ASS renderování titulků.
1970 S touto volbou se použije libass pro SSA/ASS
1971 externí titulky a Matroska stopy.
1972 Také můžete použít \-embeddedfonts.
1973 .
1974 .TP
1975 .B \-ass\-border\-color <hodnota>
1976 Nastaví barvu okraje (linky) pro textové titulky.
1977 Barevný formát je RRGGBBAA.
1978 .
1979 .TP
1980 .B \-ass\-bottom\-margin <hodnota>
1981 Přidá černý pruh na spodek snímku.
1982 SSA/ASS renderovač pak umístí titulky tam (s \-ass\-use\-margins).
1983 .
1984 .TP
1985 .B \-ass\-color <hodnota>
1986 Nastaví barvu textových titulků.
1987 Barevný formát je RRGGBBAA.
1988 .
1989 .TP
1990 .B \-ass\-font\-scale <hodnota>
1991 Nastaví škálovací koeficient pro fonty v SSA/ASS renderovači.
1992 .
1993 .TP
1994 .B \-ass\-force\-style <[Styl.]Param=Hodnota[,...]>
1995 Přepíše některé nastavení stylu.
1996 .sp
1997 .I PŘÍKLAD:
1998 .PD 0
1999 .RSs
2000 \-ass\-force\-style FontName=Arial,Default.Bold=1
2001 .RE
2002 .PD 1
2003 .
2004 .TP
2005 .B \-ass\-hinting <typ>
2006 Nastaví typ hintingu.
2007 .PD 0
2008 .RSs
2009 .IPs <typ>
2010 0: Žádný hinting.
2011 .br
2012 1: FreeType autohinter, režim light.
2013 .br
2014 2: FreeType autohinter, režim normal.
2015 .br
2016 3: Nativní hinter fontu.
2017 .br
2018 0\-3 + 4: Stajné, ale hinting se provede pouze pokud je OSD renderováno
2019 v rozlišení obrazovky a tudíž nebude škálováno.
2020 .br
2021 Výchozí hodnotou je 7 (použije se nativní hinter pro neškálované OSD, jinak
2022 žádný hinting).
2023 .RE
2024 .PD 1
2025 .
2026 .TP
2027 .B \-ass\-line\-spacing <hodnota>
2028 Nastaví odsazení řádků pro SSA/ASS renderovač.
2029 .
2030 .TP
2031 .B \-ass\-styles <soubor>
2032 Nahraje všechny SSA/ASS styly nalezené v daném souboru a použije je pro
2033 renderování textových titulků.
2034 Syntaxe souboru je shodná se sekcí
2035 [V4 Styles] / [V4+ Styles] SSA/ASS.
2036 .
2037 .TP
2038 .B \-ass\-top\-margin <hodnota>
2039 Přidá černý pruh na vrch snímku.
2040 SSA/ASS renderovač pak umístí horní titulky tam (s \-ass\-use\-margins).
2041 .
2042 .TP
2043 .B \-ass\-use\-margins
2044 Zapne umisťování horních a dolních titulků do černých okrajů, jsou-li
2045 dostupné.
2046 .
2047 .TP
2048 .B \-dumpjacosub (pouze MPlayer)
2049 Převede zvolené titulky (určené volbou \-sub) do časově orientovaného
2050 JACOsub formátu.
2051 Vytvoří soubor dumpsub.js v aktuálním adresáři.
2052 .
2053 .TP
2054 .B \-dumpmicrodvdsub (pouze MPlayer)
2055 Převede zvolené titulky (určené volbou \-sub) do MicroDVD formátu.
2056 Vytvoří soubor dumpsub.sub v aktuálním adresáři.
2057 .
2058 .TP
2059 .B \-dumpmpsub (pouze MPlayer)
2060 Převede zvolené titulky (určené volbou \-sub) do MPlayerova
2061 vlastního formátu, MPsub.
2062 Vytvoří soubor dump.mpsub v aktuálním adresáři.
2063 .
2064 .TP
2065 .B \-dumpsami (pouze MPlayer)
2066 Převede zvolené titulky (určené volbou \-sub) do časově orientovaného
2067 SAMI formátu.
2068 Vytvoří soubor dumpsub.smi v aktuálním adresáři.
2069 .
2070 .TP
2071 .B \-dumpsrtsub (pouze MPlayer)
2072 Převede zvolené titulky (určené volbou \-sub) do časově orientovaného
2073 SubViewer (SRT) formátu.
2074 Vytvoří soubor dumpsub.srt v aktuálním adresáři.
2075 .br
2076 .I POZNÁMKA:
2077 Některé špatné hardwarové přehrávače se rdousí SRT titulky s Unixovými
2078 konci řádků.
2079 Pokud máte smůlu a vlastníte takovou mašinu, protáhněte si své
2080 titulkové soubory přes unix2dos nebo podobný program pro výměnu Unixových
2081 konců řádků za DOS/Windows konce řádků.
2082 .
2083 .TP
2084 .B \-dumpsub (pouze MPlayer) (BETA KÓD)
2085 Vydestiluje datový proud titulků z VOB proudů.
2086 Viz také volby \-dump*sub a \-vobsubout*.
2087 .
2088 .TP
2089 .B \-embeddedfonts (Pouze FreeType)
2090 Zapíná extrakci vložených fontů z Matrosky (výchozí: vypnuto).
2091 Tyto fonty mohou pak být použity pro SSA/ASS renderování
2092 titulků (volba \-ass).
2093 Soubory fontů jsou vytvořeny v adresáři ~/.mplayer/\:fonts.
2094 .br
2095 .I POZNÁMKA:
2096 S FontConfigem 2.4.2 nebo novějším jsou vložené fonty otevírány přímo z paměti
2097 a tato volba je výchozí povolena.
2098 .
2099 .TP
2100 .B \-ffactor <číslo>
2101 Převzorkování alfa mapy fontu.
2102 .sp 1
2103 Možnosti:
2104 .PD 0
2105 .RSs
2106 .IPs 0
2107 čistě bílý font
2108 .IPs 0.75
2109 velmi tenká černá obruba (výchozí)
2110 .IPs 1
2111 tenká černá obruba
2112 .IPs 10
2113 tlustá černá obruba
2114 .RE
2115 .PD 1
2116 .
2117 .TP
2118 .B \-flip\-hebrew (pouze FriBiDi)
2119 Zapne zpracování titulků pomocí FriBiDi.
2120 .
2121 .TP
2122 .B \-noflip\-hebrew\-commas
2123 Změní FriBiDi posuzování o umísťování čárek v titulcích.
2124 Volbu použijte, pokud jsou čárky umístěny na začátku věty a ne na konci.
2125 .
2126 .TP
2127 .B \-font <cesta k souboru font.desc>
2128 Vyhledá fonty pro OSD/\:TITULKY v alternativním adresáři (výchozí pro normální
2129 fonty: ~/\:.mplayer/\:font/\:font.desc, výchozí pro FreeType fonty:
2130 ~/.mplayer/\:subfont.ttf).
2131 .br
2132 .I POZNÁMKA:
2133 Používáte-li FreeType, je parametrem této volby cesta k\ textovému souboru fontu.
2134 .br
2135 Používáte-li fontconfig, je parametrem této volby jméno fontu ve fontconfig.
2136 .sp 1
2137 .I PŘÍKLAD:
2138 .PD 0
2139 .RSs
2140 \-font ~/\:.mplayer/\:arial-14/\:font.desc
2141 .br
2142 \-font ~/\:.mplayer/\:arialuni.ttf
2143 .br
2144 \-font 'Bitstream Vera Sans'
2145 .RE
2146 .PD 1
2147 .
2148 .TP
2149 .B \-fontconfig (pouze fontconfig)
2150 Zapne použití fontconfigem spravovaných fontů.
2151 .
2152 .TP
2153 .B \-forcedsubsonly
2154 Zobrazí pouze vynucené titulky pro datový proud DVD titulků zvolený např.\&
2155 pomocí \-slang.
2156 .
2157 .TP
2158 .B \-fribidi\-charset <název znakové sady> (pouze FriBiDi)
2159 Nastaví znakovou sadu předávanou do FriBiDi při dekódování ne-UTF-8
2160 titulků (výchozí: ISO8859\-8).
2161 .
2162 .TP
2163 .B \-ifo <VOBsub IFO soubor>
2164 Označí soubor ze kterého bude načtena paleta a velikost rámce pro VOBsub
2165 titulky.
2166 .
2167 .TP
2168 .B \-noautosub
2169 Vypne automatické načítání souborů s titulky.
2170 .
2171 .TP
2172 .B \-osd\-duration <čas>
2173 Nastaví trvání OSD zpráv v ms (výchozí: 1000).
2174 .
2175 .TP
2176 .B \-osdlevel <0\-3> (pouze MPlayer)
2177 Nastavuje režim zobrazení ve kterém bude startovat OSD.
2178 .PD 0
2179 .RSs
2180 .IPs 0
2181 pouze titulky
2182 .IPs 1
2183 hlasitost + převíjení (výchozí)
2184 .IPs 2
2185 hlasitost + převíjení + čas + procenta
2186 .IPs 3
2187 hlasitost + převíjení + čas + procenta + celkový čas
2188 .RE
2189 .PD 1
2190 .
2191 .TP
2192 .B \-overlapsub
2193 Povolí zobrazení titulku v době kdy je ještě zobrazen předchozí titulek
2194 (ve výchozím stavu je funkce zapnuta pouze pro některé titulkové formáty).
2195 .
2196 .TP
2197 .B \-sid <ID> (viz také volbu \-slang, \-vobsubid)
2198 Zobrazuje datový proud titulků určený pomocí <ID> (0\-31).
2199 MPlayer vypíše dostupná ID titulků pokud je spuštěn v upovídaném (\-v) režimu.
2200 Pokud nemůžete zvolit některé z titulků na DVD, zkuste také \-vobsubid.
2201 .
2202 .TP
2203 .B \-slang <kód jazyka[,kód jazyka,...]> (viz též volbu \-sid)
2204 Nastavuje seznam jazyků titulků k použití podle priority.
2205 Různé nosné formáty používají odlišné kódy jazyka.
2206 DVD používají dvoupísmenný kód podle ISO 639\-1, Matroska používají třípísmenný
2207 kód jazyka podle ISO 639\-2, zatímco OGM používají volnou formu identifikace.
2208 MPlayer vypíše dostupné jazyky titulků pokud je spuštěn v upovídaném (\-v) režimu.
2209 .sp 1
2210 .I PŘÍKLAD:
2211 .PD 0
2212 .RSs
2213 .IPs "\-slang cs,en"
2214 Zvolí českou titulkovou stopu na DVD, ale vrátí se zpět k anglické, pokud česká
2215 není k dispozici.
2216 .IPs "mplayer \-slang jpn example.mkv"
2217 Přehraje Matroska soubor s Japonskými titulky.
2218 .RE
2219 .PD 1
2220 .
2221 .TP
2222 .B \-spuaa <režim>
2223 Režim škálování/\:vyhlazování pro DVD/\:VOBsub.
2224 K hodnotě <režim> můžete přičíst 16 když chcete vynutit škálování i když
2225 velikost originálního a škálovaného snímku souhlasí. Takto například
2226 dosáhnete vyhlazení titulků Gaussovým rozostřením.
2227 .sp 1
2228 Dostupné režimy vyhlazování jsou:
2229 .PD 0
2230 .RSs
2231 .IPs 0
2232 žádné (nejrychlejší, škaredé)
2233 .IPs 1
2234 přibližné (vadné?)
2235 .IPs 2
2236 plné (pomalé)
2237 .IPs 3
2238 bilineární (výchozí, rychlé a obstojné)
2239 .IPs 4
2240 používá softwarové Gaussovo rozostření (vypadá skvěle)
2241 .RE
2242 .PD 1
2243 .
2244 .TP
2245 .B \-spualign <\-1\-2>
2246 Určí jak budou zarovnány SPU (DVD/\:VOBsub) titulky.
2247 .PD 0
2248 .RSs
2249 .IPs "\-1"
2250 Originální pozice.
2251 .IPs " 0"
2252 Zarovnat na horní okraj (originální/\:výchozí chování).
2253 .IPs " 1"
2254 Zarovnat na střed.
2255 .IPs " 2"
2256 Zarovnat na spodní okraj.
2257 .RE
2258 .PD 1
2259 .
2260 .TP
2261 .B \-spugauss <0.0\-3.0>
2262 Parametr odchylka (variance) pro Gauss používaný volbou \-spuaa 4.
2263 Čím větší hodnota, tím větší rozostření (výchozí: 1.0).
2264 .
2265 .TP
2266 .B \-sub <titulky1,titulky2,...>
2267 Použije/\:zobrazí zadané titulkové soubory.
2268 V jednom okamžiku může být zobrazen pouze jeden ze souborů.
2269 .
2270 .TP
2271 .B \-sub\-bg\-alpha <0\-255>
2272 Určuje hodnotu alfa kanálu pro titulky a pozadí OSD.
2273 Čím větší hodnota, tím více průhlednosti.
2274 Hodnota 0 znamená úplnou průhlednost.
2275 .
2276 .TP
2277 .B \-sub\-bg\-color <0\-255>
2278 Určuje barvu pozadí titulků a OSD.
2279 V současnosti jsou titulky černobílé, hodnota tedy určuje intenzitu bílé.
2280 Hodnota 255 znamená bílá a 0 černá.
2281 .
2282 .TP
2283 .B \-sub\-demuxer <[+]jméno> (pouze \-subfile) (BETA KÓD)
2284 Vynutí určitý typ titulkového demuxeru pro \-subfile.
2285 Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy!
2286 Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsán pomocí \-sub\-demuxer help.
2287 Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno
2288 v subreader.h.
2289 .
2290 .TP
2291 .B \-sub\-fuzziness <mód>
2292 Nastaví povolený rozptyl při vyhledávání titulků:
2293 .PD 0
2294 .RSs
2295 .IPs 0
2296 přesná shoda
2297 .IPs 1
2298 Načte všechny titulky obsahující název filmu.
2299 .IPs 2
2300 Načte všechny titulky v aktuálním adresáři.
2301 .RE
2302 .PD 1
2303 .
2304 .TP
2305 .B \-sub\-no\-text\-pp
2306 Zakáže veškeré úpravy titulků po jejich načtení.
2307 Používáno pro ladící účely.
2308 .
2309 .TP
2310 .B \-subalign <0\-2>
2311 Určí který okraj titulků by měl být zarovnán na výšku zadanou
2312 pomocí \-subpos.
2313 .PD 0
2314 .RSs
2315 .IPs 0
2316 Zarovnat horní okraj titulku (originální chování).
2317 .IPs 1
2318 Zarovnat střed titulku.
2319 .IPs 2
2320 Zarovnat spodní okraj titulku (výchozí).
2321 .RE
2322 .PD 1
2323 .
2324 .TP
2325 .B "\-subcc \ "
2326 Zobrazovat DVD Closed Caption (CC) titulky.
2327 Toto
2328 .B nejsou
2329 VOB titulky, ale speciální ASCII titulky pro neslyšící
2330 zakódované do VOB userdata proudu na většině region 1 DVD.
2331 CC titulky zatím nebyly nalezeny na DVD z jiných regionů.
2332 .
2333 .TP
2334 .B \-subcp <kódová\ stránka> (pouze iconv)
2335 Pokud máte nainstalován v systému iconv(3), můžete použít tuto volbu
2336 k určení kódování titulků.
2337 .sp 1
2338 .I PŘÍKLAD:
2339 .PD 0
2340 .RSs
2341 \-subcp latin2
2342 .br
2343 \-subcp cp1250 (většina českých titulků, pozn. překl.)
2344 .RE
2345 .PD 1
2346 .
2347 .TP
2348 .B \-subcp enca:<jazyk>:<kódová stránka při selhání> (pouze ENCA)
2349 Zde můžete zadat dvoupísmenný kód jazyka, aby ENCA automaticky
2350 určila kódovou stránku.
2351 Pokud si nejste jisti, zadejte zde cokoli a sledujte výpis mplayer \-v na
2352 konzoli pro seznam dostupných jazyků.
2353 Kódová stránka při selhání udává kódování které se použije v případě selhání
2354 autodetekce.
2355 .sp 1
2356 .I PŘÍKLAD:
2357 .PD 0
2358 .RSs
2359 .IPs "\-subcp enca:cs:latin2"
2360 Odhadne kódování, předpokládá že jsou titulky v češtině, nastaví latin 2
2361 pokud detekce selže.
2362 .IPs "\-subcp enca:pl:cp1250"
2363 Odhadne kódování pro polštinu, při selhání nastaví cp1250.
2364 .RE
2365 .PD 1
2366 .
2367 .TP
2368 .B \-subdelay <sekund>
2369 Opozdí titulky o <sekund> sekund.
2370 Můžete zadat zápornou hodnotu.
2371 .
2372 .TP
2373 .B \-subfile <soubor> (BETA KÓD)
2374 Zatím nepoužitelné.
2375 Stejné jako \-audiofile, ale pro titulkové proudy (OggDS?).
2376 .
2377 .TP
2378 .B \-subfont <soubor> (pouze FreeType)
2379 Nastaví font titulků.
2380 Pokud není zadán \-subfont, použije se \-font.
2381 .
2382 .TP
2383 .B \-subfont\-autoscale <0\-3> (pouze FreeType)
2384 Nastaví režim automatického škálování písma.
2385 .br
2386 .I POZNÁMKA:
2387 0 znamená že 'text scale' a 'OSD scale' nastavují výšku fontu v bodech.
2388 .sp 1
2389 Režim může být:
2390 .sp 1
2391 .PD 0
2392 .RSs
2393 .IPs 0
2394 žádné škálování
2395 .IPs 1
2396 proporčně vztažené k šířce obrazu
2397 .IPs 2
2398 proporčně vztažené k výšce obrazu
2399 .IPs 3
2400 proporčně vztažené k diagonále obrazu (výchozí)
2401 .RE
2402 .PD 1
2403 .
2404 .TP
2405 .B \-subfont\-blur <0\-8> (pouze FreeType)
2406 Nastaví poloměr rozostření fontu (výchozí: 2).
2407 .
2408 .TP
2409 .B \-subfont\-encoding <hodnota> (pouze FreeType)
2410 Nastaví kódování fontu.
2411 Je-li nastaveno 'unicode', budou renderovány všechny znaky (glyfy) z fontu a
2412 bude použito unicode (výchozí: unicode).
2413 .
2414 .TP
2415 .B \-subfont\-osd\-scale <0\-100> (pouze FreeType)
2416 Nastaví koeficient auto-škálování OSD prvků (výchozí: 6).
2417 .
2418 .TP
2419 .B \-subfont\-outline <0\-8> (pouze FreeType)
2420 Nastaví tloušťku obtahové linky (výchozí: 2).
2421 .
2422 .TP
2423 .B \-subfont\-text\-scale <0\-100> (pouze FreeType)
2424 Nastaví koeficient auto-škálování textu titulků v procentech rozměru
2425 obrazu (výchozí: 5).
2426 .
2427 .TP
2428 .B \-subfps <rychlost>
2429 Určí snímkovou rychlost (fps) pro titulkový soubor (desetinné číslo),
2430 výchozí: stejná rychlost fps jako má film.
2431 .br
2432 .I POZNÁMKA:
2433 POUZE pro snímkově orientované SUB soubory, např.\& MicroDVD formát.
2434 .
2435 .TP
2436 .B \-subpos <0\-100> (použitelné s \-vf expand)
2437 Určuje pozici titulků na obrazovce.
2438 Hodnota vyjadřuje vertikální pozici titulku v % výšky obrazu.
2439 .
2440 .TP
2441 .B \-subwidth <10\-100>
2442 Nastavuje maximální šířku titulků na obrazovce.
2443 Použitelné pro TV-out.
2444 Hodnota vyjadřuje šířku titulků v % šířky obrazu.
2445 .
2446 .TP
2447 .B \-noterm\-osd
2448 Zakáže zobrazování OSD zpráv na konzoli, pokud není dostupný žádný video
2449 výstup.
2450 .
2451 .TP
2452 .B \-term\-osd\-esc <escape sequence>
2453 Nastaví únikovou sekvenci, která se použije před zapsáním OSD zprávy na
2454 konzoli.
2455 Úniková sekvence by měla přesunout kursor na začátek řádku použitého pro
2456 OSD a vyčistit jej (výchozí: ^[[A\\r^[[K).
2457 .
2458 .TP
2459 .B \-unicode
2460 Řekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako unicode.
2461 .
2462 .TP
2463 .B "\-utf8 \ \ "
2464 Řekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako UTF-8.
2465 .
2466 .TP
2467 .B \-vobsub <VOBsub soubor bez přípony>
2468 Nastaví VOBsub soubory které budou použity pro titulkování.
2469 Uvádějte soubory s plnou cestou bez přípon, čili\& bez
2470  '.idx', '.ifo' nebo '.sub'.
2471 .
2472 .TP
2473 .B \-vobsubid <0\-31>
2474 Nastaví ID pro VOBsub titulky.
2475 .
2476 .
2477 .
2478 .SH "VOLBY PRO ZVUKOVÝ VÝSTUP (POUZE MPLAYER)"
2479 .
2480 .TP
2481 .B \-abs <hodnota> (pouze \-ao oss) (ZASTARALÉ)
2482 Přepíše detekovanou velikost vyrovnávací paměti zvukové karty/\:ovladače.
2483 .
2484 .TP
2485 .B \-format <formát> (viz také audio filtr format)
2486 Vybere formát vzorků vystupujících z vrstvy audio filtrů do zvukové karty.
2487 Hodnoty které může <formát> nabýt jsou uvedeny níže u popisu audio filtru
2488 format.
2489 .
2490 .TP
2491 .B \-mixer <zařízení>
2492 Použije jiné mixážní zařízení než je výchozí /dev/\:mixer.
2493 Používáte-li ALSA zadejte jméno směšovače.
2494 .
2495 .TP
2496 .B \-mixer\-channel <kanál směšovače>[,index směšovače] (pouze \-ao oss a \-ao alsa)
2497 Tato volba nařídí MPlayeru použít jiný kanál pro ovládání hlasitosti
2498 než výchozí PCM.
2499 Volby pro OSS zahrnují
2500 .B vol, pcm, line.
2501 Chcete-li úplný seznam voleb, poohlédněte se po SOUND_DEVICE_NAMES v
2502 /usr/\:include/\:linux/\:soundcard.h.
2503 V případě ALSA můžete použít jména která zobrazí alsamixer, jako
2504 .B Master, Line, PCM.
2505 .br
2506 .I POZNÁMKA:
2507 Jména kanálů ALSA směšovače následovaná číslem musí být zadána ve formátu <jméno,číslo>,
2508 např.\& jméno kanálu 'PCM 1' ALSA směšovače musí být převedeno na
2509 .BR PCM,1
2510 .
2511 .TP
2512 .B \-softvol
2513 Vynutí použití softwarového mixéru, namísto použití mixéru zvukové karty.
2514 .
2515 .TP
2516 .B \-softvol\-max <10.0\-10000.0>
2517 Nastaví maximální úroveň zesílení v procentech (výchozí: 110).
2518 Hodnota 200 umožní nastavovat hlasitost až do dvojnásobku aktuální úrovně
2519 (nastavené maximum).
2520 Při hodnotách menších než 100 bude počáteční hlasitost (což je 100%) větší než je
2521 maximum, takže bude např. OSD nesprávně ukazovat.
2522 .
2523 .TP
2524 .B \-volstep <0\-100>
2525 Nastaví velikost kroku o který se změní hlasitost v procentech celého rozsahu
2526 (výchozí: 3).
2527 .
2528 .
2529 .
2530 .SH "VÝSTUPNÍ ZVUKOVÁ ROZHRANÍ (POUZE MPLAYER)"
2531 Výstupní zvuková rozhraní zajišťují přístup k různým audio výstupním zařízením.
2532 Syntax je:
2533 .
2534 .TP
2535 .B \-ao <rozhraní1[:parametr1[=hodnota]:...],rozhraní2,...[,]>
2536 Nastavuje seznam použitých audio výstupních rozhraní podle priority.
2537 .PP
2538 Pokud seznam končí ',', pak se v případě selhání všech zadaných rozhraní použijí
2539 i ostatní.
2540 Parametry jsou volitelné a v mnoha případech je nemusíte vůbec použít.
2541 .br
2542 .I POZNÁMKA:
2543 Seznam zakompilovaných rozhraní získáte pomocí \-ao help.
2544 .sp 1
2545 .I PŘÍKLAD:
2546 .PD 0
2547 .RSs
2548 .IPs "\-ao alsa,oss,"
2549 Zkusí rozhraní ALSA, potom OSS, pak ostatní.
2550 .IPs "\-ao alsa:noblock:device=hw=0.3"
2551 Nastaví noblock-režim a jako první kartu nastaví čtvrté zařízení.
2552 .RE
2553 .PD 1
2554 .sp 1
2555 Dostupná zvukové výstupní rozhraní jsou:
2556 .
2557 .TP
2558 .B "alsa\ \ \ "
2559 Zvukové rozhraní ALSA 0.9/1.x
2560 .PD 0
2561 .RSs
2562 .IPs noblock
2563 Nastaví noblock režim.
2564 .IPs device=<zařízení>
2565 Nastaví jméno zvukového zařízení.
2566 Nahraďte jakékoli ',' za '.' a jakékoli ':' za '=' ve jméně ALSA zařízení.
2567 Pro hwac3 výstup přes S/PDIF, použijte zařízení "iec958" nebo "spdif",
2568 pokud přesně nevíte jak to nastavit správně.
2569 .RE
2570 .
2571 .PD 1
2572 .
2573 .TP
2574 .B "alsa5\ \ "
2575 Zvukové rozhraní ALSA 0.5.
2576 .
2577 .TP
2578 .B "oss\ \ \ \ "
2579 Rozhraní OSS.
2580 .PD 0
2581 .RSs
2582 .IPs <dsp-device>
2583 Nastaví výstupní zvukové zařízení (výchozí: /dev/\:dsp).
2584 .IPs <mixer-device>
2585 Nastaví zvukové mixážní zařízení (výchozí: /dev/\:mixer).
2586 .IPs <mixer-channel>
2587 Nastaví kanál mixážního zařízení (výchozí: pcm).
2588 .RE
2589 .PD 1
2590 .TP
2591 .B "sdl (pouze SDL)"
2592 Zvukové rozhraní multiplatformní knihovny SDL (Simple Directmedia Layer).
2593 .PD 0
2594 .RSs
2595 .IPs <ovladač>
2596 Explicitně vybere SDL audio ovladač k použití (výchozí: SDL si sama vybere).
2597 .RE
2598 .PD 1
2599 .
2600 .TP
2601 .B "arts\ \ \ "
2602 Zvukový výstup přes aRts démona.
2603 .
2604 .TP
2605 .B "esd\ \ \ \ "
2606 Zvukový výstup přes ESD démona.
2607 .PD 0
2608 .RSs
2609 .IPs <server>
2610 Explicitně vybere ESD server k použití (výchozí: localhost).
2611 .RE
2612 .PD 1
2613 .
2614 .TP
2615 .B "jack\ \ \ \ "
2616 Zvukový výstup přes JACK (Jack Audio Connection Kit).
2617 .PD 0
2618 .RSs
2619 .IPs port=<jméno>
2620 Připojí se na porty zadaného <jména> (výchozí: fyzické porty).
2621 .IPs name=<název klienta>
2622 Název klienta předávaný do JACK (výchozí: MPlayer [<PID>]).
2623 Užitečné, pokud chcete navazovat určitá spojení automaticky.
2624 .IPs (no)estimate
2625 Předpočítá zpoždění zvuku, což má činit přehrávání videa plynulejším
2626 (výchozí: zapnuto).
2627 .RE
2628 .PD 1
2629 .
2630 .TP
2631 .B "nas\ \ \ \ "
2632 Zvukový výstup přes NAS.
2633 .
2634 .TP
2635 .B coreaudio (pouze Mac OS X)
2636 Nativní Mac OS X zvuk.
2637 .
2638 .TP
2639 .B openal
2640 Experimentální, nedokončené (mixáž na mono) OpenAL zvukové výstupní rozhraní.
2641 .
2642 .TP
2643 .B sgi (pouze SGI)
2644 Nativní SGI zvukové rozhraní.
2645 .PD 0
2646 .RSs
2647 .IPs "<jméno výstupního zařízení>"
2648 Explicitně vybere výstupní zařízení/\:rozhraní k použití
2649 (výchozí: výchozí nastavení systému).
2650 Například, 'Analog Out' nebo 'Digital Out'.
2651 .RE
2652 .PD 1
2653 .
2654 .TP
2655 .B sun (pouze Sun)
2656 Nativní Sun zvuk.
2657 .PD 0
2658 .RSs
2659 .IPs <zařízení>
2660 Explicitně vybere audio zařízení k použití (výchozí: /dev/\:audio).
2661 .RE
2662 .PD 1
2663 .
2664 .TP
2665 .B win32 (pouze Windows)
2666 Nativní Windows waveout audio zvuk.
2667 .
2668 .TP
2669 .B dsound (pouze Windows)
2670 Zvukový výstup DirectX DirectSound.
2671 .PD 0
2672 .RSs
2673 .IPs device=<číslo_zařízení>
2674 Nastaví číslo zařízení k použití.
2675 Přehání souboru s \-v vypíše seznam dostupných zařízení.
2676 .RE
2677 .PD 1
2678 .
2679 .TP
2680 .B dxr2 (viz také volbu \-dxr2) (pouze DXR2)
2681 Vlastní ovladač pro Creative DXR2.
2682 .
2683 .TP
2684 .B ivtv (pouze IVTV)
2685 Zvukové výstupní MPEG rozhraní zvuku speciálně pro IVTV.
2686 Pracuje pouze s \-ac hwmpa.
2687 .
2688 .TP
2689 .B v4l2 (vyžaduje jádro Linux 2.6.22+)
2690 Výstupní zvukové rozhraní pro V4L2 karty s hardwarovým MPEG dekodérem.
2691 .
2692 .TP
2693 .B mpegpes (pouze DVB)
2694 Výstupní audio rozhraní pro DVB karty, které zapisuje výstup do MPEG-PES
2695 souboru, pokud není instalována žádná DVB karta.
2696 .PD 0
2697 .RSs
2698 .IPs card=<1\-4>
2699 DVB karta k použití, pokud je jich instalováno víc.
2700 .IPs file=<soubor>
2701 jméno výstupního souboru
2702 .RE
2703 .PD 1
2704 .
2705 .TP
2706 .B "null\ \ \ "
2707 Neprodukuje žádný zvuk, rychlost přehrávání videa je však zachována.
2708 Pro výkonnostní testy použijte \-nosound.
2709 .
2710 .TP
2711 .B "pcm\ \ \ \ "
2712 Zvukové rozhraní pro zápis surového PCM/\:wave proudu.
2713 .PD 0
2714 .RSs
2715 .IPs (no)waveheader
2716 Zahrne či nezahrne wave hlavičku (výchozí: zahrne).
2717 Pokud ji nezahrne, bude vygenerována surová (raw) PCM.
2718 .IPs file=<soubor>
2719 Zapíše zvuk do <souboru> místo výchozího audiodump.wav.
2720 Pokud jste zadali nowaveheader, je výchozí audiodump.pcm.
2721 .IPs "fast\ "
2722 Zkusí dumpovat rychleji než v reálném čase.
2723 Ujistěte se, že nedojde k oříznutí výstupu (obvykle se
2724 zprávou "Příliš mnoho paketů ve vyrovnávací paměti").
2725 Je běžné dostat zprávu "Váš systém je příliš pomalý pro toto přehrávání".
2726 .RE
2727 .PD 1
2728 .
2729 .TP
2730 .
2731 .TP
2732 .B "plugin\ \ "
2733 Plugin audio výstup.
2734 .
2735 .
2736 .
2737 .SH "VOLBY PRO VIDEO VÝSTUP (POUZE MPLAYER)"
2738 .
2739 .TP
2740 .B \-adapter <hodnota>
2741 Nastaví grafickou kartu na kterou se bude posílat obrázek.
2742 Seznam dostupných karet získáte, doplníte-li tuto volbu o \-v.
2743 V současnosti pracuje pouze s video rozhraním directx.
2744 .
2745 .TP
2746 .B \-bpp <hloubka>
2747 Přepíše detekovanou barevnou hloubku.
2748 Funkci podporují pouze tato výstupní rozhraní: fbdev, dga, svga, vesa.
2749 .
2750 .TP
2751 .B \-border
2752 Přehrává film v orámovaném okně s dekoracemi.
2753 Jelikož je to zapnuté jako výchozí, použijte q-noborder pro vypnutí
2754 standardních dekorací okna.
2755 Podporováno výstupním video rozhraním directx.
2756 .
2757 .TP
2758 .B \-brightness <\-100\-100>
2759 Nastavuje jas video signálu (výchozí 0).
2760 Funkci nepodporují všechna video rozhraní.
2761 .
2762 .TP
2763 .B \-contrast <\-100\-100>
2764 Nastavuje kontrast video signálu (výchozí 0).
2765 Funkci nepodporují všechna video rozhraní.
2766 .
2767 .TP
2768 .B \-display <jméno> (pouze X11)
2769 Stanoví jméno serveru a číslo displaye X serveru na který chcete zobrazovat.
2770 .sp 1
2771 .I PŘÍKLAD:
2772 .PD 0
2773 .RSs
2774 \-display xtest.localdomain:0
2775 .RE
2776 .PD 1
2777 .
2778 .TP
2779 .B "\-dr \ \ \ "
2780 Zapne direct rendering (není podporováno všemi kodeky a video rozhraními).
2781 .br
2782 .I VAROVÁNÍ:
2783 Může způsobit rozbití OSD/TIT !
2784 .
2785 .TP
2786 .B \-dxr2 <volba1:volba2:...>
2787 Tato volba slouží k ovládání dxr2 video rozhraní.
2788 .RSs
2789 .IPs ar-mode=<hodnota>
2790 režim poměru obrazu (0 = normal, 1 = pan-and-scan, 2 = letterbox (výchozí))
2791 .IPs iec958-encoded
2792 Nastaví iec958 výstupní režim na enkódovaný.
2793 .IPs iec958-decoded
2794 Nastaví iec958 výstupní režim na dekódovaný (výchozí).
2795 .IPs macrovision=<hodnota>
2796 režim macrovision (0 = vypnuto (výchozí), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe,
2797 3 = agc 4 colorstripe)
2798 .IPs "mute\ "
2799 vypnout zvukový výstup
2800 .IPs unmute
2801 zapnout zvukový výstup
2802 .IPs ucode=<hodnota>
2803 cesta k mikrokódu
2804 .RE
2805 .RS
2806 .sp 1
2807 .I Výstup na TV
2808 .RE
2809 .RSs
2810 .IPs 75ire
2811 zapne 7.5 IRE výstupní režim
2812 .IPs no75ire
2813 vypne 7.5 IRE výstupní režim (výchozí)
2814 .IPs "bw\ \ \ "
2815 černobílý TV výstup
2816 .IPs color
2817 barevný TV výstup (výchozí)
2818 .IPs interlaced
2819 prokládaný TV výstup (výchozí)
2820 .IPs nointerlaced
2821 zakáže prokládaný TV výstup
2822 .IPs norm=<hodnota>
2823 TV norma (ntsc (výchozí), pal, pal60, palm, paln, palnc)
2824 .IPs square-pixel
2825 nastaví režim (tvar) pixelů na čtvercový
2826 .IPs ccir601-pixel
2827 nastaví režim pixelů na ccir601
2828 .RE
2829 .RS
2830 .sp 1
2831 .I překrývání(overlay)
2832 .RE
2833 .RSs
2834 .IPs cr-left=<0\-500>
2835 Nastaví levou ořezovou značku (výchozí: 50).
2836 .IPs cr-right=<0\-500>
2837 Nastaví pravou ořezovou značku (výchozí: 300).
2838 .IPs cr-top=<0\-500>
2839 Nastaví horní ořezovou značku (výchozí: 0).
2840 .IPs cr-bottom=<0\-500>
2841 Nastaví dolní ořezovou značku (výchozí: 0).
2842 .IPs ck-[r|g|b]=<0\-255>
2843 Nastaví přírůstek červené (ck-r), zelené (ck-g) nebo modré (ck-b) složky
2844 klíčovací barvy pro překrývání.
2845 .IPs ck-[r|g|b]min=<0\-255>
2846 minimální hodnota příslušné barevné složky klíče
2847 .IPs ck-[r|g|b]max=<0\-255>
2848 maximální hodnota příslušné barevné složky klíče
2849 .IPs ignore-cache
2850 Ignoruje nastavení překrývání uložené v cache.
2851 .IPs update-cache
2852 Aktualizuje nastavení překrývání uložené v cache.
2853 .IPs ol-osd
2854 Zapne překrývaný display na obrazovce (OSD).
2855 .IPs nool-osd
2856 Vypne překrývaný OSD (výchozí).
2857 .IPs ol[h|w|x|y]-cor=<\-20\-20>
2858 Nastaví rozměr překrytí (š,v) a pozici (x,y) v případě kdy se špatně kryje
2859 s oknem (výchozí: 0).
2860 .IPs overlay
2861 Zapne překrývání (výchozí).
2862 .IPs nooverlay
2863 Aktivuje TV-out.
2864 .IPs overlay-ratio=<1\-2500>
2865 Doladí překrývání (výchozí: 1000).
2866 .RE
2867 .
2868 .TP
2869 .B \-fbmode <název režimu> (pouze \-vo fbdev)
2870 Změní video režim na ten který je pojmenován jako <název režimu> v\ souboru
2871 /etc/\:fb.modes.
2872 .br
2873 .I POZNÁMKA:
2874 VESA framebuffer nepodporuje změny režimu.
2875 .
2876 .TP
2877 .B \-fbmodeconfig <soubor> (pouze fbdev)
2878 Přenastaví konfigurační soubor pro režim framebufferu (výchozí: /etc/\:fb.modes).
2879 .
2880 .TP
2881 .B \-fs (viz také volbu \-zoom)
2882 Přehrávání na celé obrazovce (vycentruje film a vytvoří kolem něj černý okraj).
2883 Funkce není podporována všemi video rozhraními.
2884 .
2885 .TP
2886 .B \-fsmode\-dontuse <0\-31> (ZASTARALÉ, použijte volbu \-fs)
2887 Zkuste tuto volbu pokud máte stále problémy s celoobrazovkovým režimem.
2888 .
2889 .TP
2890 .B \-fstype <typ1,typ2,...> (pouze X11)
2891 Nastaví výčet režimů celoobrazovkových hladin podle priority, které mají být použity.
2892 Jednotlivé režimy můžete potlačit tak, že jim předřadíte '\-'.
2893 Pokud narazíte na problém typu "film v celoobrazovkovém režimu je překryt jinými
2894 okny", zkuste použít jiné pořadí.
2895 .br
2896 .I POZNÁMKA:
2897 Viz volbu \-fstype help pro seznam dostupných režimů.
2898 .sp 1
2899 Dostupné režimy jsou:
2900 .sp 1
2901 .PD 0
2902 .RSs
2903 .IPs above
2904 Použije _NETWM_STATE_ABOVE je-li k dispozici.
2905 .IPs below
2906 Použije _NETWM_STATE_BELOW je-li k dispozici.
2907 .IPs fullscreen
2908 Použije _NETWM_STATE_FULLSCREEN je-li k dispozici.
2909 .IPs layer
2910 Použije _WIN_LAYER s přednastavenou hladinou.
2911 .IPs layer=<0...15>
2912 Použije _WIN_LAYER se zadanou hladinou.
2913 .IPs netwm
2914 Vynutí NETWM styl.
2915 .IPs "none\ "
2916 Nenastavovat hladinu pro celoobrazovkové okno.
2917 .IPs stays_on_top
2918 Použije _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP je-li k dispozici.
2919 .REss
2920 .sp 1
2921 .RS
2922 .I PŘÍKLAD:
2923 .RE
2924 .PD 0
2925 .RSs
2926 .IPs layer,stays_on_top,above,fullscreen
2927 Výchozí pořadí bude použito jako záchrana v případě, že zadáte špatné nebo
2928 nepodporované režimy.
2929 .IPs \-fullscreen
2930 Provádí přepínání na celou obrazovku v OpenBoxu 1.x.
2931 .RE
2932 .PD 1
2933 .
2934 .TP
2935 .B \-geometry x[%][:y[%]] nebo [ŠxV][+x+y]
2936 Nastaví pozici na obrazovce kde bude zobrazen výstup.
2937 Hodnoty x a y udávají vzdálenost v pixelech od levého horního rohu obrazovky
2938 k levému hornímu rohu obrazu, jestliže však jsou hodnoty doplněny znakem procento, pak
2939 udávají vzdálenost v procentech rozměru obrazovky v daném směru.
2940 Souřadnice lze rovněž zadat ve standardním X11 \-geometry formátu.
2941 Pokud je externí okno nastaveno pomocí volby \-wid, pak jsou souřadnice x a y
2942 vztaženy k levému hornímu rohu okna místo obrazovky.
2943 .br
2944 .I POZNÁMKA:
2945 Tato volba je podporována pouze rozhraními x11, xmga, xv, xvmc, xvidix,
2946 gl, gl2, directx a tdfxfb.
2947 .sp 1
2948 .I PŘÍKLAD:
2949 .PD 0
2950 .RSs
2951 .IPs 50:40
2952 Umístí okno na x=50, y=40.
2953 .IPs 50%:50%
2954 Umístí okno doprostřed obrazovky.
2955 .IPs "100%\ "
2956 Umístí okno doprostřed pravého okraje obrazovky.
2957 .IPs 100%:100%
2958 Umístí okno do pravého dolního rohu obrazovky.
2959 .RE
2960 .PD 1
2961 .
2962 .TP
2963 .B \-guiwid <ID okna> (viz také volbu \-wid) (pouze GUI)
2964 Tato volba řekne GUI aby rovněž použilo X11 okno a přilepilo se na spodek videa,
2965 což je použitelné pro vestavěné mini-GUI v prohlížeči (s MPlayer pluginem
2966 například).
2967 .
2968 .TP
2969 .B \-hue <\-100\-100>
2970 Upraví barevné tónování video signálu (výchozí: 0).
2971 S touto volbou můžete dostat barevný negativ obrázku.
2972 Není podporováno všemi video rozhraními.
2973 .
2974 .TP
2975 .B \-monitor\-dotclock <rozsah[,rozsah,...]> (pouze \-vo fbdev a vesa)
2976 Nastaví povolený bodový nebo pixelový frekvenční rozsah monitoru.
2977 .
2978 .TP
2979 .B \-monitor\-hfreq <rozsah[,rozsah,...]> (pouze \-vo fbdev a vesa)
2980 Nastaví horizontální (řádkový) frekvenční rozsah monitoru.
2981 .
2982 .TP
2983 .B \-monitor\-vfreq <rozsah[,rozsah,...> (pouze \-vo fbdev a vesa)
2984 Nastaví vertikální (snímkový) frekvenční rozsah monitoru.
2985 .TP
2986 .B \-monitoraspect <poměr> (viz také volbu \-aspect)
2987 Nastaví poměr stran vašeho monitoru nebo TV obrazovky.
2988 Hodnota 0 zruší předchozí nastavení (čili to z konfiguračního souboru).
2989 Má přednost před \-monitorpixelaspect pokud je povoleno.
2990 .sp 1
2991 .I PŘÍKLAD:
2992 .PD 0
2993 .RSs
2994 \-monitoraspect 4:3  nebo 1.3333
2995 .br
2996 \-monitoraspect 16:9 nebo 1.7777
2997 .RE
2998 .PD 1
2999 .
3000 .TP
3001 .B \-monitorpixelaspect <poměr> (viz také volbu \-aspect)
3002 Nastaví poměr stran jednotlivých pixelů vašeho monitoru nebo TV (výchozí:
3003 1).
3004 Hodnota 1 znamená čtvercové pixely
3005 (správně pro (skoro) všechny LCD).
3006 .
3007 .TP
3008 .B \-nodouble
3009 Vypíná dvojitou vyrovnávací paměť, většinou pro účely ladění.
3010 Dvojitá vyrovnávací paměť odstraňuje třepotání ukládáním dvou snímků v paměti,
3011 kdy zobrazuje jeden snímek, zatímco zpracovává druhý.
3012 Může ovlivnit negativně OSD, avšak v mnoha případech odstraní jeho blikání.
3013 .
3014 .TP
3015 .B \-nograbpointer
3016 Nezachytávat ukazatel myši po změně video režimu (\-vm).
3017 To je použitelné pro vícehlavičkové nastavení.
3018 .TP
3019 .B \-nokeepaspect
3020 Nedodržovat poměr stran okna během změny velikosti.
3021 Pracuje pouze s video rozhraními x11, xv, xmga, xvidix, directx.
3022 Navíc pod X11 váš okenní manažer musí rozumět pokynům pro poměr stran okna.
3023 .
3024 .TP
3025 .B "\-ontop\ "
3026 Umístí okno přehrávače trvale nad ostatní okna.
3027 Podporováno video rozhraními používajícími X11, kromě SDL,
3028 stejně jako directx, corevideo, quartz, ggi a gl2.
3029 .
3030 .TP
3031 .B \-panscan <0.0\-1.0>
3032 Zapne "přibližovací" funkci (pan-and-scan) (oříznutím videa po stranách tak,
3033 aby např.\& film 16:9 pokryl obrazovku 4:3 bez černých okrajů).
3034 Tato funkce pracuje pouze s video rozhraními xv, xmga, mga, gl,
3035 gl2, quartz, corevideo a xvidix.
3036 .br
3037 .I POZNÁMKA:
3038 Hodnoty mezi \-1 a 0 jsou také povoleny, ale naprosto experimenální
3039 a mohou havarovat nebo hůř.
3040 Použijte na vlastní riziko!
3041 .
3042 .TP
3043 .B \-panscanrange <\-19.0\-99.0> (experimentální)
3044 Změní rozsah působení funkce pan-and-scan (výchozí: 1).
3045 Kladné hodnoty jsou násobky výchozího rozsahu.
3046 Záporné hodnoty zase umožní zoomovat až na násobek \-panscanrange+1.
3047 Např. \-panscanrange \-3 umožňuje zoom násobek až do 4.
3048 Tato vlastnost je experimentální.
3049 Nehlaste chyby, pokud nepoužíváte \-vo gl.
3050 .br
3051 Hodnota, v daném rozsahu, udává jak moc má být obraz oříznut.
3052 .
3053 .TP
3054 .B \-refreshrate <Hz>
3055 Nastaví obnovovací kmitočet monitoru v Hz.
3056 Zatím podporování pouze \-vo directx v kombinaci s volbou \-vm.
3057 .
3058 .TP
3059 .B \-rootwin (pouze X11)
3060 Přehraje film v kořenovém okně (pozadí desktopu).
3061 Obrázek na ploše však může překrýt zobrazované video.
3062 Pracuje pouze s video rozhraními x11, xv, xmga, xvidix, quartz, corevideo a directx.
3063 .
3064 .TP
3065 .B \-saturation <\-100\-100>
3066 Nastavení sytosti barev (saturace) video signálu (výchozí: 0).
3067 Pomocí této volby můžete nastavit černobílý obraz.
3068 Volba není podporována všemi video rozhraními.
3069 .
3070 .TP
3071 .B \-screenh <pixely>
3072 Nastavuje svislé rozlišení obrazovky pro ty výstupní video rozhraní, které
3073 neznají rozlišení obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.
3074 .
3075 .TP
3076 .B \-screenw <pixely>
3077 Nastavuje vodorovné rozlišení obrazovky pro ty výstupní video rozhraní, které
3078 neznají rozlišení obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.
3079 .
3080 .TP
3081 .B \-stop\-xscreensaver (pouze X11)
3082 Při startu vypne xscreensaver a při skončení jej zase zapne.
3083 .
3084 .TP
3085 .B "\-vm \ \ \ "
3086 Zkusí změnit video režim.
3087 Funkce je podporována video rozhraními dga, x11, xv, sdl a directx.
3088 Je-li použita s directx video rozhraním, můžete použít volby \-screenw,
3089 \-screenh, \-bpp a \-refreshrate pro nastavení nového video režimu.
3090 .
3091 .TP
3092 .B "\-vsync \ \ "
3093 Zapne synchronizaci na snímkový zpětný běh (VBI) pro video rozhraní vesa,
3094 dfbmga a svga.
3095 .
3096 .TP
3097 .B \-wid <ID okna> (viz také volbu \-guiwid) (pouze X11, OpenGL a DirectX)
3098 Tato volba sdělí MPlayeru aby se připojil na existující okno.
3099 To je využitelné k vestavění MPlayeru do internetového prohlížeče
3100 (například s rozšířením plugger).
3101 .
3102 .TP
3103 .B \-xineramascreen <\-2\-...> (pouze X11)
3104 V Xinerama konfiguracích (jedna pracovní plocha je rozprostřena
3105 na více monitorů) touto volbou sdělíte MPlayeru kterou obrazovku použít.
3106 Hodnota \-2 znamená celoobrazovkové zobrazení přes celou virtuální plochu
3107 (v tomto případě jsou Xinerama informace úplně ignorovány), \-1
3108 znamená celoobrazovkové zobrazení na zobrazovači s aktuálním oknem.
3109 Počáteční pozice nastavenou pomocí \-geometry je relativní k nastavené
3110 obrazovce.
3111 Obvykle pracuje pouze s "\-fstype \-fullscreen" nebo "\-fstype none".
3112 .
3113 .TP
3114 .B \-zrbw (pouze \-vo zr)
3115 Zobrazuj pouze černobíle.
3116 Pro optimální výkon může být tato volba zkombinována s '\-lavdopts gray'.
3117 .
3118 .TP
3119 .B \-zrcrop <[šířka]x[výška]+[x offset]+[y offset]> (pouze \-vo zr)
3120 Vybere část obrázku k zobrazení. Více než jeden výskyt této volby zapne
3121 cinerama režim, ve kterém je video rozprostřeno na více TV (nebo promítaček) pro
3122 vytvoření většího obrazu.
3123 Volby za n-tou volbou \-zrcrop jsou aplikovány na n-tou MJPEG kartu.
3124 Každá karta by měla mít aspoň \-zrdev jako doplněk k \-zrcrop.
3125 Příklady naleznete ve výstupu \-zrhelp a v Zr sekci dokumentace.
3126 .
3127 .TP
3128 .B \-zrdev <zařízení> (pouze \-vo zr)
3129 Zadejte jméno souboru zařízení náležející vaší MJPEG kartě, ve výchozím stavu
3130 zr video rozhraní použije první v4l zařízení které najde.
3131 .
3132 .TP
3133 .B \-zrfd (pouze \-vo zr)
3134 Vynutí dělení: Dělení, tak jak je popsáno u voleb \-zrhdec a \-zrvdec,
3135 nastane pouze tehdy, může-li hardwarový škálovač rozprostřít obraz na původní
3136 velikost.
3137 Touto volbou vynutíte dělení vždy.
3138 .
3139 .TP
3140 .B \-zrhdec <1|2|4> (pouze \-vo zr)
3141 Horizontální dělení: Požádá video rozhraní aby posílalo pouze každý druhý nebo čtvrtý
3142 řádek/\:pixel vstupního obrázku do MJPEG karty a použilo škálovač karty k rozprostření
3143 obrázku na původní velikost.
3144 .
3145 .TP
3146 .B \-zrhelp (pouze \-vo zr)
3147 Zobrazí seznam všech \-zr* voleb, jejich výchozí hodnoty a příklad
3148 cinerama režimu.
3149 .
3150 .TP
3151 .B \-zrnorm <norma> (pouze \-vo zr)
3152 Nastaví TV normu PAL nebo NTSC (výchozí: beze změny).
3153 .
3154 .TP
3155 .B \-zrquality <1\-20> (pouze \-vo zr)
3156 Číslo od 1 (nejlepší) do 20 (nejhorší) reprezentuje kvalitu jpeg kódování.
3157 .
3158 .TP
3159 .B \-zrvdec <1|2|4> (pouze \-vo zr)
3160 Svislé dělení: Požádá video rozhraní aby posílalo pouze každý druhý nebo čtvrtý
3161 sloupec/\:pixel vstupního obrázku do MJPEG karty a použilo škálovač karty k rozprostření
3162 obrázku na původní velikost.
3163 .
3164 .TP
3165 .B \-zrxdoff <x offset obrazovky> (pouze \-vo zr)
3166 Pokud je film menší než TV obrazovka, tato volba nastaví odsazení obrazu v ose x.
3167 Hodnota je vztažena k levému hornímu rohu obrazovky (výchozí: vystředěno).
3168 .
3169 .TP
3170 .B \-zrydoff <y offset obrazovky> (pouze \-vo zr)
3171 Pokud je film menší než TV obrazovka, tato volba nastaví odsazení obrazu v ose y.
3172 Hodnota je vztažena k levému hornímu rohu obrazovky (výchozí: vystředěno).
3173 .
3174 .
3175 .
3176 .SH "VÝSTUPNÍ VIDEO ROZHRANÍ (POUZE MPLAYER)"
3177 Výstupní video rozhraní jsou rozhraní k různým výstupním video zařízením.
3178 Syntax je:
3179 .
3180 .TP
3181 .B \-vo <rozhraní1[:parametr1[=hodnota]:...],rozhraní2,...[,]>
3182 Nastavuje seznam video rozhraní k použití podle priority.
3183 .PP
3184 Končí-li seznam čárkou ',', prozkouší MPlayer v případě selhání i rozhraní neuvedená
3185 v seznamu.
3186 Parametry jsou volitelné a většinou mohou být vynechány.
3187 .br
3188 .I POZNÁMKA:
3189 Viz \-vo help pro seznam zakompilovaných video rozhraní.
3190 .sp 1
3191 .I PŘÍKLAD:
3192 .PD 0
3193 .RSs
3194 .IPs "\-vo xmga,xv,"
3195 Zkusí Matrox X11 rozhraní, pak Xv rozhraní a nakonec ostatní.
3196 .IPs "\-vo directx:noaccel"
3197 Použije rozhraní DirectX s vypnutou akcelerací.
3198 .RE
3199 .PD 1
3200 .sp 1
3201 Dostupná video rozhraní jsou:
3202 .
3203 .TP
3204 .B xv (pouze X11)
3205 Použije rozšíření XVideo z XFree86 4.x umožňující hardwarově akcelerované
3206 přehrávání.
3207 Pokud nemůžete použít nativní hardwarové rozhraní, je toto patrně nejlepší
3208 volba.
3209 Pro informaci jaký barevný klíč je použitý a jak je vykreslován, spusťte
3210 MPlayer s volbou \-v a sledujte řádky začínající [xv common].
3211 .PD 0
3212 .RSs
3213 .IPs port=<číslo>
3214 Zvolí konkrétní XVideo port.
3215 .IPs ck=<cur|use|set>
3216 Vybere zdroj pro získání barevného klíče (výchozí: cur).
3217 .RSss
3218 .IPs cur
3219 Výchozí volba přebírá barevný klíč aktuálně nastavený v Xv.
3220 .IPs use
3221 Použije, ale nenastaví barevný klíč z MPlayeru (pro jeho změnu použijte volbu
3222 \-colorkey).
3223 .IPs set
3224 Shodné s use, ale dodaný barevný klíč rovněž nastaví.
3225 .RE
3226 .IPs ck-method=<man|bg|auto>
3227 Nastaví metodu vykreslování barevného klíče (výchozí: man).
3228 .RSss
3229 .IPs man
3230 Vykreslí barevný klíč manuálně (v některých případech omezí blikání).
3231 .IPs bg
3232 Nastaví barevný klíč jako pozadí okna.
3233 .IPs auto
3234 Nechá Xv vykreslit barevný klíč.
3235 .RE
3236 .RE
3237 .PD 1
3238 .
3239 .TP
3240 .B x11 (pouze X11)
3241 Video rozhraní se sdílenou pamětí bez hardwarové akcelerace které pracuje vždy když
3242 je spuštěné X11.
3243 .
3244 .TP
3245 .B xover (pouze X11)
3246 Přidá podporu X11 všem rozhraním založeným na overlay (překrývání).
3247 V současnosti je podporován pouze tdfx_vid.
3248 .PD 0
3249 .RSs
3250 .IPs <vo_rozhraní>
3251 Vybere video rozhraní, které se použije jako zdroj pro překrytí nad X11.
3252 .RE
3253 .PD 1
3254 .
3255 .TP
3256 .B xvmc (pouze X11 spolu s \-vc ffmpeg12mc)
3257 Výstupní video rozhraní využívající XvMC (X Video Motion Compensation)
3258 rozšíření z XFree86 4.x ke zrychlení MPEG-1/2 a VCR2 dekódování.
3259 .PD 0
3260 .RSs
3261 .IPs port=<číslo>
3262 Zvolí konkrétní XVideo port.
3263 .IPs (no)benchmark
3264 Vypne zobrazování.
3265 Nutné pro správné benchmarkování (test výkonu) rozhraní která mění obrazové
3266 buffery pouze při zpětném běhu monitoru (nVidia).
3267 Výchozím je nepotlačovat zobrazování (nobenchmark).
3268 .IPs (no)bobdeint
3269 Velmi jednoduchý odstraňovač prokladu.
3270 Nemusí vypydat lépe než \-vf tfields=1,
3271 ale je to jediný odstraňovač pro xvmc (výchozí: nobobdeint).
3272 .IPs (no)queue
3273 Skládá obrázky k zobrazení do fronty aby se více využila paralelní práce video
3274 hardwaru.
3275 Může přidat malou (nepostřehnutelnou) stálou odchylku v A/V synchronizaci
3276 (výchozí: noqueue).
3277 .IPs (no)sleep
3278 Použije funkci sleep při čekání na dokončení renderování
3279 (na Linuxu se toto nedoporučuje) (výchozí: nosleep).
3280 .IPs ck=cur|use|set
3281 Stejné jako \-vo xv:ck (viz \-vo xv).
3282 .IPs ck-method=man|bg|auto
3283 Stejné jako \-vo xv:ck-method (viz \-vo xv).
3284 .RE
3285 .PD 1
3286 .
3287 .TP
3288 .B dga (pouze X11)
3289 Zobrazuje video přes XFree86 rozšíření: Direct Graphics Access.
3290 Považujeme za zastaralé.
3291 .
3292 .TP
3293 .B sdl (pouze SDL)
3294 Video rozhraní platformně nezávislé knihovny SDL (Simple Directmedia Layer).
3295 Vzhledem k tomu, že SDL má vlastní X11 vrstvu, nemají X11 volby MPlayeru
3296 na SDL žádný vliv.
3297 .PD 0
3298 .RSs
3299 .IPs driver=<ovladač>
3300 Explicitně vybere SDL ovladač k použití.
3301 .IPs (no)forcexv
3302 Použije XVideo přes sdl výstupní video rozhraní (výchozí: forcexv).
3303 .IPs (no)hwaccel
3304 Použije hardwarově akcelerovaný škálovač (výchozí: hwaccel).
3305 .RE
3306 .PD 1
3307 .
3308 .TP
3309 .B "vidix\ \ "
3310 VIDIX (VIDeo Interface for *niX) je rozhraním k video akcelerujícím
3311 vlastnostem různých grafických karet.
3312 Poskytuje velmi rychlý video výstup na kartách které jej podporují.
3313 .PD 0
3314 .RSs
3315 .IPs <ovladač>
3316 Jednoznačně vybere VIDIXový ovladač k použití.
3317 Dostupné ovladače jsou cyberblade, mach64, mga_crtc2,
3318 mga, nvidia, pm2, pm3, radeon, rage128, sis_vid a unichrome.
3319 .RE
3320 .PD 1
3321 .
3322 .TP
3323 .B xvidix (pouze X11)
3324 X11 front-end pro VIDIX
3325 .PD 0
3326 .RSs
3327 .IPs <ovladač>
3328 shodné s vidix
3329 .RE
3330 .PD 1
3331 .
3332 .TP
3333 .B "cvidix\ "
3334 Obecný a platformně nezávislý front-end k VIDIXu. Může dokonce pracovat
3335 v textové konzoli s nVidia kartami.
3336 .PD 0
3337 .RSs
3338 .IPs <ovladač>
3339 shodné s vidix
3340 .RE
3341 .PD 1
3342 .TP
3343 .B winvidix (pouze Windows)
3344 Windows front-end pro VIDIX
3345 .PD 0
3346 .RSs
3347 .IPs <ovladač>
3348 shodné s vidix
3349 .RE
3350 .PD 1
3351 .
3352 .TP
3353 .B directx (pouze Windows)
3354 Výstupní video rozhraní využívající DirectX.
3355 .PD 0
3356 .RSs
3357 .IPs noaccel
3358 Vypne hardwarovou akceleraci.
3359 Vyzkoušejte, máte-li potíže se zobrazováním.
3360 .RE
3361 .PD 1
3362 .
3363 .TP
3364 .B quartz (pouze Mac OS X)
3365 Video rozhraní Mac OS X Quartz.
3366 V některých případech může být efektivnější vynucení packed YUV výstupního
3367 formátu, například s\& \-vf format=yuy2
3368 .PD 0
3369 .RSs
3370 .IPs device_id=<číslo>
3371 Zvolí zobrazovací zařízení pro zobrazení na celou obrazovku.
3372 .IPs fs_res=<šířka>:<výška>
3373 Nastaví rozlišení celoobrazovkového režimu (použitelné pro pomalé systémy).
3374 .RE
3375 .PD 1
3376 .
3377 .TP
3378 .B corevideo (Mac OS X 10.4 nebo 10.3.9 s QuickTime 7)
3379 Výstupní video rozhraní Mac OS X CoreVideo.
3380 .PD 0
3381 .RSs
3382 .IPs device_id=<číslo>
3383 Vybere zobrazovací zařízení pro celoobrazovkový režim.
3384 .RE
3385 .PD 1
3386 .
3387 .TP
3388 .B fbdev (pouze Linux)
3389 Použije jaderný framebuffer k přehrávání videa.
3390 .PD 0
3391 .RSs
3392 .IPs <zařízení>
3393 Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (např.\& /dev/\:fb0) nebo
3394 název vidixového ovladače, pokud jméno zařízení začíná vidix (např.\&
3395 vidixsis_vid povolí sis ovladač).
3396 .RE
3397 .PD 1
3398 .
3399 .TP
3400 .B fbdev2 (pouze Linux)
3401 Použije jaderný framebuffer k přehrávání videa. Alternativní implementace.
3402 .PD 0
3403 .RSs
3404 .IPs <zařízení>
3405 Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (výchozí: /dev/\:fb0).
3406 .RE
3407 .PD 1
3408 .
3409 .TP
3410 .B "vesa\ \ \ "
3411 Obecné video rozhraní; funkční s každou VESA VBE 2.0
3412 kompatibilní kartou.
3413 .PD 0
3414 .RSs
3415 .IPs (no)dga
3416 Zapne nebo vypne DGA režim (výchozí: zapnuto).
3417 .IPs neotv_pal
3418 Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na normu PAL.
3419 .IPs neotv_ntsc
3420 Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na normu NTSC.
3421 .IPs vidix
3422 Použije VIDIX ovladač.
3423 .IPs "lvo:\ \ \ "
3424 Aktivuje Linuxové překrývání videa (Linux Video Overlay) v režimu vesa.
3425 .RE
3426 .PD 1
3427 .
3428 .TP
3429 .B "svga\ \ \ "
3430 Přehraje video s pomocí knihovny SVGA.
3431 .PD 0
3432 .RSs
3433 .IPs "<video režim>"
3434 Určí video režim k použití.
3435 Režim může být zadán ve formátu <šířka>x<výška>x<počet_barev>,
3436 např.\& 640x480x16M nebo číslem grafického režimu, např.\& 84.
3437 .IPs bbosd
3438 Zobrazuj OSD do černých okrajů pod filmem (pomalejší).
3439 .IPs native
3440 Použije pouze nativní vykreslovací funkce.
3441 Toto vyřadí direct rendering, OSD a hardwarovou akceleraci.
3442 .IPs retrace
3443 Vynutí změnu snímku až v době snímkového zpětného běhu.
3444 Použitelné pouze s volbou \-double.
3445 Má stejný efekt jako volba \-vsync.
3446 .IPs "sq\ \ \ "
3447 Zkusí vybrat video režim se čtvercovými pixely.
3448 .IPs vidix
3449 Použije svga s VIDIX.
3450 .RE
3451 .PD 1
3452 .
3453 .TP
3454 .B "gl\ \ \ \ \ "
3455 Video rozhraní OpenGL, jednoduchá verze.
3456 Rozměry videa musí být menší než maximální
3457 velikost textury ve vaší OpenGL implementaci.
3458 Navrženo tak, aby pracovalo i se základními implementacemi OpenGL,
3459 ale rovněž používá novější rozšíření, které umožňují další barevné prostory
3460 a direct rendering.
3461 Používejte prosím \-dr, pokud rozhraní pracuje s vaší OpenGL implementací,
3462 protože při vyšších rozlišeních poskytuje
3463 .B velké
3464 zrychlení.
3465 Kód provádí minimum testů, takže pokud tato vlastnost nefunguje, může to být
3466 proto, že není podporována vaší kartou/OpenGL implementací i v případě,
3467 že neobdržíte žádnou chybovou zprávu.
3468 Použijte glxinfo nebo podobný nástroj pro zobrazení podporovaných OpenGL
3469 rozšíření.
3470 .PD 0
3471 .RSs
3472 .IPs (no)scaled-osd
3473 Změní chování OSD při změnách velikosti okna (výchozí: vypnuto).
3474 Pokud volbu zapnete, chová se OSD více jako v jiných video rozhraních, což
3475 je lepší pro fonty s pevnou výškou.
3476 Je-li volba vypnuta, vypadá lépe s\ FreeType fonty a používá okraje
3477 v\ celoobrazovkovém režimu.
3478 Nepracuje správně s ass titulky (viz volbu \-ass), ty můžete místo toho
3479 renderovat bez podpory OpenGL přes \-vf ass.
3480 .IPs osdcolor=<0xRRGGBB>
3481 Barva OSD (výchozí: 0xffffff, odpovídá bílé).
3482 .IPs rectangle=<0,1,2>
3483 Nastaví použití pravoúhlých textur, což šetří video RAM, ale často je pomalejší
3484 (výchozí: 0).
3485 .RSss
3486 0: Použije power-of-two textury.
3487 .br
3488 1: Použije rozšíření GL_ARG_texture_rectangle.
3489 .br
3490 2: Použije rozšíření GL_ABR_texture_non_power_of_two.
3491 V některých případech je podporováno pouze softwarově a proto velmi pomalé.
3492 .REss
3493 .RE
3494 .IPs swapinterval=<n>
3495 Minimální interval mezi dvěma prohozeními vyrovnávacích pamětí, počítaných
3496 v zobrazených snímcích (výchozí:1 ).
3497 1 odpovídá zapnutí VSYNC, 0 vypnutí VSYNC.
3498 Hodnoty menší než 0 ponechají výchozí nastavení systému.
3499 To omezí snímkovou rychlost na (horizontální obnovovací frekvenci / n).
3500 Pro svou funkci vyžaduje podporu GLX_SGI_swap_control.
3501 V některých (většině/všech?) implementacích pracuje pouze v celoobrazovkovém
3502 režimu.
3503 .IPs yuv=<n>
3504 Vybere typ konverze YUV na RGB.
3505 .RSss
3506 0: Použije se softwarová konverze (výchozí).
3507 Kompatibilní se všemi verzemi OpenGL.
3508 Poskytuje ovládání jasu, kontrastu a sytosti.
3509 .br
3510 1: Použijí se register combiners.
3511 Používá specifické nVidia rozšíření (GL_NV_register_combiners).
3512 Vyžaduje aspoň tři texturové jednotky.
3513 Poskytuje ovládání sytosti a barevného tónu.
3514 Tato metoda je rychlá, ale nepřesná.
3515 .br
3516 2: Použije se fragment program.
3517 Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň tři texturové jednotky.
3518 Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti a barevného tónu.
3519 .br
3520 3: Použije se fragment program používající POW instrukci.
3521 Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň tři texturové jednotky.
3522 Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama.
3523 Gama může být také nastavena nezávisle pro červenou, zelenou a modrou složku.
3524 Metoda 4 je obvykle rychlejší.
3525 .br
3526 4: Použije se fragment program s dodatečnou kontrolou.
3527 Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň čtyři texturové jednotky.
3528 Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama.
3529 Gama může být také nastavena nezávisle pro červenou, zelenou a modrou složku.
3530 .br
3531 5: Použije ATI-specifickou metodu (pro starší karty).
3532 Používá rozšíření specifické pro ATI (GL_ATI_fragment_shader - nikoli
3533 GL_ARB_fragment_shader!).
3534 Vyžaduje aspoň tři texturovací jednotky.
3535 Poskytuje ovládání sytosti a tónování.
3536 Tato metoda je rychlá, ale nepřesná.
3537 .br
3538 6: Použije 3D texturu pro konverzi pomocí lookup.
3539 Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň čtyři texturovací jednotky.
3540 Extrémně pomalé (softwarová emulatce) na některých (všech?) ATI kartách,
3541 jelikož používá textury s porder pixely.
3542 Poskytuje nastavení jasu, kontrastu, sytosti, tónování a gama.
3543 Gamu lze rovněž nastavit nezávisle pro červenou, zelenou a modrou.
3544 Rychlost je mnohem více závislá na rychlosti GPU paměti než u jiných metod.
3545 .RE
3546 .IPs lscale=<n>
3547 Vybere škálovací funkci pro škálovaní jasové složky.
3548 Platná pouze pro YUV režimy 2, 3, 4 a 6.
3549 .RSss
3550 0: Použije jednoduchou lineární filtraci (výchozí).
3551 .br
3552 1: Použije bikubickou filtraci (lepší kvalita).
3553 Vyžaduje ještě jednu texturovací jednotku.
3554 Starší karty to nebudou schopny zvládnout pro barevnou složku minimálně
3555 v režimu celé obrazovky.
3556 .br
3557 2: Použijte kubické filtrování ve  vodorovném a lineární filtrování ve svislém
3558 směru. Pracuje s o málo více kartami než metoda 1.
3559 .RE
3560 .IPs cscale=<n>
3561 Vybere škálovací funkci pro škálování barevné složky.
3562 Podrobnosti viz lscale.
3563 .IPs customprog=<soubor>
3564 Nahraje uživatelský fragment program ze <souboru>.
3565 Jako příklad viz TOOLS/edgedect.fp.
3566 .IPs customtex=<soubor>
3567 Nahraje uživatelskou "gamma ramp" texturu ze <souboru>.
3568 To může být použito v kombinaci s yuv=4 nebo s volbou customprog.
3569 .IPs (no)customtlin
3570 Je-li zapnuta (výchozí), použije se pro customtex texturu GL_LINEAR interpolace,
3571 jinak GL_NEAREST.
3572 .IPs (no)customtrect
3573 Je-li zapnuta, použije se texture_rectangle pro customtex texturu.
3574 Výchozí je vypnuta.
3575 .RE
3576 .sp 1
3577 .RS
3578 Normálně není důvod pro použití následujících voleb.
3579 Většinou slouží pro testovací účely.
3580 .RE
3581 .sp 1
3582 .RSs
3583 .IPs (no)glfinish
3584 Zavolá glFinish() před prohozením bufferů.
3585 Pomalejší, ale v některých případech přesnější výstup (výchozí: vypnuto).
3586 .IPs (no)manyfmts
3587 Zapne podporu pro více (RGB a BGR) barevných formátů (výchozí: zapnuto).
3588 Vyžaduje OpenGL verze >= 1.2.
3589 .IPs slice-height=<0\-...>
3590 Počet řádků zkopírovaných do textury v jednom kuse (výchozí: 0).
3591 0 pro celý obrázek.
3592 .br
3593 .I POZNÁMKA:
3594 Používate-li YUV barevný prostor (viz podvolba yuv), platí zvláštní pravidla:
3595 .RSss
3596 Pokud dekodér používá renderování po částech (viz \-noslices), nemá tato volba
3597 žádný efekt, použije se velikost částí tak, jak jsou poskytovány dekodérem.
3598 .br
3599 Pokud dekodér nepoužívá renderování po částech, je výchozí 16.
3600 .RE
3601 .IPs (no)osd
3602 Zapne nebo vypne podporu renderování OSD přes OpenGL (výchozí: zapnuto).
3603 Tato volba je pro testování; k vypnutí OSD použijte raději \-osdlevel 0.
3604 .IPs (no)aspect
3605 Zapne nebo vypne škálování na poměr stran a podporu pan-and-scan (výchozí: zapnuto).
3606 Vypnutí může zvýšit rychlost.
3607 .REss
3608 .RE
3609 .PD 1
3610 .
3611 .TP
3612 .B "gl2\ \ \ \ "
3613 Druhá generace OpenGL video rozhraní.
3614 Podporuje OSD a videa větší než maximální velikost textury.
3615 .PD 0
3616 .RSs
3617 .IPs (no)glfinish
3618 stejné jako gl (výchozí: zapnuto)
3619 .IPs yuv=<n>
3620 Nastaví typ konverze YUV na RGB.
3621 Pokud ji nastavíte na jinou hodnotu než 0, vypne se OSD a nastavování jasu,
3622 kontrastu a gama bude dostupné pouze přes globální nastavení X serveru.
3623 Jinak mají hodnoty stejný význam jako pro \-vo gl.
3624 .REss
3625 .
3626 .TP
3627 .B "null\ \ \ "
3628 Neprodukuje žádné video.
3629 Použitelné pro testy výkonu.
3630 .
3631 .TP
3632 .B "aa\ \ \ \ \ "
3633 Výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové konzoli.
3634 Seznam a vysvětlivky dostupných podvoleb dostanete spuštěním
3635 .I mplayer \-vo aa:help
3636 .
3637 .TP
3638 .B "caca\ \ \ "
3639 Barevné výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové konzoli.
3640 .
3641 .TP
3642 .B "bl\ \ \ \ \ "
3643 Přehrávání videa UDP protokolem Blinkenlights.
3644 Toto rozhraní je velmi závislé na hardwaru.
3645 .PD 0
3646 .RSs
3647 .IPs <bl_zařízení>
3648 Explicitně vybere Blinkenlights ovladač zařízení k použití.
3649 Je to něco jako arcade:host=localhost:2323 nebo
3650 hdl:file=jméno1,file=jméno2.
3651 Musíte uvést zařízení.
3652 .RE
3653 .PD 1
3654 .
3655 .TP
3656 .B "ggi\ \ \ \ "
3657 Video rozhraní pro grafický systém GGI.
3658 .PD 0
3659 .RSs
3660 .IPs <ovladač>
3661 Explicitně vybere GGI ovladač k použití.
3662 Zaměňte veškeré ',', které se objeví v řetězci ovladače za '.'.
3663 .RE
3664 .PD 1
3665 .
3666 .TP
3667 .B directfb
3668 Přehrávání videa pomocí knihovny DirectFB.
3669 .PD 0
3670 .RSs
3671 .IPs (no)input
3672 Použije DirectFB namísto klávesnicového kódu MPlayeru (výchozí: zapnuto).
3673 .IPs buffermode=single|double|triple
3674 Double (dvojitá) a triple (trojitá) vyrovnávací paměť dávají nejlepší výsledky
3675 pokud chcete vyloučit trhání.
3676 Trojitá vyrovnávací paměť je mnohem účinnější vzhledem k tomu že nebrzdí
3677 MPlayer při čekání na vertikální synchronizaci.
3678 Jednoduchou (single) vyrovnávací paměť můžete s\ klidem vypustit (výchozí: single).
3679 .IPs fieldparity=top|bottom
3680 Ovládá řazení prokládaných snímků (výchozí: vypnuto).
3681 Platné hodnoty jsou top = nejdříve horní políčka, bottom = nejdříve spodní políčka.
3682 Tato volba nebude mít žádný efekt na progresivní filmový materiál, jako je mnoho
3683 MPEG filmů.
3684 Tuto volbu povolte pokud máte problémy s trháním nebo nevyhlazováním při sledování
3685 prokládaného filmového materiálu.
3686 .IPs layer=N
3687 Vynutí použití vrstvy s ID N pro přehrávání (výchozí: \-1 - auto).
3688 .IPs dfbopts=<výčet>
3689 Nastaví výčet parametrů pro DirectFB.
3690 .RE
3691 .PD 1
3692 .
3693 .TP
3694 .B "dfbmga\ "
3695 Výstupní video rozhraní pro Matrox G400/\:G450/\:G550 které používá knihovnu
3696 DirectFB k zpřístupnění speciálních hardwarových vlastností.
3697 Zapíná CRTC2 (druhý výstup), zobrazuje video nezávisle na prvním výstupu.
3698 .PD 0
3699 .RSs
3700 .IPs (no)input
3701 stejné jako directfb (výchozí: vypnuto)
3702 .IPs buffermode=single|double|triple
3703 stejné jako u directfb (výchozí: triple)
3704 .IPs fieldparity=top|bottom
3705 stejné jako u directfb
3706 .IPs (no)bes
3707 Zapíná použití Matrox BES (vestavěný zvětšovač) (výchozí: vypnuto).
3708 Dává velmi dobré výsledky jak z hlediska rychlosti tak i kvality
3709 vzhledem k tomu že úpravu obrázku zajišťuje hardware.
3710 Pracuje pouze na primárním výstupu.
3711 .IPs (no)spic
3712 Používá Matrox pod-obrázkovou vrstvu k zobrazení OSD (výchozí: zapnuto).
3713 .IPs (no)crtc2
3714 Zapne TV-out na sekundárním výstupu (výchozí: zapnuto).
3715 Výstupní kvalita je úžasná, protože se jedná o plně prokládaný obraz
3716 s odpovídající synchronizací lichých a sudých půlsnímků.
3717 .IPs tvnorm=pal|ntsc|auto
3718 Nastaví TV normu na Matrox kartě bez nutnosti editace /etc/\:directfbrc
3719 (výchozí: vypnuto).
3720 Platné normy jsou pal = PAL, ntsc = NTSC.
3721 Speciální normou je auto (automatické přizpůsobení používá PAL/\:NTSC) protože určuje
3722 kterou normu použít podle snímkové rychlosti filmu.
3723 .RE
3724 .PD 1
3725 .
3726 .TP
3727 .B mga (pouze Linux)
3728 Nativní Matrox výstupní video rozhraní používající vestavěný YUV škálovač na kartách
3729 řady Gxxx pomocí jaderného modulu.
3730 Pokud máte kartu od Matroxů, pak je toto nejrychlejší volba.
3731 .PD 0
3732 .RSs
3733 .IPs <zařízení>
3734 Explicitně vybere jméno zařízení pro matrox k použití (výchozí: /dev/\:mga_vid).
3735 .RE
3736 .PD 1
3737 .
3738 .TP
3739 .B xmga (pouze Linux s X11)
3740 Výstupní video rozhraní mga, běží v X11 okně.
3741 .PD 0
3742 .RSs
3743 .IPs <zařízení>
3744 Explicitně vybere jméno zařízení pro matrox k použití (výchozí: /dev/\:mga_vid).
3745 .RE
3746 .PD 1
3747 .
3748 .TP
3749 .B s3fb (pouze Linux) (viz také \-vf yuv2 a \-dr)
3750 Výstupní video rozhraní výslovně určené pro S3 Virge.
3751 Toto rozhraní podporuje následující vlastnosti karty: YUV konverze a škálování,
3752 dvojitou vyrovnávací paměť a direct rendering.
3753 Použijte \-vf yuy2 pro hardwarově akcelerované YUY2 renderování, což je
3754 mnohem rychlejší než YV12 na této kartě.
3755 .PD 0
3756 .RSs
3757 .IPs <zařízení>
3758 Explicitně vybere jméno zažízení fbdev k použití (výchozí: /dev/\:fb0).
3759 .RE
3760 .PD 1
3761 .
3762 .TP
3763 .B 3dfx (pouze Linux)
3764 Nativní 3dfx video rozhraní, které používá
3765 přímo 3dfx hardware nad X11.
3766 Podporována je pouze barevná hloubka 16 bpp.
3767 .
3768 .TP
3769 .B tdfxfb (pouze Linux)
3770 Toto rozhraní používá ovladač tdfxfb ovladač framebufferu
3771 k přehrávání filmů s YUV akcelerací na 3dfx kartách.
3772 .PD 0
3773 .RSs
3774 .IPs <zařízení>
3775 Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (výchozí: /dev/\:fb0).
3776 .RE
3777 .PD 1
3778 .
3779 .TP
3780 .B tdfx_vid (pouze Linux)
3781 Nativní 3dfx výstupní video rozhraní, které pracuje v kombinaci
3782 s jaderným modulem tdfx_vid.
3783 .PD 0
3784 .RSs
3785 .IPs <zařízení>
3786 Explicitně vybere jméno zařízení k použití (výchozí: /dev/\:fb0).
3787 .RE
3788 .PD 1
3789 .
3790 .TP
3791 .B dxr2 (viz také volbu \-dxr2) (pouze DXR2)
3792 Nativní video rozhraní ke Creative DXR2.
3793 .PD 0
3794 .RSs
3795 .IPs <vo_rozhraní>
3796 Výstupní video podrozhraní pro překrývání (x11, xv).
3797 .RE
3798 .PD 1
3799 .
3800 .TP
3801 .B dxr3 (pouze DXR3)
3802 Nativní video rozhraní k Sigma Designs em8300 MPEG dekodéru (Creative DXR3, Sigma Designs
3803 Hollywood Plus).
3804 Viz též lavc video filtr.
3805 .PD 0
3806 .RSs
3807 .IPs overlay
3808 Aktivuje překrývání namísto TV-Outu.
3809 .IPs prebuf
3810 Zapíná čtení napřed do vyrovnávací paměti.
3811 .IPs "sync\ "
3812 Zapíná nový synchronizační modul.
3813 .IPs norm=<norma>
3814 Určuje TV normu.
3815 .RSss
3816 0: Neměnit současnou normu (výchozí).
3817 .br
3818 1: Automaticky zvolit PAL/\:NTSC.
3819 .br
3820 2: Automaticky zvolit PAL/\:PAL-60.
3821 .br
3822 3: PAL
3823 .br
3824 4: PAL-60
3825 .br
3826 5: NTSC
3827 .REss
3828 .IPs <0\-3>
3829 Určuje číslo zařízení které se má použít pokud máte více než jednu em8300 kartu.
3830 .RE
3831 .PD 1
3832 .
3833 .TP
3834 .B ivtv (pouze IVTV)
3835 Výstupní video rozhraní pro TV-Out speciálně pro MPEG dekodéry
3836 (Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500) s čipy Conexant CX23415
3837 (iCompression iTVC15) nebo Conexant CX23416 (iCompression iTVC16).
3838 Viz také lavc video filtr.
3839 .PD 0
3840 .RSs
3841 .IPs device
3842 Explicitně vybere zařízení MPEG dekodéru k použití (výchozí: /dev/video16).
3843 .IPs output
3844 Explicitně vybere TV-Out výstup využitý pro videsignál.
3845 .RE
3846 .PD 1
3847 .
3848 .TP
3849 .B v4l2 (vyžaduje jádro Linux 2.6.22+)
3850 Video výstupní rozhraní pro karty slučitelné s V4L2 s vestavěným hardwarovým
3851 MPEG dekodérem. Viz také lavc video filtr.
3852 .PD 0
3853 .RSs
3854 .IPs device
3855 Explicitně vybere zařízení MPEG dekodéru k použití (výchozí: /dev/video16).
3856 .IPs output
3857 Explictně vybere výstup TV-Out k použití pro video signál.
3858 .RE
3859 .PD 1
3860 .
3861 .TP
3862 .B mpegpes (pouze DVB)
3863 Výstupní video rozhraní pro DVB, které zapisuje do souboru ve formátu MPEG-PES,
3864 pokud není nainstalována DVB karta.
3865 .PD 0
3866 .RSs
3867 .IPs card=<1\-4>
3868 Určí číslo zařízení k použití, pokud máte více než jednu výstupní DVB kartu.
3869 (pouze V3 API, takové jaké mají ovladače řady 1.x.y).
3870 .IPs <soubor>
3871 jméno výstupního souboru (výchozí: ./grab.mpg).
3872 .RE
3873 .PD 1
3874 .
3875 .TP
3876 .B zr (viz také \-zr* a \-zrhelp)
3877 Výstupní video rozhraní mnoha MJPEG zachytávacích/\:přehrávacích karet.
3878 .
3879 .TP
3880 .B zr2 (viz také zrmjpeg video filtr)
3881 Výstupní video rozhraní mnoha MJPEG zachytávacích/\:přehrávacích karet, druhá generace.
3882 .PD 0
3883 .RSs
3884 .IPs dev=<zařízení>
3885 Nastaví jméno video zařízení k použití.
3886 .IPs norm=<PAL|NTSC|SECAM|auto>
3887 Nastavuje video normu k použití (výchozí: auto).
3888 .IPs (no)prebuf
3889 (De)Aktivuje prebuffering, zatím nepodporováno.
3890 .RE
3891 .PD 1
3892 .
3893 .TP
3894 .B "md5sum\ "
3895 Spočítá MD5 otisk jednotlivě pro všechny snímky a zapíše je do souboru.
3896 Podporuje barevné prostory RGB24 a YV12.
3897 Použitelné při hledání chyb.
3898 .PD 0
3899 .RSs
3900 .IPs outfile=<hodnota>
3901 Nastaví jméno výstupního souboru (výchozí: ./md5sums).
3902 .RE
3903 .PD 1
3904 .
3905 .TP
3906 .B yuv4mpeg
3907 Převádí video proud na sekvenci nekomprimovaných YUV 4:2:0 obrázků a
3908 ukládá je do souboru (výchozí: ./stream.yuv).
3909 Formát je shodný s tím, který používá mjpegtools, což je výhodné pokud chcete
3910 video zpracovávat pomocí sady mjpegtools.
3911 Podporuje formáty: YV12, RGB (24 bpp) a BGR (24 bpp).
3912 Můžete to zkombinovat s volbou \-fixed\-vo pro spojování souborů
3913 se stejnými rozměry a snímkovou rychlostí.
3914 .PD 0
3915 .RSs
3916 .IPs interlaced
3917 Zapisuje výstup jako prokládané snímky, horní půlsnímek napřed.
3918 .IPs interlaced_bf
3919 Zapisuje výstup jako prokládané snímky, dolní půlsnímek napřed.
3920 .IPs file=<soubor>
3921 Zapíše výstup do <soubor>u namísto výchozího stream.yuv.
3922 .REss
3923 .PD 1
3924 .RS
3925 .sp 1
3926 .I POZNÁMKA:
3927 Pokud neuvedete žádnou volbu, bude výstup progresivní
3928 (čili.\& neprokládaný).
3929 .RE
3930 .
3931 .TP
3932 .B "gif89a\ "
3933 Vyexportuje všechny snímky do jediného animovaného GIF souboru v aktuálním adresáři.
3934 Podporuje pouze RGB formát s barevnou hloubkou 24 bpp a výstup je převeden
3935 na 256 barev.
3936 .PD 0
3937 .RSs
3938 .IPs <fps>
3939 Desetinné číslo nastavující snímkovou rychlost (výchozí: 5.0).
3940 .IPs <output>
3941 Nastaví jméno výstupního souboru (výchozí: ./out.gif).
3942 .REss
3943 .PD 1
3944 .RS
3945 .sp 1
3946 .I POZNÁMKA:
3947 Musíte nastavit snímkovou rychlost před jménem souboru, jinak bude součástí
3948 jména souboru.
3949 .sp 1
3950 .I PŘÍKLAD:
3951 .RE
3952 .PD 0
3953 .RSs
3954 mplayer video.nut \-vo gif89a:fps=15.0:output=test.gif
3955 .RE
3956 .PD 1
3957 .
3958 .TP
3959 .B "jpeg\ \ \ "
3960 Vyexportuje každý snímek do JPEG souboru v aktuálním adresáři.
3961 Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami.
3962 .PD 0
3963 .RSs
3964 .IPs [no]progressive
3965 Nastavuje použití standardního nebo progresivního JPEG (výchozí: noprogressive).
3966 .IPs [no]baseline
3967 Nastavuje zda použít baseline nebo ne (výchozí: baseline).
3968 .IPs optimize=<0\-100>
3969 faktor optimalizace (výchozí: 100)
3970 .IPs smooth=<0\-100>
3971 faktor rozmazání (výchozí: 0)
3972 .IPs quality=<0\-100>
3973 faktor kvality (výchozí: 75)
3974 .IPs outdir=<adresář>
3975 Nastavuje adresář do kterého se budou ukládat JPEG soubory (výchozí: ./).
3976 .IPs subdirs=<předpona>
3977 Vytvoří očíslované podadresáře se zadanou předponou, do kterých budou ukládány
3978 soubory místo aktuálního adresáře.
3979 .IPs "maxfiles=<hodnota> (pouze subdirs)"
3980 Maximální počet souborů uložených v jednom podadresáři.
3981 Musí být větší nebo rovno 1 (výchozí: 1000).
3982 .RE
3983 .PD 1
3984 .
3985 .TP
3986 .B "pnm\ \ \ \ "
3987 Vyexportuje každý snímek do PNM souboru v aktuálním adresáři.
3988 Každý ze souborů je pojmenován číslem snímku včetně úvodních nul.
3989 Podporuje PPM, PGM a PGMYUV soubory v režimu raw i ASCII.
3990 Viz též pnm (5), ppm (5) a pgm (5).
3991 .PD 0
3992 .RSs
3993 .IPs "ppm\ \ "
3994 Zapisuje PPM soubory (výchozí).
3995 .IPs "pgm\ \ "
3996 Zapisuje PGM soubory.
3997 .IPs pgmyuv
3998 Zapisuje PGMYUV soubory.
3999 PGMYUV jsou podobné PGM, ale zároveň obsahují U a V složku přidanou na spodní
4000 okraj obrázku.
4001 .IPs "raw\ \ "
4002 Zapisuje PNM soubory v raw režimu (výchozí).
4003 .IPs ascii
4004 Zapisuje PNM soubory v ASCII režimu.
4005 .IPs outdir=<adresář>
4006 Nastaví adresář pro ukládání PNM souborů (výchozí: ./).
4007 .IPs subdirs=<předpona>
4008 Vytvoří očíslované podadresáře se zadanou předponou, do kterých budou ukládány
4009 soubory místo aktuálního adresáře.
4010 .IPs "maxfiles=<hodnota> (pouze subdirs)"
4011 Maximální počet PNM souborů uložených v jednom podadresáři.
4012 Musí být větší nebo rovno 1 (výchozí: 1000).
4013 .RE
4014 .PD 1
4015 .
4016 .TP
4017 .B "png\ \ \ \ "
4018 Vyexportuje každý snímek do PNG souboru v aktuálním adresáři.
4019 Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami.
4020 Podporuje formáty RGB a BGR, oba v 24bpp barevné hloubce.
4021 .PD 0
4022 .RSs
4023 .IPs z=<0\-9>
4024 Nastavuje úroveň komprese.
4025 Nastavte 0 pro žádnou kompresi, 9 pro maximální kompresi.
4026 .RE
4027 .PD 1
4028 .
4029 .TP
4030 .B "tga\ \ \ \ "
4031 Vyexportuje každý snímek do Targa souboru v aktuálním adresáři.
4032 Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami.
4033 Účel tohoto rozhraní je: mít jednoduchý bezztrátový zapisovač obrázků,
4034 který nebude potřebovat žádnou externí knihovnu.
4035 Podporuje barevný formát BGR[A], v barevné hloubce 15, 24 a 32 bpp.
4036 Můžete vynutit určitý formát pomocí video filtru format.
4037 .sp 1
4038 .I PŘÍKLAD:
4039 .RE
4040 .PD 0
4041 .RSs
4042 mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo tga
4043 .RE
4044 .PD 1
4045 .
4046 .
4047 .
4048 .SH "VOLBY PRO DEKÓDOVÁNÍ/FILTROVÁNÍ"
4049 .
4050 .TP
4051 .B \-ac <[\-|+]kodek1,[\-|+]kodek2,...[,]>
4052 Nastaví seznam zvukových kodeků k použití podle priority, shodně
4053 s jejich názvy v codecs.conf.
4054 Napište '\-' před název kodeku, který chcete vyloučit.
4055 Použijte '+' před jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí havárií!
4056 Pokud seznam zakončíte čárkou, použije v případě selhání Mplayer i kodeky
4057 neuvedené na seznamu.
4058 .br
4059 .I POZNÁMKA:
4060 Úplný seznam dostupných kodeků získáte pomocí \-ac help.
4061 .sp 1
4062 .I PŘÍKLAD:
4063 .PD 0
4064 .RSs
4065 .IPs "\-ac mp3acm"
4066 Vynutí MP3 kodek l3codeca.acm.
4067 .IPs "\-ac mad,"
4068 Nejdříve zkusí libmad a pokud selže, zkouší ostatní.
4069 .IPs "\-ac hwac3,a52,"
4070 Zkusí hardwarový AC-3 kanál, pak softwarový AC-3 kodek, nakonec ostatní.
4071 .IPs "\-ac hwdts,"
4072 Zkusí hardwarový DTS kanál, při selhání ostatní.
4073 .IPs "\-ac \-ffmp3,"
4074 Přeskočí FFmpeg MP3 dekodér.
4075 .RE
4076 .PD 1
4077 .
4078 .TP
4079 .B \-af\-adv <force=(0\-7):list=(filtry)> (viz také \-af)
4080 Nastavuje pokročilé filtrovací vlastnosti:
4081 .RSs
4082 .IPs force=<0\-7>
4083 Vynutí vkládání audio filtrů podle následujícího klíče:
4084 .RSss
4085 0: Použije se plně automatický režim vkládání filtrů.
4086 .br
4087 1: Optimalizuje se na věrnost (výchozí).
4088 .br
4089 2: Optimalizuje se na rychlost.
4090 .I Varování:
4091 Některé vlastnosti v audio filtrech mohou tiše selhat a
4092 tak snížit kvalitu zvuku.
4093 .br
4094 3: Nepoužije se automatické vkládání, ani optimalizace.
4095 .I Varování:
4096 Použitím tohoto nastavení můžete shodit MPlayer.
4097 .br
4098 4: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 0 nahoře,
4099 ale počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
4100 .br
4101 5: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 1 nahoře,
4102 ale počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
4103 .br
4104 6: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 2 nahoře,
4105 ale počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
4106 .br
4107 7: Nepoužije žádné automatické vkládání filtrů tak jako 3 nahoře
4108 a počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
4109 .REss
4110 .IPs list=<filtry>
4111 Shodné s volbou \-af.
4112 .RE
4113 .
4114 .TP
4115 .B \-afm <ovladač1,ovladač2,...>
4116 Nastaví seznam rodin zvukových ovladačů k použití podle priority, tak
4117 jak jsou uvedeny v codecs.conf.
4118 Jestliže žádná nevyhoví, použije se výchozí nastavení.
4119 .br
4120 .I POZNÁMKA:
4121 Seznam dostupných rodin ovladačů získáte pomocí \-afm help.
4122 .sp 1
4123 .I PŘÍKLAD:
4124 .PD 0
4125 .RSs
4126 .IPs "\-afm ffmpeg"
4127 Nejdříve zkouší rodinu libavcodec kodeků od FFmpeg.
4128 .IPs "\-afm acm,dshow"
4129 Nejdříve zkouší Win32 kodeky.
4130 .RE
4131 .PD 1
4132 .
4133 .TP
4134 .B \-aspect <poměr\ stran> (viz také volbu \-zoom)
4135 Přepíše zjištěný poměr stran videa v případech, kdy je informace o poměru
4136 stran v přehrávaném souboru nesprávná, nebo chybí.
4137 .sp 1
4138 .I PŘÍKLAD:
4139 .PD 0
4140 .RSs
4141 \-aspect 4:3  nebo \-aspect 1.3333
4142 .br
4143 \-aspect 16:9 nebo \-aspect 1.7777
4144 .RE
4145 .PD 1
4146 .
4147 .TP
4148 .B \-noaspect
4149 Zakáže automatickou kompenzaci poměru stran videa.
4150 .
4151 .TP
4152 .B "\-field\-dominance <\-1\-1>"
4153 Nastaví první půlsnímek prokládaného obsahu.
4154 Vhodné pro odstraňovače prokladu zdvojující snímkovou rychlost: \-vf tfields=1,
4155 \-vf yadif=1 a \-vo xvmc:bobdeint.
4156 .PD 0
4157 .RSs
4158 .IPs \-1
4159 auto (výchozí): Pokud dekodér neexportuje vhodné informace,
4160 použije se 0 (nejprve horní půlsnímek).
4161 .IPs 0
4162 nejprve horní půlsnímek
4163 .IPs 1
4164 nejprve dolní půlsnímek
4165 .RE
4166 .PD 1
4167 .
4168 .TP
4169 .B "\-flip \ "
4170 Převrátí obraz vzhůru nohama.
4171 .
4172 .TP
4173 .B \-lavdopts <volba1:volba2:...> (DEBUG KÓD)
4174 Nastavuje parametry dekódování pro libavcodec.
4175 Více voleb oddělujte dvojtečkou.
4176 .sp 1
4177 .I PŘÍKLAD:
4178 .PD 0
4179 .RSs
4180 \-lavdopts gray:skiploopfilter=all:skipframe=nonref
4181 .RE
4182 .PD 1
4183 .sp 1
4184 .RS
4185 Dostupné volby jsou:
4186 .RE
4187 .RSs
4188 .IPs bitexact
4189 Ve všech krocích dekódování se použijí pouze bit-exact algoritmy (pro testování
4190 kodeků).
4191 .IPs bug=<hodnota>
4192 Manuální korekce chyb enkodéru.
4193 .RSss
4194 0: nic
4195 .br
4196 1: autodetekce chyb (výchozí)
4197 .br
4198 2 (msmpeg4v3): některé starým lavc generované msmpeg4v3 soubory (žádná auto-detekce)
4199 .br
4200 4 (mpeg4): Xvid chyba prokládání (auto-detekováno pokud fourcc==XVIX)
4201 .br
4202 8 (mpeg4): UMP4 (auto-detekována pokud fourcc==UMP4)
4203 .br
4204 16 (mpeg4): chyba vyplňování (padding bug) (auto-detekována)
4205 .br
4206 32 (mpeg4): chyba ilegální vlc (auto-detekována podle fourcc)
4207 .br
4208 64 (mpeg4): Xvid a DivX chyba qpel (auto-detekována podle fourcc/\:verze)
4209 .br
4210 128 (mpeg4): stará standardní qpel (auto-detekována podle fourcc/\:verze)
4211 .br
4212 256 (mpeg4): jiná qpel chyba (auto-detekována podle fourcc/\:verze)
4213 .br
4214 512 (mpeg4): chyba direct-qpel-blocksize (auto-detekována podle fourcc/\:verze)
4215 .br
4216 1024 (mpeg4): chyba edge padding (auto-detekována podle fourcc/\:verze)
4217 .REss
4218 .IPs debug=<hodnota>
4219 Zobrazí ladící informace.
4220 .RSss
4221 .br
4222 0: vypnuto
4223 .br
4224 1: informace o obrázku
4225 .br
4226 2: řízení rychlosti
4227 .br
4228 4: bitový proud
4229 .br
4230 8: typ makrobloku (MB)
4231 .br
4232 16: kvantizační parametr bloku (QP)
4233 .br
4234 32: vektor pohybu
4235 .br
4236 0x0040: vizualizace pohybového vektoru (použijte \-noslices)
4237 .br
4238 0x0080: přeskočení MB
4239 .br
4240 0x0100: start kód
4241 .br
4242 0x0200: PTS
4243 .br
4244 0x0400: odolnost proti chybám
4245 .br
4246 0x0800: operace správce paměti (H.264)
4247 .br
4248 0x1000: chyby
4249 .br
4250 0x2000: Vizualizace kvantizační parametr (QP), nižší QP je zbarven zeleněji.
4251 .br
4252 0x4000: Vizualizace typů bloků.
4253 .REss
4254 .IPs ec=<hodnota>
4255 Nastaví strategii nápravy chyb.
4256 .RSss
4257 1: Použít silný deblok filtr pro poškozené MB.
4258 .br
4259 2: Opakované vyhledávání (pomalé) pohybového vektoru (MV)
4260 .br
4261 3: vše (výchozí)
4262 .REss
4263 .IPs er=<hodnota>
4264 Nastavení strategie odolnosti proti chybám.
4265 .RSss
4266 .br
4267 0: vypnuto
4268 .br
4269 1: mírná (Mělo by pracovat s vadnými enkodéry.)
4270 .br
4271 2: normální (výchozí) (Pracuje s vyhovujícími enkodéry.)
4272 .br
4273 3: agresivní (Více testů, ale může působit problémy i na dobrých proudech.)
4274 .br
4275 4: velmi agresivní
4276 .REss
4277 .IPs fast (pouze MPEG-2, MPEG-4 a H.264)
4278 Zapne optimalizace nevyhovující specifikaci, což může potenciálně způsobit
4279 problémy jako: zjednodušenou dekvantizaci, předpokládané použití výchozí
4280 kvantizační matice, předpokládaný YUV 4:2:0 a přeskočení několika testů
4281 detekujících poškozené bitové proudy.
4282 .IPs "gray\ "
4283 dekódování pouze černobíle (o něco rychlejší než barevně)
4284 .IPs "idct=<0\-99> (viz \-lavcopts)"
4285 (viz lavcopts)
4286 Nejlepší kvality dekódování dosáhnete použitím stejného IDCT algoritmu jak pro
4287 dekódování, tak pro enkódování.
4288 Ovšem cenou za to může být věrnost.
4289 .IPs lowres=<číslo>[,<š>]
4290 Dekóduje s nižším rozlišením.
4291 Dekódování při nízkém rozlišení není podporováno všemi kodeky a často povede
4292 k zobrazování ošklivých artefaktů.
4293 To není chyba, ale vedlejší účinek nedekódování na plné rozlišení.
4294 .RSss
4295 .br
4296 0: vypnuto
4297 .br
4298 1: 1/2 rozlišení
4299 .br
4300 2: 1/4 rozlišení
4301 .br
4302 3: 1/8 rozlišení
4303 .REss
4304 .RS
4305 Pokud zadáte <š>, bude použito dekódování při nízkém rozlišení pouze pokud je
4306 šířka videa větší nebo rovna <š>.
4307 .RE
4308 .IPs "sb=<počet> (pouze MPEG-2)"
4309 Přeskočí zadaný počet dolních řad makrobloků.
4310 .IPs "st=<počet> (pouze MPEG-2)"
4311 Přeskočí zadaný počet horních řad makrobloků.
4312 .IPs "skiploopfilter=<skiphodnota> (pouze H.264)"
4313 Vynechá loop filtr (čili deblokování) během dekódování H.264.
4314 Jelikož filtrovaný snímek má být použitý jako referenční
4315 pro dekódování závislých snímků, má tato volba horší vliv na kvalitu
4316 než např.\& nedeblokování MPEG-2 videa.
4317 Ale minimálně pro HDTV s vysokým datovým tokem poskytuje vysoké zrychlení
4318 bez viditelného zhoršení kvality.
4319 .sp 1
4320 <skiphodnota> může nabývat těchto hodnot:
4321 .RSss
4322 .br
4323 none: Nic nevynechává.
4324 .br
4325 default: Přeskočí zbytečné kroky (např.\& pakety s nulovou délkou v AVI).
4326 .br
4327 nonref: Přeskočí snímky, které nejsou referovány (čili nejsou použity pro
4328 dekódování ostatních snímků, chyba se nemůže řetězit).
4329 .br
4330 bidir: Přeskočí B-Frames.
4331 .br
4332 nonkey: Přeskočí všechny snímky kromě klíčových.
4333 .br
4334 all: Přeskočí všechny snímky.
4335 .REss
4336 .IPs "skipidct=<skiphodnota> (pouze MPEG1/2)"
4337 Přeskočí IDCT krok.
4338 Téměř ve všech případech velmi sníží kvalitu
4339 (viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).
4340 .IPs skipframe=<skiphodnota>
4341 Přeskočí zcela dekódování snímků.
4342 Znamená velké zrychlení, ale trhaný pohyb a občas těžké artefakty
4343 (viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).
4344 .IPs "threads=<1\-8> (pouze MPEG-1/2)"
4345 počet vláken použitých pro dekódování (výchozí: 1)
4346 .IPs vismv=<hodnota>
4347 Vizualizuje pohybové vektory.
4348 .RSss
4349 .br
4350 0: vypnuta
4351 .br
4352 1: Vizualizace dopředně predikovaných pohybových vektorů P-snímků.
4353 .br
4354 2: Vizualizace dopředně predikovaných pohybových vektorů B-snímků.
4355 .br
4356 4: Vizualizace zpětně predikovaných pohybových vektorů B-snímků.
4357 .REss
4358 .IPs vstats
4359 Vypíše trochu statistiky a uloží ji do ./vstats_*.log.
4360 .RE
4361 .
4362 .TP
4363 .B \-noslices
4364 Vypne zobrazování videa po čtverečcích 16x16 bodů. Místo toho se vykreslí celý
4365 obrázek v jednom tahu.
4366 Může to být rychlejší nebo pomalejší v závislosti na kartě a dostupné
4367 vyrovnávací paměti.
4368 Volba je účinná pouze s libmpeg2 a libavcodec kodeky.
4369 .
4370 .TP
4371 .B \-nosound
4372 Nepřehrávat/\:enkódovat zvuk.
4373 Použitelné pro výkonové testy.
4374 .
4375 .TP
4376 .B \-novideo
4377 Nepřehrávat/\:enkódovat video.
4378 V mnoha případech to nebude fungovat, místo toho použijte \-vc null \-vo null.
4379 .
4380 .TP
4381 .B \-pp <kvalita> (viz také volbu \-vf pp)
4382 Nastaví úroveň postprocesingu DLL.
4383 Tuto volbu již není možné použít s \-vf pp.
4384 Pracuje pouze s Win32 DirectShow DLL které mají interní rutiny pro postprocesing.
4385 Platný rozsah \-pp hodnot závisí na kodeku, zpravidla 0\-6,
4386 kde 0=vypnuto 6=nejpomalejší/\:nejlepší.
4387 .
4388 .TP
4389 .B \-pphelp (viz také volbu \-vf pp)
4390 Vypíše shrnutí dostupných postprocesních filtrů a jejich použití.
4391 .
4392 .TP
4393 .B \-ssf <mód>
4394 Nastavuje parametry softwarového škálovače.
4395 .sp 1
4396 .I PŘÍKLAD:
4397 .PD 0
4398 .RSs
4399 \-vf scale \-ssf lgb=3.0
4400 .RE
4401 .PD 1
4402 .PD 0
4403 .RSs
4404 .IPs lgb=<0\-100>
4405 filtr Gaussovo rozostření (luma)
4406 .IPs cgb=<0\-100>
4407 filtr Gaussovo rozostření (chroma)
4408 .IPs ls=<\-100\-100>
4409 filtr zaostření (luma)
4410 .IPs cs=<\-100\-100>
4411 filtr zaostření (chroma)
4412 .IPs chs=<h>
4413 chroma horizontální posun
4414 .IPs cvs=<v>
4415 chroma vertikální posun
4416 .RE
4417 .PD 1
4418 .
4419 .TP
4420 .B \-stereo <mód>
4421 Zvolí typ MP2/\:MP3 stereo výstupu.
4422 .PD 0
4423 .RSs
4424 .IPs 0
4425 stereo
4426 .IPs 1
4427 levý kanál
4428 .IPs 2
4429 pravý kanál
4430 .RE
4431 .PD 1
4432 .
4433 .TP
4434 .B \-sws <typ softwarového škálovače> (viz také volby \-vf scale a \-zoom)
4435 Nastavuje algoritmus použitý softwarovým škálovačem pro zpracování volby \-zoom.
4436 To ovlivňuje výstupní video rozhraní bez hardwarové akcelerace, např.\& x11.
4437 .sp 1
4438 Možná nastavení jsou:
4439 .sp 1
4440 .PD 0
4441 .RSs
4442 .IPs 0
4443 rychlý bilineární
4444 .IPs 1
4445 bilineární
4446 .IPs 2
4447 bikubický (dobrá kvalita) (výchozí)
4448 .IPs 3
4449 experimentální
4450 .IPs 4
4451 nejbližší okolí (špatná kvalita)
4452 .IPs 5
4453 prostorový
4454 .IPs 6
4455 luma bikubický / chroma bilineární
4456 .IPs 7
4457 Gauss
4458 .IPs 8
4459 sincR
4460 .IPs 9
4461 lanczos
4462 .IPs 10
4463 přirozený bikubický spline
4464 .RE
4465 .sp 1
4466 .PD 1
4467 .I POZNÁMKA:
4468 Některé \-sws volby lze obrátit.
4469 Více informací naleznete v popisu video filtru scale.
4470 .RE
4471 .
4472 .TP
4473 .B \-vc <[\-|+]kodek1,[\-|+]kodek2,...[,]>
4474 Nastaví seznam video kodeků k použití podle priority, shodně
4475 s jejich názvy v codecs.conf.
4476 Napište '\-' před jméno kodeku, který chcete vynechat.
4477 Použijte '+' před jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí havárií!
4478 Končí-li seznam čárkou, pak se v případě selhání použijí i kodeky,
4479 které nejsou na seznamu.
4480 .br
4481 .I POZNÁMKA:
4482 Pomocí \-vc help dostanete seznam dostupných kodeků.
4483 .sp 1
4484 .I PŘÍKLAD:
4485 .PD 0
4486 .RSs
4487 .IPs "\-vc divx"
4488 Vynutí Win32/\:VfW DivX kodek, při selhání skončí.
4489 .IPs "\-vc \-divxds,\-divx,"
4490 Přeskočí Win32 DivX kodeky.
4491 .IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
4492 Zkusí MPEG-1/2 kodek z libavcodec, potom libmpeg2, nakonec ostatní.
4493 .RE
4494 .PD 1
4495 .
4496 .TP
4497 .B \-vfm <rodina1,rodina2,...>
4498 Nastaví seznam rodin video kodeků k použití podle priority, shodně
4499 s jejich názvy v codecs.conf.
4500 Pokud žádná nevyhoví, použije se výchozí nastavení.
4501 .br
4502 .I POZNÁMKA:
4503 Viz \-vfm help pro úplný seznam dostupných rodin kodeků.
4504 .sp 1
4505 .I PŘÍKLAD:
4506 .PD 0
4507 .RSs
4508 .IPs "\-vfm ffmpeg,dshow,vfw"
4509 Zkouší libavcodec, potom DirectShow, potom VFW kodeky a v případě že žádný
4510 kodek není vhodný, zkusí i ostatní.
4511 .IPs "\-vfm xanim"
4512 Nejdřív zkusí XAnim kodeky.
4513 .RE
4514 .PD 1
4515 .
4516 .TP
4517 .B \-x <x> (viz také volbu \-zoom) (pouze MPlayer)
4518 Škáluje obraz na šířku <x> (pokud je k dispozici softwarové nebo hardwarové
4519 škálování).
4520 Vypíná kalkulaci poměru stran.
4521 .
4522 .TP
4523 .B \-xvidopts <volba1:volba2:...>
4524 Nastaví doplňkové parametry pro dekódování s Xvid.
4525 .br
4526 .I POZNÁMKA:
4527 Protože je libavcodec rychlejší než Xvid, doporučujeme použít postprocesní
4528 filtr (\-vf pp) i dekodér (\-vfm ffmpeg) libavcodecu.
4529 .sp 1
4530 Interní postprocesní filtry Xvidu:
4531 .PD 0
4532 .RSs
4533 .IPs "deblock-chroma (viz také volbu \-vf pp)"
4534 deblok filtr barevné (chroma) složky
4535 .IPs "deblock-luma (viz také volbu \-vf pp)"
4536 deblok filtr jasové (luma) složky
4537 .IPs "dering-luma (viz také volbu \-vf pp)"
4538 dering filtr jasové složky
4539 .IPs "dering-chroma (viz také volbu \-vf pp)"
4540 dering filtr barevné složky
4541 .IPs "filmeffect (viz také volbu \-vf noise)"
4542 Přidá do videa uměleckou filmovou zrnitost.
4543 Může zvýšit vnímanou kvalitu, zatímco se skutečná kvalita sníží.
4544 .RE
4545 .sp 1
4546 .RS
4547 metody renderování:
4548 .RE
4549 .PD 0
4550 .RSs
4551 .IPs "dr2\ \ "
4552 Aktivuje direct rendering metodu 2.
4553 .IPs nodr2
4554 Deaktivuje direct rendering metodu 2.
4555 .RE
4556 .PD 1
4557 .
4558 .TP
4559 .B \-xy <hodnota> (viz také volbu \-zoom)
4560 .PD 0
4561 .RSs
4562 .IPs hodnota<=8
4563 Škáluje obraz násobkem <hodnota>.
4564 .IPs hodnota>8
4565 Nastaví šířku na <hodnota> a vypočítá výšku tak aby zachoval správný poměr
4566 stran.
4567 .RE
4568 .PD 1
4569 .
4570 .TP
4571 .B \-y <y> (viz také volbu \-zoom) (pouze MPlayer)
4572 Škáluje obraz na výšku <y> (pokud je k dispozici softwarové nebo hardwarové
4573 škálování).
4574 Vypíná kalkulaci poměru stran.
4575 .
4576 .TP
4577 .B "\-zoom\ \ "
4578 Umožní softwarové škálování, kdykoli je to možné.
4579 Umožňuje škálovat na výstupní rozhraní (jako x11, fbdev), které nepodporují
4580 hardwarové škálování, u kterých MPlayer vypíná výchozí škálování z výkonových
4581 důvodů.
4582 .
4583 .
4584 .
4585 .SH "AUDIO FILTRY"
4586 Audio filtry umožňují měnit audio proud a jeho vlastnosti.
4587 Syntaxe je:
4588 .
4589 .TP
4590 .B \-af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
4591 Aktivuje čárkou oddělený seznam audio filtrů.
4592 .PP
4593 .I POZNÁMKA:
4594 Úplný seznam audio filtrů dostanete zadáním volby \-af help.
4595 .PP
4596 Dostupné filtry jsou:
4597 .
4598 .TP
4599 .B resample[=vzorkovací_kmitočet[:sloppy][:typ]]
4600 Změní vzorkovací kmitočet audio proudu.
4601 Můžete to použít když máte zvukovou kartu s pevným vzorkovacím kmitočtem,
4602 nebo jestli máte starou zvukovou kartu, která má maximální vzorkovací kmitočet
4603 44.1 kHz.
4604 Tento filtr je aktivován automaticky podle potřeby.
4605 Podporován je pouze celočíselný formát 16-bit a desetinný (float) s nativním
4606 řazením bajtů (endian).
4607 .br
4608 .I POZNÁMKA:
4609 V MEncoderu je nutné použít také volbu \-srate <Hz>.
4610 .PD 0
4611 .RSs
4612 .IPs <vzorkovací_kmitočet>
4613 výstupní vzorkovací kmitočet v Hz.
4614 Platný rozsah pro tento parametr je 8000 až 192000.
4615 Pokud je vstupní a výstupní vzorkovací kmitočet stejný, nebo hodnota
4616 není uvedena, bude filtr automaticky vyřazen.
4617 Vysoký vzorkovací kmitočet obvykle zvyšuje kvalitu zvuku, zvlášť v kombinaci
4618 s ostatními filtry.
4619 .IPs <sloppy>
4620 Umožní (1) nebo znemožní (0) aby se výstupní kmitočet mírně odlišoval
4621 od kmitočtu zadaného hodnotou <vzorkovací_kmitočet> (výchozí: 1).
4622 Můžete to použít, pokud je start přehrávání extrémně pomalý.
4623 .IPs <typ>
4624 Vybere metodu převzorkování.
4625 .RSss
4626 0: lineární interpolace (rychlá, špatná kvalita zvlášť při zvyšování kmitočtu)
4627 .br
4628 1: polyfázová filtrbanka s celočíselným zpracováním
4629 .br
4630 2: polyfázová filtrbanka s desetinným zpracováním (pomalé, nejlepší kvalita)
4631 .REss
4632 .PD 1
4633 .RE
4634 .sp 1
4635 .RS
4636 .I PŘÍKLAD:
4637 .RE
4638 .PD 0
4639 .RSs
4640 .IPs "mplayer \-af resample=44100:0:0"
4641 nastaví výstupní kmitočet resample filtru na 44100Hz při použití
4642 přesného škálování výstupní frekvence a lineární interpolace.
4643 .RE
4644 .PD 1
4645 .
4646 .TP
4647 .B lavcresample[=vkmitočet[:délka[:lineár[:počet[:střih]]]]]
4648 Změní vzorkovací kmitočet zvukového proudu na celočíselný <vkmitočet> v Hz.
4649 Podporován je pouze formát 16-bitů nativní-endian.
4650 .br
4651 .I POZNÁMKA:
4652 V MEncoderu je nutné použít také volbu \-srate <Hz>.
4653 .PD 0
4654 .RSs
4655 .IPs <vkmitočet>
4656 výstupní vzorkovací kmitočet
4657 .IPs <délka>
4658 délka filtru s ohledem na nižší vzorkovací kmitočet (výchozí: 16)
4659 .IPs <lineár>
4660 je-li 1 pak budou filtry lineárně interpolovány mezi polyfázovými
4661 vstupy
4662 .IPs <počet>
4663 log2 počtu polyfázových vstupů
4664 (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...)
4665 (výchozí: 10->1024)
4666 .IPs <střih>
4667 mezní kmitočet (0.0\-1.0), výchozí nastavení závisí na délce filtru
4668 .RE
4669 .PD 1
4670 .
4671 .TP
4672 .B sweep[=rychlost]
4673 Provádí sinusové vyhlazování.
4674 .PD 0
4675 .RSs
4676 .IPs <0.0\-1.0>
4677 Sinusová funkce delta, používejte velmi malé hodnoty, abyste slyšeli vyhlazení.
4678 .RE
4679 .PD 1
4680 .
4681 .TP
4682 .B sinesuppress[=frekv:útlum]
4683 Odstaní sinusovku zadaného kmitočtu.
4684 Vhodné pro odstranění 50/60Hz rušení na nekvalitním audio zařízení.
4685 Pravděpodobně pracuje pouze na mono vstupu.
4686 .PD 0
4687 .RSs
4688 .IPs <frekv>
4689 Sinusový kmitočet, který má být odstraněn (v Hz) (výchozí: 50)
4690 .IPs <zpoždění>
4691 Ovládá přizpůsobivost (vyšší hodnota umožní filtru rychlejší přizpůsobení se
4692 změnám amplitudy a fáze, nižší hodnota přizpůsobování zpomalí) (výchozí: 0.001).
4693 Rozumné hodnoty jsou kolem 0.001.
4694 .RE
4695 .PD 1
4696 .
4697 .TP
4698 .B hrtf[=flag]
4699 Head-related transfer function(Přenosová funkce vztažená k hlavě): Převádí
4700 vícekanálový zvuk na 2 kanálový výstup pro sluchátka se zachováním prostorovosti
4701 zvuku.
4702 .sp 1
4703 .PD 0
4704 .RS
4705 .IPs "Příznak  Význam"
4706 .IPs "m        maticové dekódování zadního kanálu"
4707 .IPs "s        dvoukanálové maticové dekódování"
4708 .IPs "0        nepoužívá se maticové dekódování (výchozí)"
4709 .RE
4710 .PD 1
4711 .
4712 .TP
4713 .B equalizer=[g1:g2:g3:...:g10]
4714 10 pásmový oktávový grafický ekvalizér, implementovaný pomocí 10 IIR pásmových propustí.
4715 To znamená, že pracuje bez ohledu na typ přehrávaného audia.
4716 Střední kmitočty jednotlivých propustí jsou:
4717 .sp 1
4718 .PD 0
4719 .RS
4720 .IPs "Číslo  kmitočet"
4721 .IPs "0       31.25 Hz"
4722 .IPs "1       62.50 Hz"
4723 .IPs "2      125.00 Hz"
4724 .IPs "3      250.00 Hz"
4725 .IPs "4      500.00 Hz"
4726 .IPs "5        1.00 kHz"
4727 .IPs "6        2.00 kHz"
4728 .IPs "7        4.00 kHz"
4729 .IPs "8        8.00 kHz"
4730 .IPs "9       16.00 kHz"
4731 .RE
4732 .PD 1
4733 .sp 1
4734 .RS
4735 Pokud je vzorkovací kmitočet přehrávaného zvuku nižší než střední
4736 kmitočet propusti, pak bude tato propust vypnuta.
4737 Známou chybou tohoto filtru je to, že nemá úplně symetrickou přenosovou
4738 charakteristiku nejvyššího kanálu, pokud se vzorkovací kmitočet blíží
4739 střednímu kmitočtu propusti.
4740 Tento problém může být vyřešen nadvzorkováním zvuku pomocí filtru resample
4741 předtím, než vstoupí do tohoto filtru.
4742 .RE
4743 .PD 0
4744 .RSs
4745 .IPs <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
4746 desetinná čísla reprezentující zisk v dB
4747 pro každé frekvenční pásmo (\-12\-12)
4748 .RE
4749 .sp 1
4750 .RS
4751 .I PŘÍKLAD:
4752 .RE
4753 .RSs
4754 .IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:\-12:0:5:12:12 media.avi"
4755 Zesílí nízké a vysoké frekvence zvuku, zatímco téměř odstraní pásmo
4756 okolo 1kHz.
4757 .RE
4758 .PD 1
4759 .
4760 .TP
4761 .B channels=počet_kanálů[:počet:od1:do1:od2:do2:od3:do3:...]
4762 Může být použit pro přidání, odstranění, přesměrování a kopírování zvukových
4763 kanálů. Pokud je zadán pouze <počet_kanálů>, použije se výchozí směrování,
4764 které pracuje takto: Pokud je počet výstupních kanálů vyšší než počet
4765 vstupních, vloží se prázdné kanály (s výjimkou mixování z mono na stereo.
4766 Tady se mono kanál zopakuje do obou výstupních kanálů).
4767 Pokud je počet výstupních kanálů menší než počet vstupních kanálů, přebývající
4768 kanály jsou zahozeny.
4769 .PD 0
4770 .RSs
4771 .IPs <počet_kanálů>
4772 počet výstupních kanálů (1\-6)
4773 .IPs "<počet>\ "
4774 počet tras (1\-6)
4775 .IPs <od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
4776 Páry čísel mezi 0 a 5 které definují kam směrovat který kanál.
4777 .RE
4778 .sp 1
4779 .RS
4780 .I PŘÍKLAD:
4781 .RE
4782 .RSs
4783 .IPs "mplayer \-af channels=4:4:0:1:1:0:2:2:3:3 media.avi"
4784 Změní počet kanálů na 4 a nastaví 4 trasy tak, že prohodí kanál 0
4785 s kanálem 1 a ponechá kanály 2 a 3 beze změny.
4786 Podotkněme, že pokud media obsahuje pouze dvoukanálový zvuk, kanály
4787 2 a 3 budou tiché, ale 0 a 1 budou i tak prohozené.
4788 .IPs "mplayer \-af channels=6:4:0:0:0:1:0:2:0:3 media.avi"
4789 Změní počet kanálů na 6 a nastaví 4 trasy, které zkopírují kanál 0 do
4790 kanálů 0 až 3.
4791 Kanály 4 a 5 budou tiché.
4792 .IPs "mplayer \-af channels=6:6:0:4:1:0:2:1:3:2:4:3:5:5 media.avi"
4793 Měl by vytvořit 6-kanálový ffdca (DTS) výstup správně fungující s ALSA.
4794 .RE
4795 .PD 1
4796 .
4797 .TP
4798 .B format[=format] (viz také \-format)
4799 Konvertuje různé formáty vzorků mezi sebou.
4800 Automaticky se zapne, pokud jej vyžaduje zvuková karta nebo jiný filtr.
4801 .PD 0
4802 .RSs
4803 .IPs <format>
4804 Nastaví požadovaný formát.
4805 Obecná forma je 'sbe', kde 's' znamená znaménko (buď 's' pro "se znaménkem"
4806 (signed) nebo 'u' pro "bez znaménka" (unsigned)), 'b' označuje počet bitů na
4807 vzorek (16, 24 nebo 32) a 'e' určuje endian ('le' pro little-endian, 'be' pro
4808 big-endian a 'ne' použije endian počítače na kterém běží MPlayer).
4809 Platné hodnoty (spolu s dalšími) jsou: 's16le', 'u32be' a 'u24ne'.
4810 Výjimkou z tohoto pravidla jsou rovněž platné označení formátů: u8, s8,
4811 floatle, floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3 a imaadpcm.
4812 .RE
4813 .PD 1
4814 .
4815 .TP
4816 .B volume[=v[:sc]]
4817 Implementuje softwarové ovládání hlasitosti.
4818 Tento filtr používejte opatrně, protože může snížit odstup signál-šum zvuku.
4819 Ve většině případů je nejlepší nastavit PCM zvuk na maximum, nechat tento
4820 filtr být a ovládat výstupní hlasitost do reproduktorů pomocí hlavního
4821 kanálu hlasitosti na směšovače.
4822 V případě, že má vaše zvuková karta digitální PCM směšovač místo analogového
4823 a slyšíte ořezání, použijte místo něj MASTER směšovač.
4824 Pokud je připojen k počítači externí zesilovač (takto je to téměř vždy),
4825 můžete minimalizovat šum nastavováním hlavní hlasitosti a voliče
4826 hlasitosti na zesilovači tak dlouho, dokud nezmizí šumivý zvuk na pozadí.
4827 .br
4828 Tento filtr má i jinou schopnost: Změří maximální úroveň zvuku v celém
4829 souboru a vypíše ji při skončení MPlayeru.
4830 Tato hodnota hlasitosti může být využita pro nastavení úrovně zvuku
4831 v MEncoderu, takže může být využit celý dynamický rozsah.
4832 .br
4833 .I POZNÁMKA:
4834 Tento filtr nelze opakovat, proto může být aktivován pouze jednou pro každý
4835 zvukový proud.
4836 .PD 0
4837 .RSs
4838 .IPs "<v>\ \ "
4839 Nastaví zamýšlený zisk v dB pro všechny kanály v proudu
4840 od \-200dB do +60dB, kde \-200dB úplně ztlumí zvuk
4841 a +60dB odpovídá tisícinásobnému zesílení (výchozí: 0).
4842 .IPs "<sc>\ "
4843 Zapne (1) nebo vypne (0) jemnou kompresi dynamiky.
4844 Komprese dynamiky zjemní zvuk, pokud jsou použity vysoké hodnoty hlasitosti.
4845 Tuto volbu zapněte pokud máte reproduktory s velmi nízkým dynamickým rozsahem.
4846 .br
4847 .I VAROVÁNÍ:
4848 Tato vlastnost vytváří zkreslení a měla by být považována za poslední možnost.
4849 .RE
4850 .sp 1
4851 .RS
4852 .I PŘÍKLAD:
4853 .RE
4854 .RSs
4855 .IPs "mplayer \-af volume=10.1:0 media.avi"
4856 Zesílí zvuk o 10.1dB a tvrdě jej omezí, pokud je jeho úroveň příliš vysoká.
4857 .RE
4858 .PD 1
4859 .
4860 .TP
4861 .B pan=n[:L00:L01:L02:...L10:L11:L12:...Ln0:Ln1:Ln2:...]
4862 Volná mixáž kanálů.
4863 Jednoduše kombinuje filtry volume a chanels, což můžete použít
4864 k namixování mnoha zvukových kanálů do jen několika, např.\& stereo
4865 na mono, nebo ke změně "váhy" středového reproduktoru v systému
4866 surround.
4867 Tento filtr je těžké použít a bude potřeba dost popřemýšlet než dosáhnete
4868 zamýšleného výsledku.
4869 Počet parametrů tohoto filtru závisí na počtu výstupních kanálů.
4870 Příklad mixáže šestikanálového zvuku na dvoukanálový pomocí tohoto filtru
4871 naleznete v sekci příklady poblíž konce.
4872 .PD 0
4873 .RSs
4874 .IPs "<n>\ \ "
4875 Počet výstupních kanálů (1\-6).
4876 .IPs <Lij>
4877 Jak velká část hlasitosti vstupního kanálu i je mixována do výstupního kanálu j
4878 (0\-1).
4879 Princip nastavení spočívá v tom, že nejdřív zadáte n čísel udávajících co dělat
4880 s prvním vstupním kanálem, pak n čísel pro druhý vstupní kanál atd.
4881 Pokud pro některé vstupní kanály nezadáte čísla, předpokládají se 0.
4882 .RE
4883 .sp 1
4884 .RS
4885 .I PŘÍKLAD:
4886 .RE
4887 .RSs
4888 .IPs "mplayer \-af pan=1:0.5:0.5 media.avi"
4889 Namixuje stereo zvuk na mono.
4890 .IPs "mplayer \-af pan=3:1:0:0.5:0:1:0.5 media.avi"
4891 Poskytne tříkanálový zvuk tak, že nechá kanály 0 a 1 beze změn
4892 a namixuje kanály 0 a 1 do kanálu 2 (ten může být poslán například do
4893 subwooferu).
4894 .RE
4895 .PD 1
4896 .
4897 .TP
4898 .B sub[=fc:ch]
4899 Přidá kanál pro subwoofer do audio proudu.
4900 Audio data použitá pro vytvoření kanálu subwooferu jsou průměrem kanálů 0 a 1.
4901 Výsledný zvuk je poslán do dolní propusti provedené čtyřnásobným
4902 Butterworth filtrem s výchozím mezním kmitočtem 60Hz
4903 a přidán do odděleného kanálu zvukového proudu.
4904 .br
4905 .I VAROVÁNÍ:
4906 Vypněte tento filtr při přehrávání DVD s Dolby
4907 Digital 5.1 zvukem, jinak tento filtr zničí zvuk pro subwoofer.
4908 .PD 0
4909 .RSs
4910 .IPs "<fc>\ "
4911 mezní kmitočet pro dolní propust (20Hz až 300Hz) (výchozí: 60Hz)
4912 Pro nejlepší výsledky nastavujte mezní kmitočet co nejníže.
4913 Vylepší to zkušenost se stereo nebo surround zvukem.
4914 .IPs "<ch>\ "
4915 Nastaví číslo kanálu do kterého bude vložen zvuk pro subwoofer.
4916 Číslo kanálu muže být mezi 0 a 5 (výchozí: 5).
4917 Všimněte si, že je počet kanálů automaticky zvýšen na <ch> podle potřeby.
4918 .RE
4919 .sp 1
4920 .RS
4921 .I PŘÍKLAD:
4922 .RE
4923 .RSs
4924 .IPs "mplayer \-af sub=100:4 \-channels 5 media.avi"
4925 Přidá kanál pro subwoofer s mezním kmitočtem 100 Hz do výstupního kanálu 4.
4926 .RE
4927 .PD 1
4928 .
4929 .TP
4930 .B "center\ "
4931 Vytvoří střední kanál za zadních kanálů. V současnosti může mít nízkou kvalitu,
4932 jelikož zatím neimplementuje horní propust pro správnou extrakci, ale místo toho
4933 průměruje a půlí kanály.
4934 .PD 0
4935 .RSs
4936 .IPs "<k>\ "
4937 Určí číslo kanálu, do kterého se vloží střední kanál.
4938 číslo kanálu může být mezi 0 a 5 (výchozí: 5).
4939 Počet kanálů se automaticky zvýší na <k> podle potřeby.
4940 .RE
4941 .PD 1
4942 .
4943 .TP
4944 .B surround[=zpoždění]
4945 Dekodér pro maticově kódovaný surround zvuk jako je Dolby Surround.
4946 Mnoho dvoukanálových zvuků může obsahovat maticový surround zvuk.
4947 Vyžaduje zvukovou kartu s alespoň 4 kanály.
4948 .PD 0
4949 .RSs
4950 .IPs <zpoždění>
4951 zpoždění v ms pro zadní reproduktory (0 až 1000) (výchozí: 20)
4952 Zpoždění by mělo být nastaveno následovně: Pokud je d1 vzdáleností&